Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Psyk.2: Autoritet & ledelse

Psyk.2: Autoritet & ledelse
by

glenn thore helgø

on 9 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Psyk.2: Autoritet & ledelse

Autoritet og lydighet
Læreplanmål:
Drøfte autoritet og lydighet
Gjøre rede for ulike lederstiler
,
hvordan makt kan utøves
og hva som kjennetegner en god leder
En leder med autoritet kan bestemme handlinger som de andre kan være delvis uenige i, men allikevel godtar
Max Weber skilte mellom tre former for autoritet:
1) Legal-rasjonell autoritet
2) Tradisjonell autoritet
3) Karismatisk autoritet
Legal-rasjonell autoritet
= Eks. Storting/regjering. Har sitt grunnlag i fastsatte lover og regler.
Tradisjonell autoritet
= Eks. Presten/lensmannen/Storbonden. Holder fast på skikker og adlyder fordi det "alltid har vært sånn".
Karismatisk autoritet
= Eks. popstjerner/skuespillere religiøse ledere/.... Knyttes i stor grad lederens "natur" (egenskaper, talent, taleevner osv.)
Disse tre formene for autoritet er eksempler på
frivillig

lydighet.
Vi ser det som vår plikt å adlyde, og gjør det uten negative følelser overfor lederen
.
..evne og vilje til å underordne seg og følge retningslinjer
* Milgram eksperimentet
Oppgave:
Hva kjennetegner "den gode lederen" etter din mening?
Sett opp din egen liste med 5 egenskaper/evner som du mener kjennetegner den beste lederen/læreren du har hatt.
Dette skal du presentere for en partner etterpå.
Oppgave II:
Bli enige om 5 punkter dere sammen mener karaktiserer "den gode leder".
Adolf Hitler?
1) Legal-rasjonell autoritet
2) Tradisjonell autoritet
3) Karismatisk autoritet
"Den gode leder":

Både medarbeider- og oppgaveorientert
Følelsesmessig stabil
Utadvendt og åpen for nye erfaringer
Omgjengelig
Planmessig (har kontroll over arbeidet fram mot målet)
Passe selvsikker
Intelligent
Utvikler gode relasjoner
Utvikler både seg selv og sine medarbeidere
Opptatt av mål og resultater
Lederstil
To sentrale teorier er
:
Lewins ledelsesteori
Hersey og Blanchards teori om situasjonsbestemt ledelse
Kurt Lewin:


Tre lederstiler:
Den
autoritære lederen
, dominerer deltakerne i gruppa
Den
demokratiske lederen
, samarbeider med deltakerne
La-skure-lederen
, overlater deltakerne til seg selv
Eks: bygging av modellfly.
Tar i større grad hensyn til situasjonen en gruppe arbeider i og holdningene til deltakerne
Situasjonen ledelsen foregår i påvirker valg av lederstil
Hersey og Blanchard var opptatt av om lederen var mest opptatt av selve oppgaven (autoritær) eller deltakerne (demokratisk)

Hersey og Blanchard:
Situasjonsbestemt ledelse

Avhengig av om lederen er demokratisk eller autoritær får vi fire ulike lederstiler
Lederen
Hva menes med
autoritet?
Læreplanmål:
Drøfte autoritet og
lydighet

* Gjøre rede for ulike lederstiler, hvordan makt kan utøves og hva som kjennetegner en god leder
Full transcript