Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Jézus születése

No description
by

Adorján Áron

on 15 October 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Jézus születése

Készítette: Oláh Barnabás , Taska Tamás , Adorján Áron
Jézus életének főbb állomásai
Jézus születése
Baldun Grien H. festménye
Jézus bemutatása a templomban
Rembrandt 1631
Menekülés Egyiptomba
Fra Angelico (1400-1455)
Georges de la Tour XVII
Jézus gyermekkora
Jézus 12 évesen a templomban
Gebrand van den Eeckhout XVII
Jézus születése teljes egészében Isteni csodának számított, hiszen Mária még szűz volt. Jézus születésének idején Betlehemben tartózkodott férjével népszámlálás alkalmából. A Messiás születését követően a pásztorok és a napkeleti bölcsek látogatták meg, ajándékot hozva a Megváltónak.
Miután 8 napos korában körülmetélték, mint minden elsőszülöttet, bemutatták a templomban és Istennek szentelték. A két bizonyságtevő tanú az áldozatnál Anna és Simeon voltak.
József és Mária az Úr angyalának szavára Egyiptomba menekültek, ahol békében élték le azt az időt, míg a betlehemi gyermekmészárlás tartott.
Jézus gyermekkorában is kitűnt társai közül tisztaságával és jellembeli tökéletességével. Apja büszke volt rá.
Jézust 12 éves korában a szülei a templomban felejtik, ahol az írástudókkal és a papokkal társalog Isten dolgairól. Itt tárul fel előtte életének célja.
Jézus keresztsége
Joachim Patinir
Keresztelő János Jézust a Jordánban megkereszteli, s miután a Messiás feljön a víz alól, isteni szózat hangzik el: "Ez az én szeretett fiam, akiben gyönyörködöm".
Cornelisz Jacob 1470
Raffaello Santi
Krisztus színeváltozása
Jézus 3 tanítványával imádkozott a hegyen amikor ők elaludtak. Amikor felébredtek azt látták hogy mennyei fényesség ragyogott, Jézus arca pedig elváltozott, ragyogott. Mózessel és Illéssel beszélt.
Krisztus megkísértése
Jézus a pusztába ment imádkozni és böjtölni negyven napig. Ezután a Sátán odament hozzá és megkísértette őt. Arra próbálta rávenni, hogy használja a saját erejét három alkalommal is, ám Jézus ellenállt neki, így a Sátán elhagyta őt.
Lázár feltámasztása
Giotto
Jézus, amikor megtudta hogy Lázár beteg, azt üzente, hogy nem halálos a betegség. Két nappal kesőbb, amikor Lázár meghalt, útnak indult. Megígérte Mártának, Lázár testvérének, hogy Lázár feltámad. Felnyittatta a sírt és Lázárt feltámasztotta.
Az utolsó vacsora
Leonardo da Vinci
Húsvét első napján Jézus tanítványaival elfogyasztotta az utolsó vacsorát. A kenyérre azt mondta, hogy az az ő teste, a pohárra azt, hogy abban van az ő vére. Megkérte tanítványait, hogy egyenek és igyanak az ő "testéből" és "véréből".
A Gecsemáné kertben
Tilman Riemenschneider
A Gecsemáné kertben ima előtt megkérte tanítványait, hogy ezúttal ő érte is imádkozzanak, de ők elaludtak. Egyedül imádkozott. Rettegés és halálfélelem fogta el. Később érte jöttek és ő önként feladta magát, de Júdás mégis elárulta.
Dürer
Jézus elítélése
Amikor odavitték Pilátus elé, ő először nem akarta elítélni, mert látta, hogy ártatlan, ezért elküdte Heródeshez. Heródes csodát akart látni, de mivel nem látott, ezért elítélte és visszaküldte Pilátushoz, aki megostoroztatta.
Hieronymus Bosch
A keresztút
Miután megcsúfolták, elviték hogy megfeszítsék. Ő maga vitte a keresztet és amikor nem bírta tovább akkor egy idegennel vitették tovább a keresztet. A Golgotán megfeszítették és elosztották a ruháit.
M. Grünewald
Halála a kereszten
Jézusnak hét szava volt a kereszten:
1. Amikor megfeszítették a katonák: "Atyám, bocsásd meg nekik, mert nem tudják mit cselekszenek!"
2.Amikor az egyik lator Jézushoz imádkozott: "Bizony mondom néked ma: velem leszel a paradicsomban."
3.Jézus harmadik kijelentésével özvegy édesanyjáról gondoskodott, János apostolra bízta.
4.Szenvedései miatt: "Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?"
5.Szenvedései miatt: "Féreg vagyok s nem férfi; emberek csúfja és a nép utálata. Akik engem látnak, mind csúfolnak, félrehúzzák ajkaikat, és hajtogatják fejüket: Az Úrra bízta magát, mentse meg őt, hiszen gyönyörködött benne!... Én Istenem, kiáltok nappal, de nem hallgatsz meg, éjjel is, de nincs nyugodalmam"
6.Halála előtt: "Elvégeztetett!"
7."Atyám, a te kezedbe teszem le lelkemet." ezzel maghalt.
József és Nikodémus elkérte Pilátustól Jézus testét és illendően eltemették az asszonyok segítségével.
Feltámadás
M. S. mester
Amikor harmadnap az asszonyok mentek, hogy megkenjék Jézus testét, ijedten vették észre, hogy nincs a helyén a sírt eltakaró kő. Mária Magdaléna hazarohant és elmondta a többi asszonynak, hogy mit látott. Amikor bementek a sírba, egy fehér ruhás alak ült odabent és azt mondta, hogy Jézus feltámadt és üzeni a tanítványainak, hogy Galileában találkoznak.
Jézus megjelenik
a tanítványoknak
Duccio
Jézus megjelent 10 tanítványa előtt, akik először ijedeznek, mert nem hiszik el, hogy feltámadt. Amikor viszont a szemük láttára eszik, akkor végre hisznek neki. Egyedül Tamás nem volt jelen. Így nem is hitte el, amikor később a többi apostol elmondta neki, hogy mi történt. Nyolc nap múlva Jézus újra megjelent, ezúttal Tamás is jelen volt. És amikor megtapogatta a sebeit és benyúlt a bordái közé, akkor végre elhitte hogy Jézus feltámadt.
Mennybemenetel
Giotto
Jézus, feltámadása után negyven napon keresztül jelent meg és beszélt tanítványainak. Biztatta őket, hogy terjesszék a hitet. A negyven nap elteltével az égbe emelkedett és felhő takarta el.
Full transcript