Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Magyarország a II. világháborúban

No description
by

Derszu Uzala

on 29 January 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Magyarország a II. világháborúban

Teleki Pál kormánya
(a második Teleki-kormány)

(1939-1941)
- Külpolitika:
- a tengelyhatalmak és a nyugat-európai országok közti egyensúlyozás
- németbarát, DE semlegességet folytat
- Mo. 1939 febr.-ban Antikomintern-paktum
- 1939 ápr.- kilép a Nemzetek Szövetségéből
- cél a békés revízió

Magyarország a II. vh.-ban
- Belpolitika:
- konzervativizmus jellemezte
- elhatárolódás a szélsőjobboldali mozgalmaktól
- ugyanakkor: II.zsidótörvény elfogadása-1939. május

- 43 600km2 Mo-hoz
- 2,5 millió lakost magyar többséggel(51,4%)
- Kárpátalja visszafoglalása- 1939. III.
- II. bécsi döntés- 1940. VIII.
- 1939. IX.1- Lo. lerohanása
- Mo. csatlakozik a háromhatalmi egyezményhez
- Románia irányába
német csapatok haladjanak át
- a németek készülnek a Balkán elleni invázióra - Jugoszláviára szükésgük van
- 1940. XII.
Mo. és Jugoszlávia örökbarátsági szerződést kötött
- a semlegesség vége
- Jug.-ban medöntik
a németbarát korm.
- Hitler kéri, hogy Mo. avatkozzon be
- Teleki ellenzi- IV.3 öngyilkos lesz
- Délvidék megszállása ( 1941. IV. 11-én léptek a Délvidék területére)
- a Muraköz, a baranyai háromszög és Bácska
- Bárdossy László kormánya (1941-1942)
- 1941. VI.22- Szu. megtámadása
- szükésg van a magyar gazd.-ra
- Mo. problémája: Románia, Szlovákia belép
a németek oldalán
- Horthyék féltik
a megszerzett ter.-ek
- 1941. VI. 26- Kassa bombázása
- ismertelen gépek bombázzák Kassát (rahói vonat)
-VI.27- Mo. hadat üzen a Szu.-nak
- 1941. VII.1- egy magyar alakulat megindul a k.-i frontra
(45ezer ember)- majd visszahívják
"hideg napok"-
1942. I
- 1941 XII.- moszkvai csata
- No. a magyar részvétel fokozását követeli
- a 2. magyar hadsereg felállítása
- belpolitika:
- harmadik zsidótörvény elfogadása
- antifasiszta és háborúellenes tüntetések
- 1942. III. Horthy meneszti Bárdossyt
- hadiállapot
Angliával és az USA-val
- Kállay Miklós kormánya
(1942 III.-1944. III)

- a bethleni pol. híve
- zsidókérdés: rendeletek-véghajtás nélkül
- külpolitika:
- "Kállay kettős"-hintapolitika
- 1942 tavasza- a 2. magyar hadsereg
kiszállítása a Szu.-ba
- feldata:
- 200 km-es szakasz védelme
(Voronyezs-Don kanyar)
- Horthy István
halála- 1942. VIII. 20
- 1943. I. 12- támadás a magyar frontszakasz ellen
- II. eleje- súlyos vereség
(elveszett kb. 120ezer ember)
- Jány Gusztáv
hadparancsa
- 1943 II. 2- Sztálingrád
- Kállay kapcsolatfelvételi kísérlete a szövetségesekkel
- cél:
- az angolszászok előtt letenni a fegyvert (szovjet befolyás elutasítása)
- kilépni a németek oldaláról
- 1943. IX. 9- titkos fegyverszüneti egyezmény
- Mo. feltétel nélkül kapitulál
a Balkánról érkező angoszászol előtt- Teherán- meghíúsul az elképzelés
- a németek tudomást szereznek a béketapogatózásokról
- Kállay lemondatását követelik
- Horthy nem enged
- 1944. III. 19- Mo. német megszállása
- Margaréta-terv
- megnyílik a magyar
határ a lengyel menekültek
előtt
- Edmund Vessenmayer
- a bir. teljhatalmú
megbizottja
- tanácsadás, ellenőrzés
- Sztójay Döme kormánya
1944. III-VIII
- feltétlen németbarátság
intézkedések:
- az 1. magyar hads. kivezénylése
- a baloldali és náciellenes pártok betiltása
- Mo. gazd.-i kirablása
zsidókérdés
- vagyontárgyak elkobzása
- gettóba tömörítés
- deportálás Auschwitzba
- Horthy leállítja
- Románia sikeres kiugrása (átáll a Szu.-hoz)
- kedvező helyzet Mo.-nak
- Sztójayt menesztik
- Lakatos Géza
kormánya
(1944 VIII-X)
- feladat: a háborúból való kilépés
- megindulnak a tárgyalások
- 1944. X- fegyverszüneti küldöttség Moszkvába
- feltétel nélküli megadás
- Mo. visszavonulása az 1937-es határok mögé
- X. 11- a V. H. elfoglalja Szegedet
- X. 15- Horthy rádióbeszéde
- káosz a hadseregben
- a németek elfoglalják a stratégiai pontokat
- sikertelen kiugrás
- Szálasi Ferenc lesz a miniszterelnök
(nemzetvezető)
- a Horthy rendszer vége
- nyilas uralom
- az ország gazd.-i kirablása
- totális mozgósítás
- zsidóellenes terror
- fegyveres ellenállás
felszámolása (Bajcsy-Zsilnszky Endre)
- Bp. ostroma 1944. X - 1945 II. 13
- a hadműveletek vége Mo.-n 1944. IV
boldog Salkaházi Sára
- Sztehlo Gábor református lelkész
Sclahta Margit
- embermentők
- a felek egyfelől elismerték egymás birodalomépítő törekvéseit
- másfelől pedig segítségnyújtási egyezményt kötöttek arra az esetre, ha egy semleges állam – elsősorban az Amerikai Egyesült Államok – támadást indítana valamelyikük ellen
Full transcript