Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Prezicollege Jos Beishuizen def oktober 2014

Vier perspectieven op leren: behaviorisme, cognitivisme, constructivisme, cultuurhistorisch perspectief
by

Joyce Brouwer

on 5 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Prezicollege Jos Beishuizen def oktober 2014

Behaviorisme
Leren is conditioneren. Het leidt tot nieuwe verbindingen tussen externe prikkels (stimuli) en gedrag (responsen).
Klassiek conditioneren
Operant conditioneren
Stimulussubstitutie
Leertheorieën
Jos Beishuizen
Onderwijscentrum VU
j.beishuizen@ond.vu.nl
Doel van het college
Vier perspectieven op leren
Analyse van een leersituatie
Discussie
Leren praten over leren
1. Vier perspectieven op leren verkennen
2. Leersituatie analysen vanuit het model
1. Kies een perspectief als "bril"
2. Vraag 1: wat wordt hier geleerd?
3. Vraag 2: hoe wordt hier geleerd?
1. Behaviorisme
2. Cognitivisme
3. Constructivisme
4. Socio-culturele benadering
1. Kies een perspectief
2. Bekijk het videofragment
3. Beantwoord twee vragen:
a. Wat wordt hier geleerd?
b. Hoe wordt hier geleerd?
Response substitutie
Voorbeelden: angstconditionering, selfmanagement strategieën
Wat wordt geleerd: gedrag
Hoe wordt geleerd: reinforcement, shaping
Cognitivisme
Leren is informatieverwerking.
Het leidt tot relatief permanente
veranderingen van gedragsmogelijkheden (intern leerresultaat)
of van waarneembaar gedrag (extern leerresultaat).
Voorbeelden: van woordjes leren tot onderzoekend leren
"If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this: The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly.” (Ausubel, 1968).
Constructivism
Leren is samen kennis construeren die aansluit bij eigen ervaring.
Voorbeeld: community of learners
Community of Learners
In een community of learners

worden leerlingen serieus genomen als deelnemers aan het proces van kennisontwikkeling.

Ze werken samen met docenten aan de oplossing van problemen die verband houden met

de hoofdvragen die in het vakgebied aan de orde zijn.

Leerlingen gaan werken met de in de gemeenschap geldende methoden van onderzoek, en met de regels voor samenwerking en communicatie.

Door reflectie worden ze zich bewust van deze methoden en regels, zodat ze daarmee ook in nieuwe probleemsituaties aan het werk kunnen.

Leerlingen krijgen als deelnemers in het proces toegang tot de voorzieningen die onderzoekers ter beschikking staan.
Socio-culturele theorie over leren
Lev Vygotsky
Bert van Oers
John Dewey
Ann Brown
Leren is op een steeds competentere manier participeren in de activiteiten van een gemeenschap (Volman, 2006)
Voorbeelden: Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO
Voorbeeld: Ontwikkelingsgericht Onderwijs (OGO
Ontwikkelingsgericht Onderwijs
Holistische benadering, brede ontwikkeling
Betekenisvolle activiteiten, inbreng van leerlingen, spel en onderzoek
Leerkracht als deelnemer aan gezamenlijk werk, “assisted performance”.
Leerlingen construeren zelf instrumenten voor het oplossen van problemen.
Systematisch leertraject

Van Oers (2003)

http://www.aps.nl/APSsite/Marktvensters/OGO+schoolbreed
http://www.ogo-academie.nl/
"If I had to reduce all of educational psychology to just one principle, I would say this: The most important single factor influencing learning is what the learner already knows. Ascertain this and teach him accordingly.” (Ausubel, 1968).

Wanneer voorkennis ontbreekt of niet wordt geactiveerd kan nieuwe informatie alleen maar gereproduceerd worden. Door het leggen van relaties met voorkennis wordt nieuwe informatie geïntegreerd in bestaande kennis.
Behaviorisme
Cognitivisme
Doel
Vier perspectieven op leren
Cultuurhistorisch perspectief
Perspectieven op Leren
Jos Beishuizen
Vrije Universiteit Amsterdam
j.j.beishuizen@vu.nl
1. Vier theoretische perspectieven leren onderscheiden.
2. Leersituatie analyseren met behulp van de perspectieven:
a. Wat wordt geleerd?
b. Hoe wordt geleerd?
1. Behaviorisme
2. Cognitivisme
3. Constructivisme
4. Cultuurhistorisch perspectief
Leren is conditioneren. Het leidt tot nieuwe verbindingen tussen externe prikkels (stimuli) en gedrag (responsen).
Definitie
Klassiek conditioneren
Operant conditioneren
Autonome response wordt gekoppeld aan nieuwe stimulus
Voorbeeld: angstconditioneren
Stimulussubstitutie
Voorbeeld: self management
Responsesubstitutie
Door reinforcement wordt nieuw gedrag aangeleerd
Definitie
Leren is informatieverwerking. Het leidt tot relatief permanente veranderingen van gedragsmogelijkheden (intern leerresultaat) of van waarneembaar gedrag (extern leerresultaat).
Voorbeelden: van woordjes leren tot onderzoekend leren
David Ausubel
Metacognitie
Community of Learners
Ontwikkelings-gericht Onderwijs
http://www.aps.nl/APSsite/Onderwijssectoren/Projecten/OGO+schoolbreed/
Holistische benadering, brede ontwikkeling.
Betekenisvolle activiteiten, inbreng van leerlingen, spel en onderzoek.
Leerkracht als deelnemer aan gezamenlijk werk, “assisted performance”.
Leerlingen construeren zelf instrumenten voor het oplossen van problemen.
Systematisch leertraject.
http://www.ogo-academie.nl
Leren is cultuur-historisch verankerd proces.
Leerlingen verruimen in dialoog met anderen hun handelingsmogelijkheden om beter te kunnen gaan deelnemen aan sociaal-culturele activiteiten. Participeren gaat vooraf aan presteren!
Zinvol en betekenisvol onderwijs.
Herkenbare activiteiten en rollen. Leerkracht als mededeelnemer aan de sociaal-culturele activiteiten. Leren in een sociaal-culturele context die zelf ook in ontwikkeling is.
1. Studenten zijn deelnemers aan het proces van kennisontwikkeling.
2. Kennisontwikkeling door onderzoekend leren.
3. Hoofdvragen en kernbegrippen staan centraal.
4. Studenten raken vertrouwd met de cultuur van onderzoek doen en samenwerken.
5. Kritische oordeelsvorming door reflectie.
6. Algemene toegang tot bronnen en voorzieningen.
1. Deelnemers in kennisontwikkeling
Kankerproject Medische Natuurwetenschappen VU
Hoe functioneren oncogenen in een gistmodel?
Inzicht in de celbiologische, fysiologische en fysische achtergronden van kanker(ontwikkeling)
Deelnemers: Docenten/onderzoekers van Medische Natuurwetenschappen, Fac. Exacte Wetenschappen VU (dr. Chris Vos en dr. Marco Siderius), VUmc, Fac. Aard- en Levenswetenschappen, Nederlands Kanker Instituut
Studenten tweede bachelorjaar Medische Natuurwetenschappen
2. Kennisontwikkeling door onderzoekend leren
3. Hoofdvragen en kernbegrippen centraal
5. Reflectie
6. Voorzieningen voor onderzoek
Reflectie vereist:
Frictie tussen verwachting en realiteit

Reflectie op:
1. Onderzoeksresultaten
2. Onderzoeksmethoden
3. Waarde van de onderzoek
Voorzieningen voor onderzoek

1. Informatie (alfanumeriek, video, audio)
2. Communicatie (sociaal)
3. Tools (onderzoek, samenwerken)
Hoofdvragen, "big ideas"
Uiteen te leggen in deelvragen, "jigsawable"
Zoals in onderzoek en onderneming
Disciplinaire kleur
Benchmark lessons, first brainstorm
Site visits (lab, practical situation)
Training in using equipment
Second brainstorm meeting: composing groups, planning, choosing research questions (reflection on experimenting)
Data collection
Data analysis
Presentation of research outcomes (reflection on data interpretation)
Evaluation (reflection on process)
Constructivisme
Definitie
Leren is samen kennis construeren die aansluit bij eigen ervaring.
Leren is op een steeds competentere manier participeren in de activiteiten van een gemeenschap (Volman, 2006)
Definitie
4. Cultuur van Onderzoek en Samenwerken
CIDA:
Nagenoeg gratis universiteit in Johannesburg
Holistisch onderwijs aan jongeren uit achterstandssituaties
Bacheloropleiding in Business Administration
Studenten sterk betrokken bij de organisatie van de universiteit
Studenten leren als individuen in een community
Communities worden gecreëerd op basis van diversiteit
Studenten zijn verantwoordelijk voor hun eigen leerproces
Studenten maken kennis nuttig in hun eigen locale gemeenschappen
Jaap Boonstra & Gertjan Schuiling: zie
http://www.jaapboonstra.nl/wp-content/uploads/2013/01/Cida.pdf
http://www.ikbenomdatwijzijn.info/
http://www.cida.co.za/
Wat is metacognitie?
Definitie
Kennis en regulatie van eigen cognitieve activiteiten in leerprocessen


Veenman, Van Hout-Wolters, & Afflerbach (2006)

Model van Nelson en Narens (1990)
Soorten metacognitieve kennis en vaardigheden
Kennis van eigen cognitieve processen
Vraag aan de duizendpoot hoe hij loopt
Vaardigheden in oriënteren, plannen, evalueren:
bewust en onbewust

Een voorbeeld: reflecteren
Korthagen, 1982
Wat is reflecteren:
Denken over je handelen
Zoeken naar een verklaring voor een onverwachte gebeurtenis
Een reflectieverslag invullen
Edward Thorndike
(1874 - 1949)
John Watson
(1878 - 1958)
Behavioristisch perspectief
Cognitief perspectief
Constructivistisch perspectief

Full transcript