Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Untitled Prezi

No description
by

Kübra Duran

on 28 May 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Untitled Prezi

GEMS PROGRAMI Arş. Gör. Kübra DURAN GEMS ETKİNLİKLERİ GEMS Programında Soruların Önemi GEMS Programında Aktif Değerlendirme GEMS – Great Explorations in Math and Science (Fende ve Matematikte Büyük Araştırmalar) – heyecan verici etkili fen ve matematik etkinliklerini sınıflara taşıyan kaliteli ve esnek bir ders programıdır.
1984 senesinden bu yana okullarda Fen ve Matematik derslerinde yardımcı, tamamlayıcı bir program olarak kullanılmaktadır. İlk olarak California Üniversitesi Lawrence Bilim Merkezi’nde geliştirilmiş ve ardından ülke çapında yüzlerce öğretmen tarafından sınanmış olan GEMS öğretmen kılavuzları içerir.
GEMS öğretmen kılavuzları, öğretmenlerin en çok fayda sağlayabileceği şekilde güncelleştirilmektedir. Ünitelerin işlenme süreleri öğrencilerin durumuna bağlıdır, ama önerilen süre 2 – 12 derstir. Ortalama bir ünitenin hangi sınıflar için önerildiği belirtilmektedir.
Üniteler anasınıfından başlayarak onuncu sınıfa kadar kullanılabilmektedir. GEMS etkinliklerinin amacı, temel bilimsel kavram ve yöntemleri açıklarken hayal gücünü etkilemektir.
Tasarımları gereği GEMS etkinlikleri eylemle başlar.
Kavramlar, öğrenciler konuyla tanıştıktan ve konu hakkında bir fikre sahip olup soru sormaya başladıktan sonra tartışılmaktadır. Önce yapıp sonra açıklamak şeklindeki bu yöntem, öğrencinin kendiliğinden harekete geçmesini, konunun temelindeki kavram ve fikirleri anlamak için gereken deneyimi edinmesini ve eleştirel düşünmesini sağlamaktadır.
İdeal olarak çocuklar, bu etkinliği gerçekleştirerek anlamaları istenen kavramlara sorularıyla kendiliklerinden yönelir. GEMS etkinlikleri öğrencilerin temel fen ve matematik kavramlarını anlamalarını ve günlük yaşamlarında gerek duydukları sorgulama alışkanlığını edinmelerini sağlamaktadır. Soru sormakla bilimin en önemli aşamalarından biri olan kendi düşüncelerimizin ve sonuçlarımızın sorgulanması modeli oluşturulmaktadır. GEMS etkinlikleri çocukların daha kapsamlı düşünmesini sağlayan uygun sorular önermektedir.
Çocukların belirli bir konu hakkında o anda neler bildiklerini veya neler düşündüklerini bilmek gerekebilir.
Çocukların gördükleri, işittikleri, öğrendikleri şeylerin bazı özellikleri üzerinde dikkatlerini yoğunlaştırmaları için sorular kullanabilir. GEMS etkinlikleri, kolayca elde edilebilen, ucuz malzemelerle gerçekleştirilir ve özel bir fen ya da matematik eğitimi almış olmayı gerektirmez. GEMS üniteleri, fen bilgisi eğitiminde “gözetimli keşif” yönteminin en iyi yönlerini yansıtmaktadır.
Gözetimli keşif yöntemi bireylerin öğrenime doğrudan katılımını vurgular.
Bu tür etkinlikler, sadece ders kitaplarının kullanıldığı yönteme oranla daha fazla güdülenme yaratmakta ve bilim insanlarının gerçekte ne yaptığının daha gerçekçi bir şekilde anlaşılmasına katkıda bulunmaktadır. Yapılan Bilim Şenliklerinde çocuklar, ön planda oldukları rahat bir ortamda, belirli tek bir sonuca ulaşmalarının gerekmediği araştırmalarda görev almaktadır.
Bilim şenlikleri okullarda ve kamuya açık alanlarda büyük gruplara yönelik olarak da düzenlenebilmektedir.
GEMS “Bilim Şenliği Öğretmen Kılavuzları” sınıflarda gerçekleştirilebilecek bir dizi gösteriyi anlatılmaktadır. GEMS etkinlikleri, bilimin yapısına ilişkin şu düşünceleri aktarır; Bilim sorgulamadır.
"Bilim Adamları Ne Yapar?" dersinde öğrenciler sorular sorar, araştırma yaparlar. Bilim araştırmadır.
GEMS etkinlikleri öğrencilerin kendi araştırmalarından doğan sorulara yanıtlar bulmasına kılavuzluk etmektedir. Bilim ortak bir girişimdir.
GEMS etkinlikleri, öğrencilerin takım halinde çalışmasını, bütün takımların deneyimlerine dayanan sonuçlar çıkartmasını ve bilimsel toplantılar düzenlemesini sağlayarak bilimsel gayreti harekete geçirmektedir. Bilim dünyanın anlamını bulmaktır.
Öğrencilerin sorular sormasına, bu sorulara yanıt vermesine ve daha kapsamlı düşünsel modeller oluşturmasına yardımcı olan temel kavramları anlatmaktadır. •Bağımsız öğrenen ve eleştirel düşünebilen bireyler yetiştirmek.
•Öğrencilerin fen ve matematikteki öncü kavramları anlamalarını sağlamak.
•Temel fen ve matematik becerilerinin önemini göstermek.
•Fen ve matematiğe karşı olumlu bir tutum edinilmesini sağlamak. GEMS Programının Amaçları Nelerdir?
Bütün öğrencilerin sorularını öğretmene sormadan önce, sıralarında birbirlerine sormaları önerilebilir.
Sık sık, öğrencilerin söylediği ve yaptığı şeylere karşılık sorular oluşturmak gereklidir.
Bir öğrenci bir soru sorduğunda genellikle ilk strateji, “Bu iyi bir soru. Sen ne düşünüyorsun?” demektir.
İkinci strateji, diğer öğrencilere düşüncelerini sormaktır. Öneriler Çocukların neler bildiklerini öğrenmek, öğrenmenin devamını sağlamak, daha iyi neler yapabileceklerini görmek, programda çocukların değişen ihtiyaçlarına cevap vermek açısından önemlidir. Her çocuk için öğretmenlerin gözlemlerini içeren, yıl boyunca yapılan çalışmaların bulunduğu portfolyoda; projeler, çocukların kendi tasvirleri, oluşturduğu hikayeler, günlük, fotoğraflar, ses veya video kayıtları bulunur. Sorular çocukların okuldaki deneyimleriyle diğer deneyimleri arasında bağlantı kurmalarına yardımcı olarak; hatırladıkları diğer bilgi ve düşüncelerle işlenen konu arasında ilişki kurmalarını sağlamaktadır. Sorular çocuklara; kendi kendilerine mantık yürütme, gerçeklerle düşünceleri birleştirme ve sonuç çıkarma ya da kuram oluşturma fırsatı tanımaktadır. GEMS çocukların kendi öğrenmelerinin yanı sıra değerlendirmeleri de kendileri yaparak keşfetme ve öğrenme heyecanını sürdürmeyi sağlar.
GEMS Programında değerlendirme yaparken kullanılan stratejileri bir araya getiren yöntem portfolyodur. Tüm çalışmalar sonrasında öğretmen tarafından çocuğun gelişiminin değerlendirmesi, çocuğun ilerlemesini anlatan bir raporla yapılır.
Bu rapor beceri gelişimi, tutum ve okur-yazarlık gelişimini içerir.
Full transcript