Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Вселената - минало, настояще и бъдеще

No description
by

Дора Митрева

on 1 April 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Вселената - минало, настояще и бъдеще

Понятието "вселена"
Вселена е понятие, което обикновено означава целия пространствено-времеви континиум, в който съществуваме, заедно с всички форми на енергия и материя в него - планети, звезди, галактики и междугалактично пространство. Вселена може да се употребява като синоним на космос, свят или дори природа.
Изучаването на вселената е предмет на философията както и науката космология, произлязла от физиката и астрономията, която се занимава с произхода, строежа и еволюцията на вселената. На всеки етап от развитието на човечеството е известна само ограничена част от вселената.
С усъвършенстване на технологиите и методите на нейното изучаване, наблюдаваният обем става все по-голям. Метагалактика се нарича тази част, която е достъпна за наблюдения в настоящето или в непосредственото бъдеще.
Трябва да се отбележи, че някои учени, които се занимват с космология, предлагат различна терминология и дефиниция, приемайки модела на мултивселената, според който нашата вселена не е сумата от цялата енергия и материя, а просто една от многото отделни вселени, които могат да съществуват паралелно и независимо една от друга.
Няколко теории за вселената и времето
1.Философският подход етернализъм
Според тази философия времето всъщност има множество пластове и може да бъде сравнено с бисквитена торта. Всички тези пластове съществуват едновременно, но кой именно слой ще вижда наблюдателят, зависи от това, къде точно се намира. Например динозаврите, Втората световна война и Лейди Гага съществуват в едно време, но могат да се видят от различни ъгли. Според тази теория бъдещето е отдавна предопределено а свободата в избора на варианти е само илюзия.
2.Мултивселена
Според тази теория съществува безкраен брой паралелни вселени и паралелни светове, които много приличат на нашия свят с някои различия. Теорията за мултивселената поражда ред други теории. Тя позволява да предположим, че всичко, което правим и мислим, може да съществува реално в някакъв друг свят. Тоест всичко, което в нашия свят е фантастика и фикция може да е реалност в паралелния.
Вселената - минало, настояще и бъдеще
Дора Д. Митрева N12 XllВ
3.Феноменализъм
Философите са стигнали до следния извод: всички неща, които са зад нас, изчезват. Философите феноменалисти пледират за това, че всичко в света съществува дотогава, докато се възприема. Иначе казано – вашата баничка със сирене съществува единствено ако знаете за съществуването й. Например дърветата в някоя гъста гора, които никой не вижда и за които никой не знае, не съществуват. Няма съществуване ако няма възприятие.

4.Презентизъм. Време
Това е всичко, което ние възприемаме като нещо естествено. Делим го на минало, настояще и бъдеще. Философите презентисти смятат, че миналото и бъдещето не съществуват, реално е само настоящето. С други думи вчерашният ден изобщо не съществува, а този текст ще бъде реален в бъдещето единствено ако започнете да го четете. Бъдещето не съществува, тъй като времето не може да бъде едновременно назад и напред.

Пространсвено-времеви континуум
Пространство-време е физически и математически модел, който комбинира пространството и времето в единен пространствено-времеви континуум. В съответствие с теорията на относителността, Вселената има три пространствени и едно времево измерение.
В теорията на относителността времето е неотделимо и равнозначно на останалите три координати и зависи от движението на наблюдателя.
Благодаря на тези, които ми обърнаха внимание ! ^^
01.04.2015 г.
Full transcript