Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

TEACHER DEVELOPMENT

No description
by

Izabela Jarosz

on 23 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TEACHER DEVELOPMENT

PROFESSIONAL
VS.
AMATEURDEDICATION
KNOWLEDGE
OCCUPATION
WELL-REWARDED
Teaching as a profession: what is professionalism?
Role and types of teacher beliefs
beliefs about English
beliefs about learning
beliefs about teaching
beliefs about the program and the curriculum
beliefs about language teaching as a profession
Teacher as a researcher
Models in teacher education
the craft model,
the applied science model,
the reflective model
TEACHER DEVELOPMENT
Awans zawodowy nauczyciela
the language of English literature
the language of the English-speaking world
the language of colonialism
means of doing business
Beliefs are influenced by contacts you had with the language and its speakers
Why do you think English is an important language?
Do you think English is more difficult to learn than other
languages?
What do you think the most difficult aspects of learning English are (e.g., grammar, vocabulary, pronunciation)?
Which dialect of English do you think should be taught (e.g., British, American, other)?
Do you think it is important to speak English with native-like
pronunciation?
How does English sound to you compared to other languages you know?
What attitudes do you think your learners associate with English?
Do you think English has any qualities that make it different from
other languages?
Teachers'
beliefs about learning
based on their training
based on their teaching experience
go back to their own experience
as language learners.
Learners may express their assumptions
about learning in quite different terms.
• How do you define learning?
• What are the best ways to learn a language?
• What kinds of exposure to language best facilitate language learning?
• What kinds of students do best in your classes?
• What kinds of learning styles and strategies do you encourage in learners?
• What kinds of learning styles and strategies do you discourage in learners?
• What roles are students expected to assume in your classroom?
Clarify to learners the assumptions underlying your classroom practices, or accommodate classroom practices to match them more closely to students' expectations.
WHAT CAN WE DO?
Theories of teaching
Teachers teach in accordance with their theoretical
beliefs
a skills-based approach (focuses on the discrete skills of listening, speaking, reading, and writing)
a rule-based approach (emphasizes the importance of grammatical rules and a conscious understanding of the language system)
a function-based approach (focuses on interactive communication and cooperative learning, and the ability to function in "real" social situations)
• How do you see your role in the classroom? How would this be apparent
to a visitor?
• What teaching methods do you try to implement in your classroom?
• What teaching resources do you make use of?
• How would you define effective teaching?
• What is your approach to classroom management?
• What are the qualities of a good teacher?
Any language teaching program reflects both the culture of the institution
(i.e., particular ways of thinking and of doing things that are valued in the institution),
as well as collective decisions and beliefs
of individual teachers.
teach to the book; or
use authentic materials; or teacher-generated materials; or
use commercial reading materials
HOW DO THEY TEACH?
• What do you think are the most important elements in an effective language teaching program?
• What do you think the role of textbooks and teaching materials in a language program should be?
• How useful do you think instructional objectives are in teaching?
• How do you decide what you will teach?
• To what extent is your teaching based on your students' needs?
• What is your attitude toward assessment in a language program?
• What changes would you like to see in your program?
Language teaching is not
universally regarded as a profession
Professionalism
about teachers' work depends upon their own working conditions, their personal goals and attitudes, and the career prospects available to language
teachers in their community
The
key
to professionalism in teaching
is centering on giving teachers the means to better understand their own classroom
practices
• How would you characterize English teaching (or the language you teach) as a profession?
• What changes do you think are necessary in the language teaching profession?
• What kind of training do you think language teachers need?
• What kinds of professional development activities best support teaching?
• What kind of support for professional development is available at a school you are familiar with?
• What is the most rewarding aspect of teaching for you?
• Do you think language teachers should be evaluated throughout their careers? If so, what form should this evaluation take?
Teacher as an experienced professional practitioner
expertise in the craft
master teacher
imitating expert's techniques and following his/her instructions
passed from generation to generation

applied science=technical rationality
application of empirical science
instrumental practice of a profession
scientific knowledge
clearly defined objectives
theory created by academics put into practice by teachers
Reflective model
reflection-in-action
reflection-on-action
reflective action
reflective practice
scientific knowledge
rigorous study
public service
professional conduct
performing specified tasks in a competent manner
peer observation
written accounts of experience
self-reports
autobiography
journal writing
diary keeping
recording lessons
nauczyciel kontraktowy
nauczyciel mianowany
nauczyciel dyplomowany
Stopnie:
Nauczyciel rozpoczyna staż z początkiem roku szkolnego, do 14 dni
od dnia rozpoczęcia zajęć, na swój wniosek skierowany do dyrektora szkoły
Nauczyciel stażysta rozpoczyna staż bez złożenia wniosku
Nauczyciel kontraktowy może rozpocząć staż na stopień nauczyciela mianowanego po
przepracowaniu w szkole co najmniej dwóch lat, a nauczyciel mianowany może rozpocząć staż na
stopień nauczyciela dyplomowanego po przepracowaniu w szkole co najmniej roku od dnia
nadania poprzedniego stopnia awansu zawodowego.
Czas awansu:

1) nauczyciela kontraktowego – 9 miesięcy;
2) nauczyciela mianowanego i nauczyciela dyplomowanego – 2 lata i 9 miesięcy.

Nauczyciel kontraktowy lub nauczyciel mianowany posiadający co najmniej stopień naukowy
doktora może ubiegać się o uzyskanie kolejnego stopnia awansu zawodowego po odbyciu stażu
trwającego rok i 9 miesięcy.
Action research
research done by teachers for themselves;
any systematic inquiry in the teaching/learning environment;
to gather information about how they teach and how well their students learn
Aims:
to improve the teaching
to learn about the craft of learning
Action research is persuasive and authoritative
Action research is relevant
Teachers have access to research findings
Action research challenges educational reform

Nie ma obowiązującego wzoru planu rozwoju zawodowego.

Każdy nauczyciel schemat dokumentu (planu) ustala sam lub korzysta z podpowiedzi dyrektora szkoły, opiekuna lub innej osoby.
Wymagania na stopień nauczyciela kontraktowego
Nauczyciel stażysta powinien w szczególności:
1) poznawać organizację, zadania i zasady funkcjonowania szkoły;
2) uczestniczyć jako obserwator w zajęciach prowadzonych przez opiekuna stażu lub innych nauczycieli, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać z prowadzącym obserwowane zajęcia;
3) prowadzić zajęcia z uczniami, w obecności opiekuna stażu lub dyrektora szkoły, w wymiarze co najmniej jednej godziny zajęć w miesiącu, oraz omawiać je z osobą, w obecności której zajęcia zostały przeprowadzone;
4) uczestniczyć w wewnątrzszkolnych formach doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Wymagania niezbędne do uzyskania
stopnia nauczyciela kontraktowego obejmują:
1) znajomość organizacji, zadań i zasad funkcjonowania szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
2) umiejętność prowadzenia zajęć w sposób zapewniający właściwą realizację statutowych
zadań szkoły, w której nauczyciel odbywał staż;
3) znajomość środowiska uczniów, ich problemów oraz umiejętność współpracy ze
środowiskiem uczniów;
4) umiejętność omawiania prowadzonych i obserwowanych zajęć.
Wymagania na stopień nauczyciela mianowanego
Nauczyciel kontraktowy powinien w szczególności:
1) uczestniczyć w pracach organów szkoły związanych z realizacją zadań dydaktycznych, wychowawczych, opiekuńczych lub innych wynikających ze statutu szkoły oraz potrzeb szkoły i środowiska lokalnego,
2) pogłębiać wiedzę i umiejętności zawodowe, samodzielnie lub przez udział w różnych formach kształcenia ustawicznego,
3) poznawać przepisy dotyczące systemu oświaty, a w przypadku nauczycieli, o których mowa w art. 1 ust. 1 pkt 2 i ust. 1a Karty Nauczyciela – przepisy dotyczące pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania szkoły – z uwzględnieniem
specyfiki typu i rodzaju szkoły, w której odbywa staż.
Wymagania
:
1) umiejętność organizacji i doskonalenia
warsztatu pracy, dokonywania ewaluacji
własnych działań, a także oceniania ich skuteczności i
dokonywania zmian w tych działaniach;
2) umiejętność uwzględniania w pracy potrzeb rozwojowych uczniów, problematyki środowiska lokalnego oraz współczesnych problemów społecznych i cywilizacyjnych;
3) umiejętność wykorzystywania w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
4) umiejętność zastosowania wiedzy z zakresu psychologii, pedagogiki i dydaktyki oraz ogólnych zagadnień z zakresu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich w rozwiązywaniu problemów związanych z zakresem realizowanych przez nauczyciela zadań;
5) umiejętność posługiwania się przepisami dotyczącymi systemu oświaty, pomocy społecznej lub postępowania
w sprawach nieletnich, w zakresie funkcjonowania
szkoły, w której nauczyciel odbywał staż.
ą
Wymagania na stopień nauczyciela dyplomowanego
Nauczyciel mianowany powinien w szczególności:
1) podejmować działania mające na celu doskonalenie warsztatu i metod pracy;
2) realizować zadania służące podniesieniu jakości pracy szkoły,
3) pogłębiać wiedzę i umiejętności służące własnemu rozwojowi oraz podniesieniu jakości pracy szkoły;
Wymagania niezbędne do uzyskania stopnia nauczyciela dyplomowanego obejmują:
1) uzyskanie pozytywnych efektów w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej;
2) wykorzystywanie w pracy technologii informacyjnej i komunikacyjnej;
3) umiejętność dzielenia się wiedzą i doświadczeniem z innymi nauczycielami;
4) realizację co najmniej
trzech
z następujących zadań:

a) opracowanie i wdrożenie programu
działań edukacyjnych, wychowawczych,
opiekuńczych;
b) wykonywanie zadań doradcy metodycznego, egzaminatora OKE, eksperta, rzeczoznawcy;
c) poszerzenie zakresu działań szkoły;
d) uzyskanie umiejętności posługiwania się językiem obcym na poziomie zaawansowanym, a w przypadku nauczycieli języków obcych – uzyskanie umiejętności posługiwania się drugim językiem obcym na poziomie zaawansowanym,
e) wykonywanie zadań na rzecz oświaty, pomocy społecznej lub postępowania w sprawach nieletnich we współpracy z innymi podmiotami,
f) uzyskanie innych znaczących osiągnięć w pracy zawodowej;
5) umiejętność rozpoznawania i rozwiązywania problemów edukacyjnych
lub wychowawczych;
Full transcript