Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Workshop signaleren taal-spraakstoornissen bij jonge kinderen

No description
by

Sanne Dijkstra

on 2 April 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Workshop signaleren taal-spraakstoornissen bij jonge kinderen

Afwijkende ontwikkeling Groninger minimum spreeknormen Normale ontwikkeling Workshop signaleren taal- en spraakproblemen bij jonge kinderen Wanneer moet je actie ondernemen en wanneer mag je nog afwachten? Afwijkend of niet? Afwijkend of niet? 20 maanden oud Afwijkend of niet? Wat valt je op? Gebruik het schema en de lijsten. communicatie
uitspraak
mondgedrag
taalbegrip
woordenschat
zinsbouw
stem
gehoor Vragen? Folders ter informatie www.kindentaal.nl Gereviseerde Minimum Spreeknormen (g-ms)

12 - 18 mnd
- begrijpt opdrachtjes met twee woorden
- kan een of meer lichaamsdelen aanwijzen
- veel en gevarieerd brabbelen
- af en toe een herkenbaar woord

18 - 24 mnd
- zegt 5 - 10 woordjes

2 - 2½ jr
- begrijpt zinnetjes met drie woorden
- tweewoorduitingen
- woordopbouw nog onvolledig

2½ - 3 jr
- driewoorduitingen
- woordopbouw nog onvolledig Het begin van elk balkje betekent dat 10% van de kinderen een vaardigheid beheerst, en het eind dat 90% van de kinderen dit kan.

Mijlpalen in de taalontwikkeling

Legenda:
1. begrijpt opdrachtjes met 2 woorden
2. kan 1 of meer lichaamsdelen aanwijzen
3. zegt ongeveer 10 woordjes
4. begrijpt zinnetjes met 3 woorden
5. kan 2 woordjes combineren
6. maakt zinnetjes met 3 woorden
7. maakt zinnetjes met 3 tot 4 woorden
8. ongeveer de helft verstaanbaar
9. vertelt spontaan een verhaaltje
10. kan een verhaaltje navertellen aan de hand van plaatjes
11. ongeveer driekwart is verstaanbaar
12. maakt lange, ook samengestelde zinnen
13. bijna alles is te verstaan

Bron: VHZ, okt. 2007 Andere redenen om alert te zijn:
Het kind heeft een hoorbare ademhaling.
De houding van het kind is slap.
De houding van het kind is gespannen.
Het kind zendt signalen uit die je niet direct in verband brengt met een mogelijk taalprobleem: hij is stil, snel boos, kijkt je niet aan.
Zelf ben je misschien gewend aan de manier van praten van een peuter of kleuter. De invalkracht, hulpmoeder of stagiaire geeft echter aan dat ze het kind slecht kunnen verstaan of volgen.
De opvoeders van het kind geven aan dat ze zich ongerust maken over de manier van praten van hun kind.
De thuistaal (moedertaal) en de taal die wordt gesproken in de speelzaal, het dagverblijf of op school verschillen; het kind lijkt moeite te hebben met het omschakelen van de ene naar de andere taal.
Het kind wordt nader onderzocht en/of behandeld door een specialist, n.l. i.v.m.:
Anders, nl: Signaleringslijst voor spraak-/taal- en gehoorproblemen (Cedin, 2007 & Lindenberg- Meijerman, 2007) Klankvorming (articulatie)
Het kind spreekt bepaalde klanken of klankclusters onjuist uit, laat klanken weg of vervangt klanken: bloem wordt ‘boem’ en televisie wordt 'tisie', : ‘tip’ i.p.v. kip, slurf wordt 'nurf' en paddestoel wordt 'pastoe'; beschuit wordt 'schebuit' en spaghetti wordt 'pasghetti'.
Het kind is over het algemeen moeilijk te verstaan ( 4 jaar: minder dan 75%, 5 jaar minder dan 90%).
Het kind lijkt moeite te hebben met het vormen van woorden: Het kind spreekt met de tong tussen de tanden, de klankvorming klinkt slap (denk aan: slissen). Taal (woord- en zinsvorming en –begrip)
Het valt op dat het kind moeite heeft om het juiste woord op het juiste moment te bedenken.
De woordenschat van het kind lijkt gering.
Het kind begrijpt woorden, enkelvoudige zinnen en enkelvoudige instructies, opdrachtjes en/of uitleg niet.
De zinslengte (het aantal woorden per zin) is korter dan wat je op grond van zijn leeftijd mag verwachten. De zinsbouw van het kind klopt niet in verhouding met leeftijdsgenootjes.
Het kind is over het algemeen moeilijk ‘te volgen’ c.q. te begrijpen. Mondgedrag
Het kind drinkt (thuis) nog uit een zuigfles, tuitbeker of bidon.
Het kind vertoont hardnekkig zuiggedrag op de duim, vingers of speen.
Het kind zit in rust met een open mond en de tong is zichtbaar.
Het kind heeft speekselverlies.
Anders, n.l: filmpje 1. jongen 2 jaar oud filmpje 2. jongen, ongeveer 3 jaar oud. filmpje 3. 2 jongens in de kleuterleeftijd. Gehoor
Het kind is opvallend veel (neus)verkouden en ademt door de mond.
Het kind klaagt veel over oorpijn of heeft vaak een ‘loopoor’.
Het kind vraagt opvallend veel: 'hè?', ‘wat zeg je?’.
Het kind kijkt opvallend veel naar je mond wanneer je iets zegt.
Het kind wil dichtbij de radio of televisie zitten of vraagt anderen stil te zijn omdat hij het anders niet kan horen of hij vraagt of je de radio of t.v. luider wilt zetten.
Het kind spreekt erg hard of juist erg zacht.
Het kind reageert opvallend slecht of niet op omgevingsgeluiden.
Het kind vertoont lastiger of onrustiger gedrag dan je van hem gewend bent.
Het kind lijkt ‘zwak in taal’ m.n. wat de woordkennis en zinsbouw betreft.
Het kind spreekt slordig en is slecht te verstaan.
Het kind concentreert zich slecht.
Anders, nl: Vloeiendheid van spreken
Het kind spreekt met opvallend veel herhalingen (bababal).
Het kind spreekt met veel aarzelingen/blokkades (….hek). Het lijkt hierbij alsof de woorden eruit geperst moeten worden.
Het kind spreekt met verlengingen (ffffiets).
Het kind lijkt gefrustreerd te zijn van zijn/haar slechte spreken.
Het kind neemt weinig pauzes tijdens het spreken/ spreekt te lang op één adem.
Het vermoeden bestaat dat het kind zich bewust is van zijn niet vloeiend spreek- gedrag en spreek (daarom?) liever niet. Het kind bloost bijvoorbeeld tijdens het spreken.
Anders, nl:


Neusspraak
Het kind spreekt onduidelijk en is slecht te verstaan.
Het kind spreekt voortdurend alsof het neusverkouden is: meenemen klinkt dan als 'beedebu'
De spraak van het kind klinkt ‘scherp’, doordringend ('neuzig').
De spraakklanken worden over het algemeen krachteloos (slap) gevormd.
Tijdens het spreken hoor je bijgeluiden: een soort 'snurkjes' of 'ruis'.
Anders, nl:


Stem
De stem van het kind klinkt al langer dan drie weken hees/schor.
De stem van het kind valt tijdens het spreken of zingen zo nu en dan weg of de stem verandert plotseling (de toonhoogte stijgt opvallend of de stem klinkt plotseling veel zwakker)
Het kind misbruikt zijn stem. Je ziet vaak opgezette spieren in het halsgebied en een rood gezicht.
Het kind schreeuwt overmatig of maakt veel gekke geluiden/ stemmetjes of lacht heel erg hard.
Het kind lijkt moeite te hebben met het zingen van hoge tonen en luid roepen.
Het kind is moeilijk te verstaan.
Anders, n.l.: Conclusie

Een kort logopedisch onderzoek verricht door een logopedist is gewenst om na te gaan of logopedische behandeling nodig is.
Ik vul de signaleringslijst over …………….maanden nog een keer in
Anders, n.l.: filmpje 4. nog 2 kleuters. Overzicht workshop normale ontwikkeling
wat wijkt af?
samen naar filmpjes kijken en beoordelen wat normaal is en wat afwijkend is
wat te doen als het afwijkend is 3 - 3½ jr
- ongeveer de helft is verstaanbaar
- drie tot vijfwoorduitingen

3½ - 4 jr
- vertelt spontaan wel eens een verhaaltje
- ca. 50-75% is verstaanbaar

4 - 5½ jr
- kan een verhaaltje navertellen aan de hand van
plaatjes
- maakt enkelvoudige zinnen
- problemen met meervoudsvormen en vervoegingen
- ca. 75-90% is verstaanbaar

5½ jr en ouder
- goed gevormde, ook samengestelde zinnen
- goed verstaanbaar belangrijkste punten uit lijst
filmpjes erbij als voorbeeld Gebruik het schema, de minimum spreek normen en de signaleringslijst.
Wat valt je op? Hoe oud denk je dat dit kind is? Wat te doen bij afwijkend? overleg met een collega of ouders
kijk het eventueel nog even aan
geef het aan bij het CB
kom langs voor vrijblijvend advies op het
inloopspreekuur op dinsdag van 16-17 uur. bij ernstige twijfel, maak meteen een afspraak voor logopedie.
Full transcript