Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Kurikulum GOO by Đurđica Krtanjek

Prezentacija namjenjena za ŽSV razredne nastave.
by

Dubravka Petkovic

on 18 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Kurikulum GOO by Đurđica Krtanjek

Struktura
O

krtanjekdjurdjica@gmail.com
Kompetencije
Ishodi
Utemeljenje
Radionica
KURIKULUM G00O
STRUKTURNE DIMENZIJE
GRAĐANSKE KOMPETENCIJE U KONTEKSTU RAZREDA, ŠKOLE I LOKALNE ZAJEDNICE


Građanska
znanja
,
vještine
i
stavovi
razvijaju se na način da se učenici dovode u situacije u kojima opisuju, analiziraju, tumače, prosuđuju i rješavaju moralne i druge dvojbe.
Kompetencije
koje trebaju imati učitelji:
A) Opća profesionalna znanja i vještine
(pedagoška, razvojno-psihološka,
sociološka, normativno-pravna)
B) Strukovna znanja i vještine u području GOO-a
C) Procesi učenja i poučavanja koji vode
razvoju aktivnog i odgovornog građanstva
C) Metode učenja i poučavanja GOO-a
E) Metode vrednovanja i samovrednovanja
u GOO-u

Nakon inicijalnog razdoblja provedbe GOO-a u trajanju od dvije godine:
učitelji razredne nastave koji su tijekom inicijalnog razdoblja bili uključeni u obvezno stručno usavršavanje za primjenu kurikuluma GOO-a u trajanju od najmanje 60 sati

Prezentacija uradaka
Zadatak za grupe:
prepisati uradak grupe u zadani obrazac i poslati ga voditelju ŽSV-a

Voditelj ŽSV-a će sve prikupljene
uratke grupirati i poslati
mailom voditeljima
školskih aktiva


Kako postići željeni
ishod - koraci u planiranju
1. krenuti od postignuća učenika
(i znanja, i vještine i vrijednosti)
2. odrediti naziv
3. odrediti svrhu
4. planiranje aktivnosti po
predmetima
5. ostale komponente
obrasca
Primjer planiranja
ishoda
Zdenka Novak: Ucenje za demokratske izbore
u razredu i skoli
N0K
Ishodi učenja
Građanska kompetencija - ubraja se među najvažnije
ishode učenja
Na temelju toga su određene strukturne i funkcionalne dimenzije građanske kompetencije, a potom su izdvojeni posebni ishodi učenja ili postignuća učenika od početka osnovne

ODGOJNO-OBRAZOVNI
CIKLUSI

1. ciklus (1.-4. razred OŠ)

2. i 3. ciklus (5. do 8. razred
OŠ)
4. ciklus (1. i 2. razred srednje šk.)


- u 1. ciklusu, tj. od 1. do 4. razreda osnovne škole, građanski odgoj i obrazovanje se ostvaruje međupredmetno i izvannastavno kao obvezna aktivnost;

Obvezno:
- međupredmetno
20 sati
- izvan-nastavno; projekti škole i društvene
zajednice u sklopu školskog kurikuluma, uz
mogućnost odabira modularnog
pristupa
15 sati

Modeli uključivanja GOO
Imenik
- ocjene se upisuju u
odgovarajuću rubriku u imeniku, a u rubriku zapažanja i bilježaka vrsta aktivnosti prema elementima ocjenjivanja
Razredna mapa za GOO
- svi nastavnici unose podatke i materijale
Učenički dnevnik iz GOO-a
- aktivnosti
zapažanja, bilješke, osvrti, nove ideje i rješenja, potvrde, učenički radovi

DOKUMENTACIJA
http://www.azoo.hr/images/Kurikulum_gradanskog_odgoja_i_obrazovanja.pdf
U prvom ciklusu postavljaju se temelji za cjeloživotno učenje aktivnog i odgovornog građanstva, zbog čega je važno taj proces započeti osvještavanjem, imenovanjem i analizom prava i odgovornosti učenika kao pripadnika razredne, školske i lokalne zajednice uređene na demokratskim načelima.
Ljudsko-pravna Kulturološka
Politička Gospodarska
Društvena EkološkaFUNKCIONALNE
DIMENZIJE GRAĐANSKE
KOMPETENCIJE:
ZNANJA, VJEŠTINE I
STAVOVI


Građansko znanje i razumijevanje
Građanske vještine i sposobnosti
Građanske vrijednosti i stavovi


Full transcript