Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

WERKwoorde

No description
by

Cea Swart

on 22 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of WERKwoorde

Hoof: Selfstandig: on/oorganklik
Ideas
Ideas
Ideas
Graad 10 Afrikaans
WERKwoorde
Juf. Swart

Wat is 'n werkwoord?
*Aksiewoord
*Wat iets of iemand doen (teenwoordige tyd), sal doen (toekomende tyd) of gedoen het (verlede tyd).
*Dui tyd aan
*Druk handeling uit
*Druk 'n toestand uit
*Twee hoofkategorieë:
1.Hoofwerkwoorde
*
Selfstandige werkwoorde:
#staan alleen as die gesegde van sin EN dra volledig betekenis oor
#gesegde? groep werkwoorde saam
Bv. Die tiener
lees
*
Koppelwerkwoorde:
#staan ook alleen as die gesegde MAAR dra nie volledig betekenis oor nie.
#moet aan 'n naamwoord koppel
(selfstandige naamwoord, voornaamwoord of byvoeglike naamwoord)
Bv. Die tiener
lyk
vrolik
Blyk, skyn, kom.
LET WEL!
Die kategorieë waarin jy 'n woord plaas is slegs sy FUNKSIE in daardie betrokke sin.
bv. "bly" kan in verskillende sinne as 'n koppelwerkwoord, skakelwerkwoord of selfstandige naamwoord optree (Bly het drie letters).
OORGANKLIKE WERKWOORD:

* werkwoord word deur direkte voorwerp gevolg
bv. Die graad tien klas lees 'n boek

ONOORGANKLIKE WERKWOORD:

*werkwoord word nie deur direkte voorwerp gevolg nie.
bv. Die graad tien klas lees lekker

DIE INFINITIEF:

*verrig nie meer die funksie van 'n werkwoord nie
*onverboë vorm van die werkwoord na "om" of "om te"
Bv. Dit is lekker om te lees.
Lees is goeie ontspanning.
Deur te lees leer jy ook.
Ek hou van lees.
ONSKEIBARE WERKWOORDE
*=Selfstandige ww.
*saamgestelde ww. waarvan dele nooit deur 'ge' geskei
*Dieselfde in al drie hooftye
*Bv. Ondersteun. Het ondersteun. Sal ondersteun
*Klem val op tweede deel van die woord
*!!!!UITSONDERING!!!! geantwoord, geglimlag, gehardloop, geherberg, geherkou, gewaarborg, gewanhoop, geweerlig.

Een ww. kan skeibaar/onskeibaar afhangende van klem.
oorskat, aanvaar, ondergaan, oorkom, voorkom.
1.
Hoofwerkwoorde
(dra betekenis alleen oor)
2.
Medewerkwoorde
(mede=saam met. Werk saam met hoofwerkwoord)
2. MEDEWERKWOORDE
*
Hulpwerkwoorde:
#+selfstandige ww.=gesegde van die sin
#...van tyd
(verlede/toekomstig: het, sal)

#...van vorm
(lydende vorm/passief: word, is)
#...van wyse/modaliteit
(houding/ingeslteldheid/moontlikheid: kan, mag, wil, moet).
*
Skakelwerkwoorde:
#+hoof ww. om betekenis oor te dra
#

en
lees
. Die tiener
bly

lees.
Probeer
lees.
#Indirek: skakelwoord+en+hoofwerkwoord
bv. gesit en huil
#Direk: skakel sonder die voegwoord (en)
Skakelwoord+hoofwerkwoord
bv. begin werk
DEELTJIEWERKWOORDE:
(skeibare werkwoorde)

*=selfstandige ww.
*bestaan uit ww. en deeltjie
*bv. op (deeltjie) + staan (ww)
=opstaan (deeltjieww.)
*Klem op eerste deel van woord
*Verlede tyd: voeg 'ge'
opgestaan

HOOF: SELFSTANDIG:
SKEIBAAR/ONSKEIBAAR
WERKWOORDE
HOOF
MEDE
SELFSTANDIG
KOPPEL
HULP
SKAKEL
TYD
VORM
WYSE
ON/OORGANKLIK
ON/SKEIBAAR
DIE INFINITIEF
AKTIWITEIT TYD!
BLADSY 103
DIREK
INDIREK
Full transcript