Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Dogfen: Y Dull Arsyllol

description
by

Dyfrig Jones

on 25 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Dogfen: Y Dull Arsyllol

Y Ddogfen Arsyllol
Llyfryddiaeth


Hicks, Jeremy (2007) Dzigia Vertov : Defining Documentary Film, I.B. Taurus, London
Nichols, Bill (1991) Representing Reality. Bloomington IN, Indiana University Press
Nichols, Bill (2001) Introduction to Documentary. Bloomington IN, Indiana University Press
Yr wythnos diwethaf, fe edrychom ni ar y Dull Esboniadol (Expository Mode) o gynhyrchu ffilm neu raglen ddogfen. Rhai o nodweddion pennaf y Dull Esboniadol oedd

Safbwynt neu "lais" canolog cryf
Lluniau yn cael eu harwain gan y llais
Wrth drafod y Dull Esboniadol (a'r Dull Barddonol) mae Nichols yn dweud eu bod yn "hepgor y weithred benodol o ffilmio pobl i greu patrymau ffurfiol neu ddadleuon"

Aiff yn ei flaen i ofyn y cwestiwn a ofynwyd gan nifer o gyfarwyddwyr ffilmiau dogfen, o'r 1960au cynnar ymlaen.

"Beth petai'r cyfarwyddwr yn gwneud dim ond gwylio'r hyn sydd yn digwydd o flaen y camera, heb ymyrryd yn uniongyrchol?" (1991: 109)
Y cwestiwn yma sydd wrth wraidd datblygiad y Dull Arsyllol (Observational Mode) o wneud ffilmiau a rhaglenni dogfen.
Mae Nichols ac eraill yn adnabod pwysigrwydd datblygiadau technolegol wrth olrhain hanes y Dull Arsyllol o gynhyrchu a chyfarwyddo ffilmiau dogfen
Nol yn y 1920au, roedd cyfarwyddwr Sofietaidd, Dziga Vertov wedi gwthio'r syniad o guddio'r camera wrth saethu dogfen, er mwyn ceisio cael darlun o'r hyn a alwyd Zhizn vrasplokh, neu Bywyd ar Hap ("Life caught unawares")
Roedd Vertov yn gweithio i'r llywodraeth Sofietaidd, ac yn arwain mudiad ffilm o'r enw Kino-Pravda (Ffilm-Wirionedd). Rhoddodd gyfarwyddiadau i'w ddilynwyr ar sut i ffilmio gan ddefnyddio "y camera anweledig"

"General instructions for all techniques : the invisible cameras


1. Filming unawares – an old military rule : gauging, speed attack
2. Filming from an open observation point set up by Cine-observers. Self-control, calm and, at the right moment – lightning attack
3. Filming from a hidden observation point. Patience and complete attention.
4. Filming when the attention of the subjects is diverted naturally.
5. Filming when the attention of the subjects is artificially diverted.
6. Filming at a distance.
7. Filming in motion.
8. Filming from above” (Hicks, 2007: 25)
Roedd y dulliau hyn yn angenrheidiol yn nyddiau Vertov (1920au) oherwydd bod yr offer saethu mor fawr, ac yn dueddol o dynnu sylw. Aeth Vertov ei hun cyn belled a chuddio'r camera mewn pabell ar ochr y ffordd, er mwyn ceisio creu "y camera anweledig"
Erbyn y 1960au, fodd bynnag, roedd technoleg ffilm wedi datblygu, gyda chynnydd arbennig mewn 3 maes

Camerau bychain, cludadwy
Offer recordio sain cludadwy
Stoc ffilm mwy sensitif
Arriflex 16mm
Nagra III
Bob Dylan
DA Pennebaker
Roedd y datblygiadau hyn yn golygu bod dogfen gam yn nes at ddelfryd Vertov o'r "Camera Anweledig". Cododd dau symudiad yn y 1960au, a oedd yn troi o amgylch y syniad o greu ffilmiau a oedd yn edrych ar y byd o'i gwmpas, yn hytrach na ceisio cynnig dadansoddiad ohono

Cinéma vérité
Direct Cinema
Cinéma vérité

Ffrengig
Jean Rouch
Yn fwy parod i ymyrryd
Direct Cinema
Americanaidd/Canada
Drew Associates
Llai parod i ymyrryd
Mae'r ddau fudiad yn gysylltiedig a'r Dull Arsyllol, ond mae Nichols yn dadlau bod y Dull hwn yn agosach at fudiad Direct Cinema na Cinéma vérité
Beth yw nodweddion y Dull Arsyllol, felly?
Golygu
Saethu
Sain

Mae Nichols yn dadlau bod y Dull Arsyllol yn defnyddio arddull golygu sydd yn adlewyrchu patrwm naturiol amser.

"Rather than constructing a temporal framework, or rhythm, from the process of editing......observational films rely on editing to enhance the impression of lived or real time" (Nichols, 1991: 38)
Mae'r Dull Arsyllol yn pwysleisio techegau saethu sydd yn angori'r delweddau yn y byd o'u cwmpas.

"The space gives every indication of being carved from the historical world, rather than fabricated as a fictional mise en scene" (Nichols, 1991: 39)

Mae'r Dull Arsyllol felly yn osgoi gor-ddefnydd o unrhywbeth "artiffisial", megis goleuo, celfi, ayyb. Mae hefyd yn gweithio i greu synnwyr cryf o leoliad.
Mae'r Dull Arsyllol yn pwysleisio'r defnydd o sain naturiol, wedi ei recordio ar leoliad. "Speech overheard, rather than speech heard, since the Social Actors interact with each other, not the camera" (Nichols, 1991: 39)
"I use the term Social Actor to stress the degree to which individuals represent themselves to other. This can be construed as a performance"
(Nichols, 1991: 42)
Pam fod y technegau hyn yn cael eu defnyddio?
"The sense of exhaustive (and telling) observation comes not only from the ability of the filmmaker to record particularly revealing moments but also from the ability to include moments representative of lived time itself rather than what we might call "story time"
(Nichols 1991: 40)
"The presence of the camera 'on the scene' testifies to its presence in the historical world; Its fixity suggests a commitment or engagement with the immediate, intimate and personal that is comporable to what an actual observer/participant might experience" (Nichols, 1991: 40)
"These techniques anchor speech to images of observation that locate dialogue, and sound, in a specific moment and historical place. Each scene, like that of classic narrative fiction, displays a three-dimensional fullness and unity in which the observer's location is readily determined" (Nichols, 1991: 39)
Mae'r modd y mae'r tair elfen yma yn cael eu tynnu at eu gilydd felly yn
helpu i atgyfnerthu'r syniad bod y Dull Arsyllol yn gosod y gwyliwr i mewn yn
y byd "go iawn" - "the historical world" yn nhermau Nichols.
Full transcript