Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Keynote SWV Utrecht

No description
by

Novilo Opleidingen

on 9 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Keynote SWV Utrecht

Begaafdheid en
Passend Onderwijs

Probleem
?
Overtuigingen
Geheugen
Samenwerken
Zelfstandig
werken
Hiaten
Motivatie
Onder- &
Overschatting
Interne kaart werkelijkheid
Onderzoek Dweck
Statisch versus Plastische
Intelligentie
Begripsroute VS Geheugenroute
Vroegâh
Nu
Oorzaak
Prins(es) van het universum
Les kleuterklas
Moederinstinct
Eigen/andere interesse
Executieve Functies
Theorie Flow
Te makkelijk: Verveling
Te moeilijk: Frustratie
Mythe van uitdaging
Frustratie tolerantie
Zone naaste ontwikkeling
Concept stapel
Optellen
Vermenigvuldigen
Machtsverheffen
Missend concept
Wankele stapel
Inherent aan onderwijs
Leerkracht
Ouder
Waarom samenwerken
Gezamenlijk beter dan alleen
Verschillende disciplines
Goede en slechte leerling
Missende vaardigheid
Protocol, reflectie
& vaardigheid
Doel: Mens of Taak
Absoluut doel
Rollen
Regels
Van weg & Naar toe
Zekerheid
Variatie
Liefde
Verbinding
Ertoe doen
Groei
Bijdrage
6 Menselijke behoeften
Intrinsiek & Extrinsiek
Opbouw (de)motivatie
Eigen doel / Passie
Discipline, ondanks vorm
Onder druk/Extrinsiek
Discipline, als leuk
Discipline, als makkelijk
Apathisch/Passief
Factoren
Eigen doel - Relevantie
Discipline/Inzet
Leerstijlen
Successpiraal
Extrinsiek
Meetbare vooruitgang
Klein > Groot
Duidelijke consequenties +/-
Stof relevant maken
Ruimte voor zoeken naar intrinsieke motivatie
Training: Klein naar groot
Waarde discipline
Optimalisatie les:
Visueel/Auditief/Kinesthetisch
Tempo
Bottom-up/Top-down/Probleem-gericht
Attributiestijl
Succes
Eigen "schuld"
Succes
Ander "schuld"
Falen
Eigen "schuld"
Falen
Ander "schuld"
Ontwikkeling
Narcist
Martelaar
Slachtoffer
Principes
Herhaling
Verbinding
Zintuiglijk
Hierarchie/Begrip
Emotie
Wat te
doen?
Wat te
doen?
Wat te
doen?
Vaardigheden
Niets doen
In de klas
Aparte groep
In de klas
en plusklas

Basisondersteuning,
lichte en zware onderst.
Niet depressief
Welzijn
Productief
Kerndoelen
Inhoud plusdoel
Vaardigheids-plusdoel
Doel
Hoogbegaafd:
Gezonde Boterham
Follow-up
Continuiteit:

Minimale interventie
om

Talent goed in haar vel
Talent goed tot haar recht
Niet depressief
Welzijn
Productief
Kerndoelen
Inhoud plusdoel
Vaardigheids-plusdoel
Doel
Aanpak Implementatie
Doel:
Vogelvlucht
Ideeen geven
Inspireren
Zoeken naar mogelijkheden

Doe er iets mee!
Niveau probleem
1. Inhoud
2. Vaardigheid
3. Levenshouding
4. Dubbel bijzonder

Inhoud
Hoe pak je dit aan?
Bewustzijn:
Talent is Relatief
OCW: Top 20%

Niveau
1/2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
1/2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
1/2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
1/2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Niveau
1/2
Niveau
3
Niveau
4
Niveau
5
Basis
Onderst.
Licht
Extra
Onderst.
Zwaar
Extra
Onderst.
Per school:
Eigen scholingsplan
Bovenschools:
Opleiden experts
Clusteren scholen:
Niveau en ambitie
Specialisatie
trainingen
QuickScan
Attributiestijl
Succes
Eigen "schuld"
Succes
Ander "schuld"
Falen
Eigen "schuld"
Falen
Ander "schuld"
Ontwikkeling
Narcist
Martelaar
Slachtoffer
Onderwijsaanpassingen HB
Aanpassen school
Aanpassen leerling
Onaangepaste school
Onaangepaste leerling
Effect:
Leerling onproductief
Onderpresteren
Leerling ongelukkig
Onaangepaste school
Aangepaste leerling
Effect:
Deel leerlingen productief
Veel leerling weinig erkenning
Deel leerlingen vastlopen
Aangepaste school
Onaangepaste leerling
Effect:
Onaangepaste on-sociale leerling
Tijdelijke oplossing
Slachtofferol
Aangepaste school
Aangepaste leerling
Effect:
Leerling productief
Leerling klaar voor toekomst
Leerling gelukkig
Uitgangspunten
Twice Exceptional
ADHD
Autisme
Dyslexie
Dyscalculie

Zware uitval
Executieve functies
Levenshouding
Fixed / Growth mindset
Grit
Learned Helplessness
Learned Optimism
Welke vorm?
Welke resultaat?
Praktisch
Producten
Trainingen
Workshops
Opleiding
Onze stand: 08.D.058
(Naast AOb)

Gratis training
7 Uitdagingen
Beleid(splan)
VO prestaties
info@novilo.nl
www.novilo.nl
Afsluitend
Een plek voor talent,
en talent op zijn plek
Missie
Breng het beste
naar boven in jezelf,
en elkaar
Overzicht
Wat is (hoog)
begaafdheid
Ondersteunings-
behoefte
Vormen talent-
onderwijs
Implicaties
PO en VO
Uitdaging
Hoe te meten?
Hoger IQ
=
Ondersteunings-
behoefte?
Potentie
versus
Prestatie
Homogene
Groep
Andere
Benadering

Basisonderwijs
Hebben we
het over een
'echt' probleem?

Uitgangspunten
Zo licht mogelijk,
zo thuisnabij mogelijk,
aansluitend op behoefte
Gericht op huidige
en toekomstige
uitdagingen
Preventie is
beter dan oplossen
Ondersteunings-
continuum is
absoluut nodig
Deel problemen alleen
op regionaal niveau oplosbaar
Implicaties PO-VO
Start onderpresteren
VO ligt soms in het PO:
Uitdaging op niveau
Bredere groep:
3/4 H/V onderpresteren
en gedemotiveerd

Leerling kapot?
PO leerlingen lopen vast in VO:
te weinig ondersteuning
Uitdaging in dossier-
overdracht:
Talent is belangrijke factor
PO leerlingen vastgelopen, ander type ondersteuning en negatief gedrag verdwijnt
Gezamenlijke aanpak
effectiever
Concreet
Aanpak Toptalenten
Aanvullende middelen
beschikbaar
Opdracht HB
in Passend Onderwijs
Als regio
Ondersteunings-
continuum
Full transcript