Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Resume

No description
by

Ján Lehotkai

on 23 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Resume

Prezentuje: Ján Lehotkai

DOMUS konferencia 2014
MODUL MZDY

Novinky v module
Legislatíva miezd
Platné mzdové veličiny:
Zmeny v III. dôchodkovom pilieri
SEPA
Starobný:
9 €
(tento rok 11,20 €)
Predčasný:
8,90 €
(tento rok 11,50 €)
Invalidný do 70%:
4,50 €
(tento rok 11,50 €)
Invalidný nad 70%:
8 €
(tento rok 10,10 €)
Vdovský:
5,60 €
(tento rok 7,30 €)
Vdovecký:
4,20 €
(tento rok 7,30 €)
Sirotský:
3 €
(tento rok 3,90 €)

Portfolio
Ďakujem za pozornosť!
Nasledujúca prednáška:
Novinky vo FINUSe
14.-15. Októbra 2014 Grand hotel BELLEVUE ****
Legislatívne zmeny od 1. júla 2013
Životné minimum – 198,09 €
Daňový bonus – 21,41 €
Zmeny od 1.janára 2014
Minimálna mzda: 352 €
Priemerná mzda: 805 €
Ročný odpočet: 3803,33 €
Mesačný odpočet: 316,94 €
Ďalšie zmeny
Max. vymeriavaci základ:
Hranice odvodov DoBPŠ
Študent mladší ako 18 rokov
Hranice odvodov DoBPŠ
4025 €
68 €
Študent starší ako 18 rokov
159 €
Odvodový úver pre zamestnávateľov
Forma špeciálneho úverovania na krytie nákladov na odvody v počas jedného roka
Produkt bude určený pre malých a stredných zamestnávateľov
Odvodový úver pre zamestnávateľov
Trojročné trvanie úverového programu:
Odvodový úver pre zamestnávateľov
Úročenie je závislé na prepúšťaní zamestnancov:
V prípade neprepúšťania počas trvania 1. roka okolo 3 %
V prípade prepúšťania počas trvania 1. roka okolo 7%
Počas trvania OÚ bude inšpektorát práce prešetrovať každú výpoveď pracovnej zmluvy zo strany zamestnávateľov
Samotný úver budú poskytovať komerčné banky
Neplatenie odvodov a Odvodový úver
Už od 1.11.2013 !!!
Novinka neplatenia odvodov pre pracovné zmluvy
Neplatenie žiadnych odvodov vrátane odvodov organizácie okrem úrazového a garančného poistenia vo výške 1,05 %
Len pre riadnych zamestnancov na pracovné zmluvy
Pre ľudí s hrubou mzdou maximálne 536 €
Pre ľudí kt. v predošlom období boli minimálne 1 rok evidovaní v registri nezamestnaných
Nárok na dávky z nemocenského, garančného a úrazového poistenia
Obdobie trvania neplatenia odvodov maximálne 1 rok
Nezarátané obdobie v dôchodkovom systéme počas neplatenia odvodov
Takýto zamestnanci by mohli by využiť služby dobrovoľného pripoistenia sociálnej poisťovne
Týka sa to vyše 212 tisíc potenciálnych záujemcov
Do SP a ZP ich budeme vykazovať rovnako ako ostatných
Novinka neplatenia odvodov pre pracovné zmluvy
1. rok: neplatenie žiadnych odvodov ani istiny či úroku
2-3. rok: Platenie podľa dohodnutého splátkového kalendára
Účastník si bude môcť znížiť svoj základ dane o príspevky
Účastník si bude môcť vybrať viac peňažných fondov súčasne
Maximálny základ na zníženie bude 180 €
Maximálna reálna úspora 34,20 €
Táto výhoda bude platiť iba pre nové zmluvy od 1.1.2014
Prestup z jedného fondu do druhého raz ročne (doteraz každé 3 roky)
Zavádza sa dávka predčasného výberu nasporenej sumy
Zníženie poplatkov za správu (aj pre súčasných klientov)
Zjednotenie riešení domácich a zahraničných prevodov v rámci EHP a EMÚ

Použijeme IBAN namiesto doterajšieho označovania bankových účtov

Komunikácia s bankami bude aplikovaná pomocnou novej XML štruktúry

Zmení sa systém inkasa

Skonvertované účty evidované vo finuse sa do miezd dostanú pomocou synchronizácie

Účty evidované v mzdách prejdú automatickou konverziou na IBAN tvar

IBAN bude aplikovaný na oknách, browseroch a výstupoch
Platnosť od 1.2.2014

Sociálna a spoločenská oblasť - dôchodky
Pracovné a smenové kalendáre
Určené pre...
Nepravidelné mesačné úväzky
Neštandardné týždenné smeny (napr. nepracovné piatky)
Neštandardné pracovné doby (2dni smena a 2 dni voľna)
Funkčnosť
Nastavenie pracovného alebo smenového kalendára
Použitie pracovného alebo smenového kalendára v PPV v personalistike
Výpočet mzdy
Umiestnenie
Definícia pracovného kalendára
Definícia smenového kalendára
Priradenie pracovného alebo smenového kalendára k PPV

Vlastnosti pracovných a smenových kalendárov
V prípade použitia sa mzda riadi vygenerovaným kalendárom, nie systémovým
Správny počet hodín a dní vo vygenerovanej mzde
Priemery počítané so skutočnými hodinami
Nie je potrebné evidovať žiadnu neprítomnosť počas nepracovných dní
Pracovný a smenový kalendár sa generuje na kalendárny rok vždy od 1.1 do 31.12
Evidenčný list dôchodkového zabezpečenia
Vylepšený o načítanie doplatku príjmu po ukončení PPV – vymeriavací základ sa upraví v poslednom platnom roku
Legislatívne novinky:
Full transcript