Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kristendomens historia - långa

No description
by

Jon Nyström

on 6 February 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kristendomens historia - långa

Kristendomens legender och historia

S:t Ansgar sägs vara den munk som för kristendomen till Sverige.
Mission

Under den här tiden början kristendomen också splittras och varieras.
Statsreligion i det romerska riket

Muslimerna finner en magnifik härförare i Ṣalāḥ ad-Dīn Yūsuf ibn Ayyūb – Saladin.

Blodbad i Jerusalem

Makt och Rikedom

Kloster

På 400-talet e.kr lämnar en grupp kristna städerna, de står för en motreaktion mot stormakternas kristendom.
Del 2 - Nya testamentet

Del 1 - Gamla testamentet

Esra
Nehemja
Ester
Job
Psaltaren
Ordspråksboken
Höga Visan
Predikaren
Jesaja
Jeremia
Klagovisorna
Hesekiel
Josua
Domarboken
Rut
Första Samuelsboken
Andra Samuelsboken
Första Kungaboken
Andra Kungaboken
Första Krönikeboken
Andra Krönikeboken

Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, (Gud av Gud,) ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern.

och på den helige ande , Herren och livgivaren, som utgår av Fadern (och sonen), på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig/katolsk och apostolisk kyrka.
”Fadern, sonen och den heliga anden”

En religion för de fattiga och sjuka?

Bibeln

Kristendomen växer alltså till en början fram som en lite gren/sekt inom judendomen men kommer snart att ta mer och mer avstånd från judendomen.
Texterna brukar daters till någon gång under 300-talet. Alltså ca 270 år efter att Jesus dött.


Evangelierna berättar samma ramberättelse men skiljer sig på detaljer och några händelser.
Berättelserna om Jesus liv finns nedtecknade i de fyra ”Evangelierna”

De utgör de fyra första delarna i bibelns nya testamente.
Källorna till Jesus liv

Vid korset finns Jesus mor och Maria Magdalena.
De samlar upp hans blod i vad som ska komma att bli den heliga gral.

Hans straff blir att med en törnekrona om huvudet bära sitt eget kors längst ”via Dolorosa” upp till Golgata där han ska korsfästas.
”Passionen”

”Sedan tog han ett bröd och tackade Gud och bröt det och gav åt dem och sade: »Detta är min lekamen, som varder utgiven för eder. Gören detta till min åminnelse. Sammalunda tog han ock kalken, efter måltiden, och sade: Denna kalk är det nya förbundet, i mitt blod, som varder utgjutet för eder.”

En hemlig ”sista måltid” med lärjungarna där bröd bryts och vin delas.
”Den mörka” Medeltiden

”Då trädde Jesus fram och talade till dem och sade: Mig är given all makt i himmelen och på jorden. Gån fördenskull ut och gören alla folk till lärjungar, döpande dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn, lärande dem att hålla allt vad jag har befallt eder. Och se, jag är med eder alla dagar intill tidens ände.”

”På tredje dagen uppstånden”

Chi Ro

”in hoc signo vinces”

"Och när han fick i helgedomen se huru där sutto män som sålde fäkreatur och får och duvor, och huru växlare sutto där. Då gjorde han sig ett gissel av tåg och drev dem alla ut ur helgedomen, med får och fäkreatur, och slog ut växlarnas penningar och stötte omkull deras bord. Och till duvomånglarna sade han: »Tagen bort detta härifrån; gören icke min Faders hus till ett marknadshus.»"

Han fördriver alla handelsmän och pengautlånare från templet.

Romarriket är supermakten i västvärlden. Judeén är ockuperat av Rom och ståthållare Herodes.
En judisk oskuld blir gravid efter ett möte med en ängel.

Legenden tar sin början
I ett stall i Betlehem föder Maria en son, en ny ättling till "Davids hus".
"De tre vise männen", högt uppsatta judar från öster är de första att erkänna Jesus auktoritet.
Jesus växer upp i ett judiskt hem och uppfostras till att bli snickare.
Filosoferar mycket kring den judiska tron.
Johannes döparen, ledare för en judisk "sekt" friar judar från synd och döper dem i Guds namn.
Förutsår en kommande mesias och känner igenom honom i Jesus.
Jesus blir döpt och erkänd av Gud som Guds son på jorden.
Under sin första fasta efter dopet möter Jesus Lucifer.
En fallen ängel som vill få Jesus att byta sida - Från Gud till att följa satan.
Jesus frestas med såväl rikedom, som ära och njutning men står emot allt.
En ny lära!
Efter fastan i ökenen börjar Jesus vandra runt i Gallileén och sprida sin tolkning av judendomen.

En radikal ny lära som vinner honom många följeslagare och lärjungar men också många fiender.
Ett budskap om
Ovillkorlig kärlek till Gud och till sin nästa.
Syndernas förlåtelse.
Pacifism – ”vänd andra kinden till”
En kommande "Apokalyps" och de dödas återuppståndelse.
Judiska prästerskap klandras för hyckleri och när fler judar lämnar den gamla tron för att följa Jesus blir han ett verkligt hot för den etablerade judendomen.
Detta är det mest centrala temat i hela kristendomen och korset blir en symbol för hela religionen.

Jerusalem
Pesachfirande i
Jesus rider in i satden på en åsna.
Hälsas av sina lojala som en kung.
Måltiden i Getsemane
Måltiden blir avslöjad och romserka soldater anfaller.
Jesus anklagas för att uppvigla massorna och falskeligen säga sig vara judarnas kung.
Det kommer fram att det är en av Jesus lärjungar som förått honom.
Judas Iscariot
En allians mellan det judiska prästerskapet och ståthållaren över Judéen Pontius Pilatus åtalar Jesus och dömmer honom till döden för att påstå sig vara ”Guds son” och ”Judarnas kung”.
I en sista chans att rädda Jesusu liv får folket i Jerusalem välja att bespara antingen honom eller brottslingen Barabas.
Jesus dör på korset efter nio timmar och hans kropp placeras i en klippgrav.

Enligt legenden är Jesus död ett medvetet offer. Han sägs dö för människans synder. Ett offer som möjliggör en frälsning.
Detta är grunden till den kristna missionstanken och startskottet för kristendomen.
Simon Petrus och de andra av Jesus lojala lärjungar andedöps - De belönas med himmelska krafter för att kunna sprida den nya läran.
Judas Iscariot hittas hängd.

Här slutar legenden och den kristna historian tar sin början.
Pingst
De fyra evangelisterna är
Matteus
Markus
Lukas
Johannes
Jesus lärjungar eller ”apostlar” sprider läran i det romerska riket.
Tillslut når kristendomen så långt som till dagens Frankrike.
Apostlar
Paulus
Stor motståndare till Jesus lära.
Jagar apostlar för att föra dem inför rätta.
På vägen till Damaskus får han en vision från Gud och byter sida.
Blir den första att byta fokus från "en gren av judendom" till en "ny religion för världen".
Petrus
Ledare för apostlarna.
Grundar församlingen i Rom där han korsfästs upp-och-ned och lider martyrdöden.
Ligger idag begravd i S:t Peterskyrkan i vatikanstatens centrum.
Fiende till Rom
Den kristna läran strider starkt mot den romerska religionen och då kristna ser dom sitt uppdrag att missioner hamnar de snart i konflikter.

Inte nog med att kristendomen förkastar den uråldriga polyteistiska tron - den underminerar också grunderna av den kejsarkult som finns i Rom.
Snart likställs kristna med brottslingar och de förföljs blodigt och våldsamt.
Kejsar Nero - 54-68 e.kr.
En hemlighetsfull rörelse
För att kunna fortsätta med Jesus uppdrag tvingas de kristna gå under jorden.
Ichtus-symbolen:
”Jesus Kristus, Guds son och frälsare”
De som ertappas dör stolt för sin religion och blir så "martyrer" för kristendomen.
En attraktiv religion!
Hjälper fattiga och sjuka.
Kejsar Konstantin den store
Vid ediktet i Milano 313 utropar Kejsar Konstantin religionsfrihet i riket och kristendomens ställning stärks betydligt.
I ett enda beslut vinner Konstantin hela det kristna Rom till sin sida.
Snart konverterar kejsaren själv till kristendomen och kallar sig för "religionens beskyddare".
Romerska riket styrs vid den här tiden från fyra håll men med korste som stridsfana erövrar konstantin hela riket.
Konstantin förändrar kristendomen enormt.
Han överöser den med rikedomar.
Bygger enorma kyrkor i Guds och Jesus ära.
Våld sanktioneras med tanken på ”förlåtelsen”.
Religionen blir mer och mer institutionaliserad och byråkratiserad.
kvinnorna tappar sin ställning i det patriarkala Rom.
Apostlarnas ättlingar blir centrala gestalter med makt över religionen.
De får titeln biskop och finns i alla viktiga städer.
Konstantin ”konverterar kristendomen efter sitt rike” än att kristendomen konverterar riket!
381 Blir kristendomen statsreligion i det romerska riket och andra livsåskådningar börjar betraktas som hedniska.
Hedningar förföljs och deras kultplatser förstörs.
De som bryter mot lagen om rätt religion jagas som ”kättare”. Kristendomen blir nu en del av världsliga lagar.
Dop blir rättighet till romerskas riket, inte längre guds rike i första hand.
Kristendomen blir det romerska rikets nya kontrollverktyg.
Niceans-konstantionoplitanska trosbekännelsen (451)
Till år 600 har religionen etablerat sig i hela romarriket.
Religiösa tänkare och filosofer runtom i det enorma riket tolkar och uppfattar Jesus uppdrag och Guds ord på helt olika sätt.
Den som tolkar på "rätt sätt" sitter också inne på mest makt vilket leder till en politisk maktkamp i riket.
Ett exempel:
Oenigheten om Jesus gudomlighet. Är han mänsklig eller gudomlig? Hur går detta till?
Ett annat exempel:
Vad är egentligen "den helige ande" och var kommer denna "ande" ifrån?
Liknande frågor blir av så stor vikt, både religiöst och politiskt att man måste hålla kyrkomöten om dem.
Dessa kyrkomöten, som de i Nicea och Konstantinopel samlar alla inflytelserika härskare och Biskopar.
Här bestämms vad kristendom ska vara.
Håller man inte med om vad som beslutas här blir man "kättare" och bannlyses från kristendomen.
Alla dessa kyrkomöten leder tillslut fram till att man sätter ihop en kanon.
EN religiös textsamling som ska definiera vad kristendomen är.
Man samlar ihop texter från de gamla judiska legenderna om den himmelska guden och profeterna.
Även några av evangeliernas berättelser om Jesus liv samlas in.
Men minst lika många religiösa texter ratas helt av olika anledningar.
Vissa viktiga texter hittar man inte ens.
Den slutgiltiga bibeln
Första Mosebok
Andra Mosebok
Tredje Mosebok
Fjärde Mosebok
Femte Mosebok
De äldsta legenderna
Berättelserna om Israels folk
Profeterna som fört Guds ord
Daniel
Hosea
Joel
Amos
Obadja
Jona
Mika
Nahum
Habackuk
Sefanja
Haggai
Sakarja
Malaki
Den slutgiltiga bibeln
Matteusevangeliet (Matt, Mt)
Markusevangeliet (Mark, Mk)
Lukasevangeliet (Luk, Lk)
Johannesevangeliet (Joh, Jh)
De 4 Evangelierna
Apostlagärningarna (Apg)
Berättelserna om lärjungarna
Breven till de kristna folket
Romarbrevet (Rom)
Första Korinthierbrevet (1 Kor)
Andra Korinthierbrevet (2 Kor)
Galaterbrevet (Gal)
Efesierbrevet (Ef)
Filipperbrevet (Fil)
Kolosserbrevet (Kol)
Första Thessalonikerbrevet (1 Thess)
Andra Thessalonikerbrevet (2 Thess)
Första Timotheosbrevet (1 Tim)
Andra Timotheosbrevet (2 Tim)
Titusbrevet (Tit)

Filemonbrevet (Filem)
Hebreerbrevet (Hebr)
Jakobsbrevet (Jak)
Första Petrusbrevet (1 Petr)
Andra Petrusbrevet (2 Petr)
Första Johannesbrevet (1 Joh)
Andra Johannesbrevet (2 Joh)
Tredje Johannesbrevet (3 Joh)
Judasbrevet (Jud)
Världens ände
Uppenbarelseboken (Upp)
Ett imperium faller
- och världen blir uppdelad i "öst" och "väst"
Det romerska riket kommer visa sig vara för stort att hålla ihop.
Man tvingas dela riket i två med två huvudstäder:
Rom i väst och Konstantinopel i öst.

Det västra riket ansätts hård av både politisk oro och invaderande germanstammar och 4:e september 476 går västrom under.
Det som tidigare var västrom erövras av europeiska stammar och klaner.
Den östra halvan lever dock vidare som "det bysantinska-romerska riket"
I öst - Det bysantinska riket
Kejsaren i konstantinopel ser sig som kristendomens försvarare.

Biskopen i konstantinopel ser sig som kristendomens överhuvud.

Riket växer sig rikt och mäktigt.
I väst - Rom
Kejsaren i Rom är störtad.
Biskopen i Rom stiger fram som kristendomens överhuvud.
Erbjuder ett samarbete med de nya kungarna i riket.
Biskopen i Rom är inte bara väldigt rik han har också hela folkets lojalitet.
För att kunna vara med och påverka politiken i det nya riket skickas biskopar ut till alla hov i alla viktiga städer.

Dessa biskopar blir rika landägare runtom i Europa.

Påven
Biskopen i Rom får titeln "Påve" - Fader för alla troende kristna.
Påven sitter som kristendomens ledare och under honom finns kardinaler och ärkebiskopar som ska sköta kristendomen i Europas alla städer.
Kardinalerna och ärkebiskoparna fungerar som rådgivare åt alla kungar och ser till att kristendomen får den ställning den förtjänar.
Europa är nu påväg in i en ny epok...
Världen har nu två kristendomar,
de finns sida vid sida men i olika kulturer.

När det välordnade, organiserade romerska riket faller förändras Europa helt.
Handeln går ner, städer tappar kontaken med varandra och många städer går under.
Fattigdom, svält, sjukdommar och brott ökar.
Ljuset i mörkret
I dessa oroliga tider kan kristendomen erbjuda folket tröst.
En tro som lovar frid i livet efter döden.
En tro som erbjuder hjälp och förnödenhet till sina troende.
Reglerna är enkla: Följ de kristna buden och kyrkans lagar så är du garanterad evigt liv i Guds rike.
I varje stad, by och samhälle stationeras en präst för att berätta om Guds vilja och vägleda folket.
Helvetet
Kyrkan i Rom börjar nu berätta om konceptet "helvetet" - en plats med obeskrivliga plågor där "syndare" - de som bryter mot Guds vilja ska plågas i evig tid.
Kristendomen erbjuder konkreta regler och bestämelser om hur man ska leva sitt liv och tydliga konsekvenser av hur man lever.
Trots att det är hårda bud skänker det en trygghet i en turbulent tid.
En alternativ kristendom
Dessa personer blir de första munkarna.
Förespråkar en personlig relation till gud.
Lämnar civilisationen och bosätter sig i vildmarken.
Bön, meditation och fasta, ibland späkning.
Lever som asketer och odlar idéen om att sexualitet och andlighet inte går ihop.
Under medeltiden har munkarnas enkla boningar utvecklats till kloster.
Här lever munkarna eller nunnor kristna liv nästan helt oberoende av samhället.
Klostren blir också centrum för utbildning. De ligger ofta i framkant vad gäller forskning, skrivkonst, jordbruk och metallurgi.
Om man är beredd att leva ett kristet liv kan man alltså här får en utbildning.
Munkarna tar på sig kristus förstå jobb till lärjungarna - att sprida den kristna läran.
De ser det som att de räddar vildar och barbarer från deras hemska liv och lär dem kristendomen.
Den fallna ängeln Lucifer som hebreiska legender talar om beskrivs som herre över helvetet.
Munkar från olika ordnar reser till Europas alla hörn för att sprida läran.
Missionen är inte alltid smärtfri eller utan problem.
Kristendomen blir en supermakt
Med åren som går bygger mäktiga kungar upp europeiska riken och börjar forma Europa till vad det är idag.
Och vid varje hov i sitter biskopar och kardinaler, ofta som kungarnas högra hand.
Kyrkan blir en självklar del av staten med egen skatt, mark och politisk makt.
Påven i Rom blir med tiden så mäktig att Europas kungar behöver hans godkänande innan de tar viktiga beslut.
Enorma summor investeras i kyrkan för att visa deras makt.
Karl den store - Det romerska rikets kejsare
År 800 har en kung börjat erövra stora delar av Europa.
När påven förstår vilken makt denna kung kommer få erbjuder man honom en allians.

Om han agerar som kyrkans beskyddare ska påven utropa honom som "ny kejsare över det romerska riket".
Påven ska också vara tydlig med att karl den store regerar "i guds nåde" - han är kejsare över Europa för att Gud vill det.
Det finns dock dem som säger emot påven. Från öst kommer högljuda klagomål om det påven gör i väst...
"Den stora skismen"
Kristendom v.s. kristendom
I Rom säger påven att latin är kyrkans språk
I konstantinopel säger ärkebiskopen nej! det är grekiska som är rätt.
Kristendomens centrum är Rom, därför att här predikade Petrus!
Nej! Kristendomens centrum är konstantinopel, Kejsarens stad
Biskopen i Rom utnämner sig "Påve" de kristnas "fader" och ledare
Hävdar sin makt över det romerska riket.
Nej! till och med påven måste vara lojal till ärkebiskopen i Konstantinopel.
Karl den store är kejsare över det romerska riket.
Nej! Det romerska riket är Bysantium
Nattvardsbrödet ska vara ojäst.
Ikoner är "avguda-dyrkan"
Nej! Ikoner är fönster till det gudomliga.
Neeeej! Brödet ska vara jäst!
Du är bannlyst!
Påven och ärkebiskopen annvänder teologiska frågor om vad som är rätt kristendom för att kalla varandra för "kättare"
Tillslut så bannlyser påven i Rom ärkebiskopen! Han utesluts ur kristendomen.
Patriarken, som är ärkebiskopens titel, svarar med att bannlysa påven.
Vi är nu inne på 1000-talet och den kristna världen vänds upp och ned...
Kristendomen tvingas nu att delas i två:
Katolska kyrkan med i väst, med Rom som centrum.
Ortodoxa kyrkan i öst, med konstantinopel som centrum.
Under den tidiga medeltiden expanderar det muslimska riket och krockar med kristna Europa.
De kristna arméerna möter många nederlag mot de effektiva arabiska kämparna.
Muslimerna ses som Guds straff för att man dyrkat ikoner.
Påven förbjuder så ikoner och startar Ikonoklasten då alla ikoner i alla kyrkor ska förstöras.
Det muslimska riket erövrar snabbt stora delar av bysantium och tillochmed Jerusalem erövras.
i väst stoppas dem vid frankrikes södra gräns av Karl den store.
Ett nytt hot
Heligt krig
1095, under kyrkomötet i Clermont kallar Påven Urban II till korståg.
Han berättar att kristna pilgrimmer påväg till Jerusalem angrips av muslimer.
Han vill också rädda sina "kristna vänner i öst" - alltså de ortodoxa kristna som blivit erövrade.
Inte nog med detta så måste Jesus grav och den heliga staden Jerusalem befrias.
Korståg
Lösningen som presenteras är alltså korståg.
Alla rikens kungars plikt är att samla ihop en armé och angripa Jerusalem.
(Som en liten extra parantes så utlovas också att landet man erövrar ska man få behålla som en kolloni.)
En till bonus med korståg är att alla som strider för kristendomen mot muslimer kommer att befrias från alla synder och få gratis tillträde till himlen.

Detta lockar enorma massor att delta i kriget.
Korståget målas upp som ett heligt krig i Guds tjänst och de ekonomiska och politiska vinsterna talas det ganska tyst om...
Första korståget blir en stor framgång. Kristna soldater kämpar sig hela vägen till Jerusalem och tar staden med våld.
Tusentals muslimer och judar mördas och en kristen stat grundas i Palestina.
Korstågen följs av muslimska motattacker och under kommande 200 år kommer miljoner dödas i strider om ”det heliga landet”.
Det kristna Europa mobiliserar enorma resurser och kungar som Richard Lejonhjärta, Fredrik Barbarossa och Philip II av Frankrike deltar själva.
Tempelriddarna
Riddarorden som lever efter munkarnas ideal.
Korsfararna besegras
Saladin besegrar de kristna arméerna, fritar Jerusalem och förpassar de kristnas fotfäste i Palestina.
1291 är de sista kristna jagade från Palestina. Tempelriddarna har ett högkvarter på en ö utanför Syrien, men det är också allt.
Fjärde korståget
Under fjärde korståget gör de katolska riddarna en avstickare till Konstantinopel.
Här bränner och plundrar man den ortodoxa huvudstaden
Denna attack leder till att staden är för svag för att stå emot de angripande turkarna och bysantinska riket faller.
Kristendomen expanderar
Ulrich Zwingli

Jean Calvin

Försäljningen av biskopsplatser, fribrev från skärselden och liknande.
Helgondyrkan.
Många av sakramenten.
Den påtvingade celibaten.
Påvens stora makt.
Med upptäckresorna sprids också religionen till alla världens hörn.
Det är de kristnas ansvar att rädda resten av världen från mörker och ondska.
En religion som ibland uppfattas som ett attraktivt val.

Columbus för kristendomen till västindien
Francsiskanermunkar stationeras i Kina
Spanska conquistadorer för läran till Central- och Sydamerika
Med alla upptäcktsfärder följer en munk eller en präst för att sprida kristendomens ljus.
Renässans i Europa
Medeltiden övergår i renässans och kristendomen behåller sitt grepp över Europa.


För att flörta med påven och hans makt överöser Europas härskare kyrkan med rikedommar.
Kyrkor byggs ut och smyckas med renässanskonst och blir om möjligt ännu pråligare.
På 1300-talet börjar ännu ett mörkt kapitel i kristendomens historia - inkvisitionen.

En grupp, sanktionerad av kyrkan, med uppdrag att utrota kätteri och hedendom.
De har hela den katolska kyrkans makt bakom sig och opererar i fler och fler europeiska länder.
Inkvisitionen
För att få folk att konvertera och bli räddade av kristendomen blir de mästare på tortyr.
Även häxjakten under 1500-1600-talet styrs av inkvisitionen.
Alla som motsätter sig kyrkans makt eller ägnar sig åt trolldom blir potentiella mål.
Nu skrivs också Malleus Maleficarum, en av historiens hemskaste böcker - En inkvisitors handbok i att avslöja och tortera häxor
Än är inte berättlesen om kristendomens historia över!
1500-talet
Katoloska kyrkans makt är total när en man vågar resa sig mot den och komma med svidande kritik.
Han menar att jorden börja gå mot den sista tiden och katolska kyrkan har glidit så lkångt från en sann kristendom att den inte kommer kunna rädda folket.
Påven beskylls för att vara girig och korrupt.
Han jämförs tillochmed med "anti-krist".
Särskilt då man börjat sälja "avlatsbrev" - fri entré till himmlen och syndernas förlåtelse allt till ett fint paketpris
Reformation!
Martin Luther får snart sällskap i sina idéer om att kristendomen måste göras om från grunden.
Han spikar upp "95 teser" med protester på en kyrkdörr i Wittenberg.
Luther angriper här följande som han anser fördärva kyrkan:
Du är bannlyst!
Påvens svar kommer snabbt: Luther blir satt i husarest och bannlyst från kristendomen!
Luther lämnar då den katolska kyrkan och börjar bygga upp en ny kyrka.
En kyrka som är en protest mot den katolska.
Här förkastas kyrkans världsliga makt, endast Guds ord och bibeln kan bestämma över människors tro.
Därför kan också vem som vill bli präst och sprida Guds ord, på vilket språk man vill.
Luther skriver en stor katekes till alla präster och en liten katekes till alla andra där hela kristendomen förklaras.
Europa sätts i brand
Den nya kristendomen delar upp Eurupa.
Protesteanterna målas upp som kättare och förföljs och avrättas där katolska kyrkan är som mäktigast.
Men fler och fler ansluter sig till den nya läran.
Snart börjar även kungar se fördelen med att byta kristendom.
Religionen börjar bli ett politiskt vapen.
Krig i 30 år
Enda sättet att reda ut vilken kristendom som är rätt är genom krig.

1618 bryer det 30-åriga kriget ut mellan de länder som försvarar antingen katolicismen eller protestantismen.
De protestantiska länderna med ledning av Gustav II Adolf vinner tillslut rättigheten till religionsfrihet.
Kriget kommer att bli det blodigaste som Europa varit med om ända fram till världskrigen.
Ett bra exempel
Henrik VIII vill skilja sig från sin spanska drottning Katharina av Aragonien.
Detta skulle medföra sämre politiska allianser med Spanien och deras allians med Påven
Påven förbjuder skilsmässan och säger att det vore att gå emot Guds lagar om äktenskap.
Henrik konverterar då till Protestantismen och bryter sin allians med Spanien och Påven.
Han kan då gifta sig med den protestantiska adelsdamen Anne Boleyn och startar en hundraårig konflikten med spanska riket.
De håller hemliga möten och gudstjänster och utvecklar en hemlig symbolik och koder.
Nästlar sig in i alla delar av samhället och vinner fler och fler anhängare.
Stannar och återuppbygger.
Återuppståndelse från de döda i Guds kungarike.
En religion även för kvinnor.
Martyrer dör för sin tro!
Förbud mot preventivmedel gör också att de kristna blir fler.
De mest framgångsrika riddarna i korståget.
Enormt förmögna och inflytelserika under medeltiden.
I så stor grad att de blir en politisk maktfaktor som måste "hanteras".
På 1300-talet börjar de anklagas för djävulsdyrkan och rörelsen upplöses fredag 13:e oktober 1307.
Mål för en mängd konspirationsteorier!
Full transcript