Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Ketverių metų seimo reformos ir ATR panaikinimas

No description
by

Gabrielė Bartusevičiūtė

on 23 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Ketverių metų seimo reformos ir ATR panaikinimas

Ketverių metų seimo reformos ir ATR panaikinimas
1788 m. Seimas susirinko Varšuvoje, buvo nutarta padidinti kariuomenę iki 100 tūkst. žmonių. Buvo apmokestinti dvarai.
1791 m. Seimas priėmė Miestų įstatymą, pagal kurį miestiečiai gavo teisę laisvai pirkti žemę, eiti dvasininkų pareigas, gauti valstybines tarnybas, būti karininkais.
Ketverių metų seimas ir jo reformos
1791 m. gegužės 3 d. priimta ART konstitucija.
Ją sudarė tik 11 straipsnių.
Bajorams buvo paliktos senosios teisės ir privilegijos.
Katalikybė - viešpataujanti religija.
Valstiečiams nepanaikinta baudžiava.
Panaikinta
Liberum veto
teisė.
Karaliaus sostas paskelbtas paveldimu.
Valstybė pakeista konstitucine monarchija.
Žūstančios valstybės testamentas
1793 m. sausio 23 d. Rusija ir Prūsija įvykdė II ATR padalijimą, kurį patvirtino ATR seimas, posėdžiaujantis Gardine. Šis seimas, valdžią pardavęs Nuolatinei tarybai, baigė savo darbą.
Gabrielė Bartusevičiūtė 1e
KMUG

Ačiū už dėmesį!
Sąvokos
Generalgubernatorius
- kelių carinės Rusijos gubernijų valdytojas.
Gvardija
- rinktinė, privilegijuota kariuomenė.
Universalas
- dokumentas, kviečiantis bajorus į seimą arba liaudies nereguliariąją kariuomenę; etmonų ir vaivadų atsišaukimas.
Po II padalijimo sumažėjusi Lenkijos ir Lietuvos valstybė neteko savarankiškumo. Jai buvo draudžiama turėti savarankiškus diplomatinius santykius su kitomis valstybėmis, taip pat nustatytas karių skaičius: Lenkijai 10 tūkst., Lietuvai - 5 tūkstančiai.
"Mužikų generolo" sukilimas
1794 m. T. Kosčiuska Krokuvoje pradėjo sukilimą, kuris pasiekė ir Lietuvą.
Pirmiausia prie sukilimo prisidėjo LDK kariuomėnes daliniai. Pulkinko Jokūbo Jasinskio daliniai išvijo rusus iš sostinės.
Pasirašytas aktas apie siekį atkurti ATR su 1772 m. sienomis, išstumti Rusiją iš šalies politinio gyvenimo.
Gegužės 1 d. buvo oficialiai paskelbta, kad Vilniaus miestas prisidėda prie sukilimo.
Iš miestiečių buvo sudaryta
gvardija
.
1794 m. gegužės 7 d. buvo paskelbta, kad Lietuvos ir Lenkijos piliečiai buvo laisvi žmonės.
Rugpjūčio 11 d. rusų kariuomenė užėmė Vilnių.
Varšuvoje sukilimą malšino Aleksandro Suvorovo daliniai. Gindamas Varšuvą mirė J. Jasinskis.
Lapkričio mėn. paskutinis bandymas išgelbėti žlungančia Respubliką buvo galutinai numalšintas.
III ART padalijimas
1795 m. sausio 3 d. pasirašytas III ATR padalijimo aktas.
Rusija gavo 120 tūkst. kv. km (Vakarų Voluinę, Vakarų Baltarusiją, didelę dalį Lietuvos.
Austrija - 47 tūkst. kv. km. (Mažąją Lenkiją su Liublinu).
Prūsija - 48 tūkst. kv. km. teritorijos (didžiąją dalį lenkiškų žemių).
Stanislovas Augustas atsisakė sosto.
Atskiru aktu 1797 m. Rusija uždraudė vartoti ATR pavadinimą. Taip baigėsi ne tik ATR, bet ir LDK gyvavimas, kuris prasidėjo dar Mindaugo epochoje.
1795 m. Lietuva pirmą kartą savo istorijoje neteko valstybingumo.
Full transcript