Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Motywy i koncepcje ochrony przyrody

No description
by

Laura Dagmara

on 7 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Motywy i koncepcje ochrony przyrody

Motywy i koncepcje ochrony przyrody
Ochrona przyrody
Zajmuje się zachowaniem,właściwym wykorzystaniem oraz odnawianiem zasobów przyrody i jej składników. Ma ona na celu przede wszystkim ochronę różnorodności biologicznej, która zapewnia stabilność ekosystemów i zachodzących na Ziemi procesów.


Główne motywy ochrony przyrody
egzystencjalne
ekonomiczne
estetyczne
etyczne
Egzystencjalne
Zależność człowieka od innych gatunków
Dzięki innym organizmom człowiek otrzymuje niezbędne do życia zasoby takie jak tlen,woda,żywność, a także surowce potrzebne do wytwarzania odzieży,budowy domów i produkcji paliw.
Powody zdrowotne- organizmy stanowią źródło pełnowartościowego pożywienia oraz substancji leczniczych.
Ekonomiczne
Korzyści materialne z użytkowania zasobów przyrody:
Bezpośrednie- np.woda,drewno,ryby czy grzyby jadalne
Pośrednie- np. terny rekreacyjne
Z powodów ekonomicznych, często dochodzi do kosztownych napraw szkód wywołanych negatywnymi skutkami działalności człowieka np. straty wynikające z erozji gleb
Estetyczne
Postrzeganie przyrody jako źródło piękna poprzez jej barwy kształty i dźwięki
Przyroda jak i jej gatunki organizmów czy całe krajobrazy stanowią inspirację dla artystów
Liście akantu stały się inspiracją dla starożytnych twórców, którzy wykorzystali je jako motyw dekoracyjny w zwieńczeniu kolumny korynckiej.
Etyczne
Człowiek ponosi moralną odpowiedzialność za ochronę przyrody.
Odwołanie do przekonań religijnych: np. podkreślenie, że wszystkie gatunki są dziełem Boga, a więc trzeba je chronić ze względu na szacunek.
Człowiek jest jednym świadomym gatunkiem na Ziemi i ponosi odpowiedzialność za ochronę gatunków i ekosystemów.
Przekonania z nurtów filozoficznych: nakazują człowiekowi szanować prawo do życia innych istot.

Inne motywy ochrony przyrody
Strategiczne
Dotyczy głównie średniowiecza
Chroniono wtedy lasy, gdyż były naturalną barierą,chroniącą przed wrogiem
Chroniono zwierzęta leśne, które były zabezpieczeniem żywności dla wojsk podczas wojen
Patriotyczne
Przekonanie, że natura jest dobrem narodowym, dbanie o nią jest powinnością każdego patrioty
Naukowe
Postulują zachowanie różnorodności gatunkowej do badań naukowch, dzięki którym można odkrywać prawa rządzące naturą
Społeczno-etnicze
Zachowanie zróżnicowania etniczo-kulturowego na danym terenie, zachowując ochrone występującej na nim przyrody, przed skutkami działalności człowieka
koncepcje ochrony przyrody (hipoteza Gai)

Wspolczesnie podstawowym problemem jest sposob zarzadzania przyroda w skali globalnej. Wedlug jednej z hipotez ( hipoteza Gai) ziemia pzypomina zywa istote. zasiedlajace ja organizmy nieswiadomie przeprowadzaja procesy, w wyniku ktorych tworzy sie stan dynamicznej rownowagi. pozwala on na zapewnienie optymalnego srodowiska zycia, w tym atmosfery i stabilnego klimatu. zwolennicy tej hipotezy postuluja, by ochrona przyrody zmierzala do maksymalnego ograniczania wpywu czlowieka na procesy przyrodnicze, aby nie zaburzac istniejacej rownowagi
koncepcje ochorny przyrody (hipoteza madei)
hipoteza madei zaklada ze oranizmy nieswiadomie powoduja zniszczenie srodowiska naturalnego poprzez jeo ciagla eksploatacje. pozostawione bez kontoroli moga doprowadzic do smierci calej przyrody ozywiej na Ziemi. W konsekwencji tylko człowiek wraz ze swoja gospodarka i celowym dzialaniem moze zapobiec samozniszczeniu zycia. W odniesieniu do ochrony przyrody nalezy wiec przyjac postawe aktywna.

koncepcje ochorny przyrody
Podejmowanie obecnie dzialania w zakresie ochrony przyrody lacza zlozenia obu hipotez. wytycza sie zatem obszary chronione, gdzie dzialalnosc, czlowieka jest mocno ograniczona lub calkowicie zabroniona, ale takze ingeruje sie na obszarach pozostajacych pod zbyt silnym wplywem czlowieka. dzieki temu zapenia sie ochrone roznorodnosci bioloicznej, zachowanie naturaknych procesow oraz zaleznosci obecnych w danym ekosystemie.
Full transcript