Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Film Roll - Free Prezi Template

Make your presentation on a film roll. A simple Film Roll Prezi with a 3D director chair background. 7 placeholders with white background for your content with invisible frames already added.
by

sanja jakovljevic

on 14 August 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Film Roll - Free Prezi Template

Autor rada: Sanja Jakovljević
Mentor: prof. dr sci Slobodan Dodić
Koautor rada: Julija Ivanović

Tema istraživačkog rada:

Analiza kretnji donje vilice kod osoba sa različitim dentoalveolarnim klasama
CILJ
Analizirati dijapazon kretnji donje vilice kod osoba sa I i III dentoalveolarnom klasom i uporediti dobijene rezultate.


RESEARCH
UVOD
CILJ
METODI I MATERIJALI
REZULTATI
ZAKLJUČAK

CNS
Morfološka klasifikacija prema Angle-u,
Dentoalveolarni odnosi su utvrđuju prema Angle-ovoj klasifikaciji, na osnovu kliničkog
pregleda i analize studijskih modela, a skeletni odnosi se procenjuju analizom profilnog telerendgen snimka.
MATERIJAL I METOD RADA
GRAFIČKI ZAPIS GRANIČNIH KRETNJI DONJE VILCE U HORIZONTALI
-GOTSKI LUK-
D
L
P
D
L
P
UGAO GOTSKOG LUKA
MAKSIMALNNO OTVARANJE USTA ( mm)
NAGIB SAGITALNE
KONDILNE PUTANJE
D
L
D
L
BENETOV UGAO
Istraživanjem je bilo obuhvaćeno
30 ispitanika starosti od 18 do 25 godina.
kontrolna grupa I klasa
studijska grupa III klasa
Statistička obrada podataka je
rađena pomoću studentovog t-testa,
a statistički značajne su smatrane
vrednosti na nivou p < 0,05.

Čovek je slobodan ako može da izabere, a može da izabere ako dovoljno zna da bi mogao da uporedi.

KARL MARKS
HARMONIJA
DISHARMONIJA
RANO PREPOZNAVANJE
PRAVOVREMENO REAGOVANJE
Analizirajući kretnje donje vilice kod osoba sa različitim dentoalveolarnim klasama naša studija je pokazala da postoje značajne razlike u dužini,nagibu i obliku pojedinih kretnji između ispitanika.
-Stomatološka protetika-
Slika 1. Vrednosti nagiba sagitalne kondilne putanje u predelu desnog kondila kod ispitanika I i III dentoalveolarne klase.
Korišćen je T- test za nezavisne uzorke, p=0,599 (veće od 0,05)nije nađena statistička značajna razlika između I i III klase.

Slika 2. Vrednost sagitalne kondilne putanje na levoj strani kod ispitanika sa prvom i trećom dentoalveolarnom klasom
p=0,039 (p< 0,05)
Vrednosti protruzionih kretnji kod osoba sa prvom i trećom dentoalveolarnom klasom
Poređenjem vrednosti gotskog luka nađena je statistička značajna razlika između I i III klase.
T test, p=0,025 (p< 0,05)

Vrednost ukupnog ugla gotskog luka
p<0.05
p<0.05
Rezultati
Slika 3. Vrednost nagiba sagitalne kondilne putanje unutar iste grupe
I KLASA
p>0.05
III KLASA
t test, p=0,130 (p> 0,05)
Slika 4. Dužina desne sagitalne kondilne putanje (mm)
p<0.05
Slika 5. Dužina leve sagitalne kondilne putanje (mm)
p<0.05
Slika 1. Kompjuterski pantograf ARCUS DIGMA
Slika 2. Obrazni luk kompjuterskog pantografa
adapter
za napajanje strujom
ADAPTERI
NOŽNA KOMANDA
TRANSMITER
RISIVER
ANALIZE
DIJAPAZON KRETNJI DONJE VILICE
ZAVISI OD SPECIFIČNE GRADJE , FUNKCIJE I MEĐUSOBNOG ODNOSA POJEDINIH KOMPONENTI OROFACIJALNOG SISTEM.
DIAGRAM GRANIČNIH KRETNJI U HORIZONTALI

mm
O
CILJ
caput
mandibulae
discus
articularis
Full transcript