Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Presentació tesi VilaWeb, un model de periodisme per a la Xarxa

Presentació de la defensa de la Tesi Doctoral "Un model de periodisme per a la Xarxa: el cas de VilaWeb. Mar Iglesias, 1 d'octubre del 2010. Universitat d'Alacant
by

Mar Iglesias Universitat

on 29 January 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Presentació tesi VilaWeb, un model de periodisme per a la Xarxa

Tesi doctoral
Marc teòric
Marc metodològic
Estudi de cas descriptiu
onclusions
Hipòtesi
Investigacions presents i futures
La investigació
nàlisi de qualitat
Un model de periodisme per a la Xarxa: el cas de
Mar Iglesias
Director: Dr. Javier Díaz Noci
Gràcies per la seua atenció
Mila Esker
Objectius
Departament de Comunicació i Psicologia Social
L'Objecte d'estudi: VilaWeb
Un model de periodisme per a la Xarxa: el cas de
Departament de Comunicació i Psicologia Social
Mar Iglesias
Director Javier diaz Noci
1995
1996
2000
2010
Ítaca t'ha donat el bell viatge
sense ella no hauries sortit
I si la trobes pobra
no és que Ítaca t'hagi enganyat
Savi, com bé t'has fet
sabràs el que volen dir les Ítaques
K. (Lluís Llach)
Es vol comprovar si VilaWeb és un model de ciberdiari que aplica adequadament les noves característiques que ofereix Internet per a l’edició d'informació
Definir les noves característiques que ofereix l’edició digital a un mitjà de comunicació
Analitzar el ciberdiari VilaWeb i comprovar fins a quin punt aplica aquestes característiques
Hipertextualitat
Multimedialitat
Interactivitat
Actualització continuada
Característiques de l'edició d'informació a Internet:
I
M
Gràcies
Hipertextualitat
Agraïments

El meu primer agraïment és per a totes les persones que m’han demanat “Com va la tesi?” al llarg d’aquests anys. I probablement, la persona que més vegades m’ho ha demanat és el meu director, Javier. Gràcies a tots vosaltres per l’interès, el suport, els consells i la col•laboració. Gràcies per la música de Mozart, gràcies per les transcripcions de les entrevistes, gràcies per la combinació Calibri i Cambria, gràcies per corregir el meu treball, gràcies pels llibres i els materials que m’heu aportat, i gràcies per un llarg etcètera.

A més, l’esforç i el patiment de fer aquesta tesi han estat compartits molt de prop per Miguel, així com pels meus pares, germans, nebodes i tota la família, que ha perdonat les meues absències. També he d’agrair l’ajuda de l’Assumpció i el Vicent, i de tots el membres de VilaWeb, passats, presents i futurs, perquè de segur que continuarà sent el meu “objecte d’estudi”. Per acabar, un record molt especial per a l’Aina, que en nàixer ha portat sota el braç dos pans i una tesi.
arc Teòric
A
R
esultats
nvestigacions futures
Comprendre un fenomen o esdeveniment individual, grupal, organitzatiu o social, dins del seu propi context, a partir de l'observació i anàlisi de les seues principals característiques, i mitjançant l'ús de diverses fonts d'evidència.
Metodologia del Professor Ll. Codina
Anàlisi comparativa 2009 i 2010
55 indicadors
Observació en la redacció y entrevistes
A
nàlisi de qualitat
Zotero
C
Faciliten l’accés a les fonts

Donen credibilitat a la seua informació

Contextualitzen i enriqueixen les notícies
VilaWeb fa ús habitual dels hiperenllaços
Interactivitat
Interactivitat
Multimedialitat
Actualització
Els elements multimèdia són habituals a VilaWeb, tant de producció pròpia com de fonts alienes

L’actual interfície fa possible una millor integració en la portada
VilaWeb ha implementat eines de participació dels usuaris des del seu naixement: xats i fòrums

Implementació de mòduls amb Twitter

Debats i seguiment en directe d’actes amb Cover It Live

Presència en Facebook

Ús destacat dels blocs
Nou concepte de Redacció oberta al públic
Interactivitat
La redacció de VilaWeb té una estructura i unes rutines productives que afavoreixen l’actualització de la informació en qualsevol moment


El ritme d’actualització està ajustat a les franges horàries de més audiència, així com a l’excepcionalitat dels esdeveniments
Validar o rebutjar la hipòtesi
Hipertextualitat
Multimedialitat
Interactivitat
Actualització
Aplicació de les noves característiques de l'edició de la informació a Internet
VilaWeb practica un model de ciberperiodisme que té com a base la hipertextualitat, la multimedialitat i la interactivitat, així com l’actualització continuada


La hipòtesi inicial es veu confirmada
Resultats de l'anàlisi de qualitat
En els dos períodes d’anàlisi VilaWeb obté una puntuació elevada, amb 2,29 en el primer període i 2,34 en el segon (sobre un màxim de 3 punts).

Aquesta puntuació situa el ciberperiòdic com un hiperdocument d’excel•lent qualitat.
•Actualitzar l’estudi de qualitat amb la nova metodologia del professor Codina, dins el projecte de recerca “Evolución de los cibermedios españoles en el marco de la convergencia”
•Anàlisi de la qualitat d’implementació i posicionament de VilaWeb utilitzant DigiDocSpider (DDS)
•Anàlisi dels gèneres ciberperiodístics
•Estudi prospectiu sobre nous suports (iPad, mòbils, i altres suports portàtils)
•Comparació amb altres cibermitjans natius digitals estrangers, com Rue89 (Paris)
•Estudi de la usabilitat i el disseny amb el programari Attention Wizard
2001
2007
Hipertextualitat
Multimedialitat
Interactivitat
Actualització continuada
Metodología de análisis y evaluación de recursos digitales Procedimientos y desarrollo de indicadores (2006)
Canvi de disseny i sistema d'edició
Capacitat de connectar a través d'enllaços signes o grups de signes d'un document digital amb altres documents digitals
Capacitat, atorgada pel suport digital, de combinar en només un missatge almenys dos dels tres elements següents: text, imatge i so.
Capacitat que el contingut posseeix de permetre a l'usuari construir el tipus de relació amb els continguts.
Capacitat d'incorporar noves informacions a la notícia immediatament i sense una periodicitat predeterminada.
Blocs
Full transcript