Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่อาศัย

No description
by

Mingkhwan Phuangkongna

on 18 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่อาศัย

ภูมิปัญญาท้องถิ่นที่อยู่อาศัย
บ้านภาคกลาง
ลักษณะของเรือนไทยภาคกลาง

เรือนไทยภาคกลาง ยกใต้ถุนสูง สูงจากพื้นดินประมาณพ้นศีรษะ รวมทั้งระเบียงและชานก็ยกสูงด้วย การยกใต้ถุนสูงนี้มีระดับลด หลั่นกัน และปิดด้วยไม้ระแนงตีเว้นช่องโปร่ง การลดระดับ พื้นทำให้ได้ประโยชน์ดังนี้ คือ ช่วยให้ลมพัดผ่านจากใต้ถุนขึ้นมาข้างบน สามารถมองลงมายังใต้ถุนชั้น ล่างได้

หลังคาทรงจั่วสูงชายคายื่นยาวหลังคาของเรือนไทยใช้ไม้ทำ
โครงและใช้จาก แฝกหรือกระเบื้องดินเผาเป็นวัสดุมุงหลังคา ัสดุเหล่านี้ต้องใช้
วิธีมุงตามระดับองศาที่สูงชันมาก น้ำฝนจึงจะไหลได้เร็ว ไม่รั่ว การทำหลังคา ทรงสูงนี้ มีผลช่วยบรรเทาความร้อนที่จะถ่ายเทลงมายังส่วนล่าง ทำให้ที่พักอาศัยหลับนอนเย็นสบาย

บ้านภาคเหนือ
ลักษณะทั่วไปของเรือนทางภาคเหนือ
นิยมสร้างเป็นเรือนแฝด เรียกว่า เรือนสอง หลังร่วมพื้น เป็นเรือนทึบ เนื่องจากฤดูหนาวทางภาคเหนือจะหนาวมาก ทำให้มี ลักษณะเฉพาะทางรูปทรง หลังคาและสัดส่วนของเรือเตี้ยกว่าเรือนไทยภาคอื่นๆฝาเรือนลาดเอียง โดยให้ตอนบนเอียง ออกด้านนอก มีหน้าต่างน้อย เจาะช่องหน้าต่างแคบๆ ช่วยป้องกันลมหนาว จากภายนอก และ รักษาความอบอุ่นภายในตัวบ้าน มี “เติ๋น” หรือระเบียงอยู่บริเวณหน้าใช้เป็นบริเวณ
อเนกประสงค์นั่งเล่น หรือรับประทานอาหาร
จั่วด้านหน้าเรือนมีหิ้งพระพุทธรป และมี“หำยนต์”ติดตั้งเหนือประตูเข้าห้องนอนรวมเป็นความเชื่อว่าสามารถป้องกันภัย
อันตรายต่างๆไม่ให้เข้ามาในห้องนอน มีหิ้งผีปู่ย่า คือ ผีบรรพบุรุษ แต่บางแห่งก็ตั้งเป็นศาล เล็กๆ ไว้ในบริเวณบ้าน นอกชานมีร้านน้ำสำหรับตั้งหม้อน้ำดื่ม
บ้านภาคอีสาน
บ้านในภาคอีสานสามารถแบ่งออกได้เป็น 3 ประเภท
ปัจจัยกับการสร้างที่อยู่อาศัย
บ้าน คือ ที่อยู่อาศัย ซึ่งนับเป็นความจำเป็นต่อการดำเนิน
ชีวิต การสร้างที่อยู่อาศัยของไทย มีรูปแบบที่หลากหลายตาม
สภาพแวดล้อมในแต่ละท้องถิ่น
การสร้างบ้านจะสะท้อนให้เห็นถึงชีวิตของคนในท้องถิ่น สภาพสังคม เศรษฐกิจ คติความเชื่อของผู้สร้าง
บ้านภาคใต้
ลักษณะที่โดดเด่นของเรือนไทยทางภาคใต้

คือหลังคาที่มีทรงสูง มีความลาดเอียง ลงเพื่อให้น้ำฝน ไหลผ่านได้ อย่างสะดวก ชายคาต่อยาวออกไปคลุมถึงบันได เนื่อง จากฝนตกชุกมาก เสาเรือนไม่นิยมฝังลงไปในพื้นดิน แต่จะใช้ “ตอม่อ” หรือฐาน เสาที่ทำด้วย
ไม้เนื้อแข็ง ศิลาแลงหรือที่ทำจกการก่ออิฐฉาบปูนรองรับเป็นลักษณะเด่นของเรือน
ทางภาคใต้เรือนไทย เรียกได้ว่าเป็นเรือนไทยที่มี “ตีนเสา”เพื่อป้องกันปัญหาการผุกร่อน
ของเสาเมื่อได้รับความชื้นจากพื้นมาก ๆ

วิธีการ สร้างนั้นจะประกอบส่วนต่างๆ ของเรือนบนพื้นดินก่อน แล้วจึงยกส่วน โครงสร้างต่างๆ ขึ้นประกอบเป็นตัวเรือน อีกทีหนึ่ง การวาง ตัวเรือนจะหันเข้าหา เส้นทางสัญจรทั้งทางน้ำและทางบก ซึ่งสามารถรับลมบกและลมทะเลได้ การ วางตัว เรือนแบบนี้ ทำให้คนทางภาคใต้หันหัวนอนไปทางทิศใต้เป็นหลัก
ประเภทกึ่งถาวร
ประเภทชั่วคราว
ประเภทถาวร
หรือใช้เฉพาะฤดูกาล ได้แก่ “เถียงนา” หรือ “เถียงไร่” ส่วนใหญ่จะยกพื้นสูง เสาเรือนใช้ไม้จริง ส่วนโครงใช้ไม้ไผ่หลังคมุงหญ้าหรือแป้นไม้ที่รื้อมาจากเรือนเก่า พื้นเป็นไม้ไผ่สับ ในกรณีที่ไร่นาอยู่ไม่ไกลจากเรือนพักสามารถไปกลับได้ภายในวันเดียวจะไม่นิยมกั้นฝา หากต้องค้างคืนก็มักกั้นฝาด้วย “แถบตอง"คือสานไม้ไผ่เป็นตารางขนาบ
ใบต้นเหียงหรือใบต้นพลวงซึ่งจะทนทาน
อยู่ราว 1-2 ปี
บ้านประเภทชั่วคราว
เป็นเรือนขนาดเล็กที่ไม่มั่นคงแข็งแรง
นักชาวอีสานเรียกว่า “เรือนเหย้า” หรือ “เฮือนย้าว”เป็นการเริ่มต้นชีวิตการครองเรือน และค่อยๆ เก็บหอมรอมริบไปสู่การ
มีเรือนถาวรในที่สุด
บ้านประเภทกึ่งถาวร
ส่วนใหญ่มีลักษณะเป็น “เรือนเครื่องสับ” สังเกตได้จากการเลือกใช้วัสดุรูปแบบของการก่อสร้าง ประโยชน์ใช้สอยและความประณีตทางช่าง อาจจำแนกเรือนถาวรได้เป็น 3 ชนิด ดังนี้

1. ชนิดเรือนเกย มีลักษณะใต้ถุนสูง หลังคาทรงจั่ว เสาใช้ไม้กลม 8 เหลี่ยม หรือเสา 4 เหลี่ยม ตัวเรือนประกอบด้วยเรือนใหญ่ เกย ชานแดด เรือนไฟ และฮ้างแอ่งน้ำ (ร้านหม้อน้ำ)

2. ชนิดเรือนแฝด มีลักษณะใต้ถุนสูงและใช้เสากลมหรือเสาเหลี่ยมเช่นเดียวกัน ตัวเรือนประกอบด้วยเรือนใหญ่ เรือนแฝด
เกย ชานแดด เรือนไฟ ฮ้างแอ่งน้ำ

3. ชนิดเรือนโข่ง มีลักษณะใต้ถุนสูงและใช้เสากลมหรือเสาเหลี่ยม มีจั่วแฝดอยู่ชิดติดกัน ไม่นิยมมีเกย เรือนชนิดนี้ประกอบด้วย เรือนใหญ่ เรือนโข่ง ชานแดด เรือนไฟ และฮ้างแอ่งน้ำ

บ้านประเภทถาวร
Full transcript