Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

The New Regulatory Framework - An overview [HUN]

A PhD group meeting (14/11/09) presentation
by

Mate Mester

on 6 July 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of The New Regulatory Framework - An overview [HUN]

Az EU hírközlési keretszabályozásának felülvizsgálata
Előzmények
-> Liberalizáció + Harmonizáció (egységes belső piac)
1970-es évek:USA, Japán
1984 Egyesült Királyság
1987 Európai Bizottság (Green Paper )
Távközlés (hálózatok): Természetes monopólium (állami)
Fogyasztók érdekei -> Verseny -> Liberalizáció -> Szabályozás
Globális versenyképesség
1988 Végberendezések (88/301 EEK Irányelv )
1990 Hozzáférés (90/387/EK Tanácsi Irányelv - ONP)
1990-1997 Szabályozás kiterjesztése
(Bérelt vonalak, engedélyek, hálózatok összeköttetése stb.)

1998 Távközlési csomag - Teljes liberalizáció
2002-es Keretszabályozás
Konvergencia, technológiasemlegesség és interoperabilitás

Infrastruktúra <-> Tartalom

'Elektronikus kommunikáció' (szektorspecifikus szabályozás)
Keretirányelv (2002/21/EK)
Hozzáférési irányelv (2002/19/EK)
Engedélyezési irányelv (2002/20/EK)
Egyetemes Szolgáltatás irányelv (2002/22/EK)
Elektronikus Hírközlési Adatvédelmi irányelv (2002/58/EK)
+ a Bizottság ajánlásai, iránymutatásai
Versenyjogi alapelvek + Ex ante szabályozás (fokozatosan ex post)
Piacmeghatározás -> Piacelemzés -> Piacszabályozás
(FRND - Arányosság, észszerűség, diszkriminációmentesség)
JPE, Keretirányelv 7. cikke szerinti eljárások (bizottsági vétójog)
Felülvizsgálat
Új Keretszabályozás
2006 Review
erősebb felhasználói jogok, fogyasztóvédelem
adatvédelem és biztonság
2007
Új bizottsági ajánlás az előzetes
szabályozás alá vonható elektronikus hírközlési ágazatbeli termék- és szolgáltatáspiacokról (18->7)
2008
Új bizottsági ajánlás a Keretirányelv 7. cikke
szerinti bejelentésekről, határidőkről és konzultációkról
1. Jobb szabályozás
2. Egységes belső piac
3. Uniós polgárok
érdekei
bizottsági vétójog (Keretirányelv 7. cikk) kiterjesztése a szabályozói intézkedésekre
bírósági felülvizsgálattal kapcsolatos problémák kiküszöbélése (a végrehajthatóságra halasztó hatályú fellebbezési gyakorlat, érdekelt felek szűk értelmezése, ideiglenes intézkedések)
erősebb függetlenségi garanciák a szabályozó hatóságok részére (költségvetés, vezetők felmentése, stb.)
új európai hírközlési szuperhatóság felállítása (konzisztencia)
beruházások és innováció ösztönzése
spektrum (liberalizáció, digitális hozadék)
adminisztrációs teher csökkentése (szabályozandó piacok számának csökkentése + egyszerűsített notifikációs eljárás)
hatékonyabb és egyszerűbb szabályozás
nagyobb fokú transzparencia és konzultáció
tanácsadó és véleményező szerep
kötelezően eljár egyes eljárásokban
mind a Bizottság, mind pedig a nemzeti szabályozó hatóságok kötelesek a lehető legnagyobb mértékben figyelembe venni minden, a BEREC által kibocsátott véleményt, ajánlást, útmutatást, tanácsot vagy szabályozási gyakorlatot
kétszintű felépítés (BEREC + Hivatal)
költségvetés: közösségi támogatás + önkéntes hozzájárulás (tagállam v. szabályozó hatóság)
1. Az Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testülete (BEREC)
2. A Keretirányelv 7. cikke szerinti eljárás
cél a jogalkalmazás konzisztenciájának erősítése
a piacmeghatározással és a JPE kijelöléssel kapcsolatosan a BEREC is véleményező szerepet kap
módosítás esetén extra konzultáció és notifikáció
3. A Keretirányelv új 7a. cikke szerinti eljárás
hatóságok által kiszabni tervezett kötelezettségekkel kapcsolatos új eljárás
a Bizottság, a nemzeti szabályozó hatóság és a BEREC – a piaci szereplők véleményét is figyelembe véve – szorosan együttműködnek
a végső döntés az intézkedéstervezet visszavonásáról vagy módosításáról azonban a nemzeti szabályozó hatóság kezében marad
6. Rádióspektrum
7. Újgenerációs hálózatok
8. Funkcionális szétválasztás
korszerűbb, piackonform spektrumszabályozás
fokozott együttműködési kötelezettség, általános harmonizáció
technológia- és szolgáltatássemlegesség
meglévő spektrumengedélyeken fennálló korlátozások felülvizsgálata
spektrumkereskedelem
beruházás és innováció <-> verseny
beruházások ösztönzése
együttműködési lehetőségek (beruházó+hozzáférést kérők)(kockázatközösség)
kockázatok megfelelő ellentételezése a szabályozásban
NGA ajánlás
vertikálisan integrált JPE rákényszerítése nagykereskedelmi tevékenységeinek kiszervezésére
minden hozzáférést kérőt – beleértve a saját cégcsoportba tartozó egységeket – azonos határidőkkel, feltételekkel, szolgáltatatási színvonalon és eljárások szerint köteles kiszolgálni
önkéntesen is történhet
utolsó eszköz
9. Fogyasztóvédelem
egyetemes szolgáltatás (56kbps megszüntetése, segélyhívó szolgáltatások)
fogyasztói tájékoztatás erősítése
fogyatékkal élők és egyéb hátrányos helyzetű csoportok könnyebb hozzáférése
személyes adatok fokozottabb védelme
spam elleni védekezés beemelése
alapvető jogok biztosítása (magántitok, magánszféra, kifejezés, rendelkezés, információszabadság)
4. A Keretirányelv 19. cikke szerinti eljárás
a Bizottság ajánlásokat tehet a tagállamok számára a harmonizált jogalkalmazás érdekében
a Bizottság, a COCOM (tagállamok) és a BEREC szorosan együttműködnek
emellett a jövőben a Bizottságnak lehetősége nyílik kötelező erejű döntéseket hozni a harmonizált vagy koordinált jogalkalmazás érdekében
DE csak a piacelemzés és az azonosítóhasználat (számozás) területén
+ együttdöntési eljárás keretében szükség van a Tanács és a Parlament hozzájárulására is
Nemzeti Szabályozó Hatóságok
European Regulators Group (ERG)
Radio Spectrum Policy Group (RSPG)
COCOM
Keretirányelv
Hozzáférési irányelv
Engedélyezési irányelv
Egyetemes szolgáltatási irányelv
Elektronikus hírközlési adatvédelmi irányelv

2006/2004/EK „Rendelet a fogyasztóvédelmi együttműködésről”
az Európai Elektronikus Hírközlési Szabályozók Testületének és e testület Hivatalának létrehozásáról szóló rendelet (új jogszabály)
'Új csomag'
Köszönöm a figyelmet!
©2009 Mester Máté
2010 (New) Regulatory Framework
"A true story of success"
5. Nemzeti Szabályozó Hatóságok Függetlensége
erősebb függetlenség a kormányzattól és a piaci szereplőktől
függetlenül járnak el, és más szervtől nem kérhetnek vagy fogadhatnak el utasításokat
a vezető (testület tagjai) felmentése csak az előre meghatározott esetekben és részletes (nyilvános) indokolás mellett lehetséges
önálló és nyilvános költségvetés, megfelelő humán erőforrás
nagyobb átláthatóság
Full transcript