Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Elsevier_BekyEndre_Infoter2013

No description
by

Petra Marjai

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Elsevier_BekyEndre_Infoter2013

Köszönöm a figyelmet…

Egy kutató kapcsolati hálózata

Honnan származnak az adatok?

Advanced PurePortal – Kutató adatai

Publikáció hozzáadása – manuálisan

Kutatói CV

A két legnagyobb felhasználói csoport

“A felhasználói felület magától értetődő és jól megtervezett. Egyetemünk felhasználói kiváló véleménnyel vannak róla.”
Rachel Curwen,
kutatáspolitikai munkatársa,
University of York, UK

Kutató nézet

Ezekből az adatokból készülnek a vezetői jelentések, melyek félrevezethetik a döntéshozókat.
Projektek
Nemzeközi közösségünkbe 7,000 folyóiratszerkesztő, 70,000 szerkesztőbizottsági tag, 300,000 szakmai lektor és 600,000 szerző tartozik.


Olyan programokat alapítottunk, melyek ingyenesen vagy alacsony díjon teszik hozzáférhetővé a természettudományos és egészségügyi tartalmakat a fejlődő országok számára. Támogatjuk az Open Access programokat, folyóirataink egyre növekvő része ennek megfelelően működik.


Központunk Amszterdamban található, több mint 7000 alkalmazottat foglalkoztatunk 24 országban. 

Az Elsevier dióhéjban
Magyar nyelvi támogatás lehetséges

Önálló közöségek, rendszeres találkozók...

King’s College London, York Uni, Bristol Uni, Hannover Uni, Helsinki Uni, Koppenhága Uni, Vrij Uni Brüsszel...

Pure – a rendszer története


A felhasználás mennyisége mellett a felhasználás minősége is emelkedik

Jobb teljesítmény az alternatívákhoz képest

A tartalom az
innováción
és az
integráción
keresztül hat a kutatási eredményekre és hatékonyságra


Több tartalom

Szélesebb felhasználás

Alacsonyabb cikkenkénti ár és letöltésenkénti költség

Tartalom = érték

Több tartalom = több érték

Hogyan nyújt értéket az Elsevier?


Több tartalom

Szélesebb felhasználás

Alacsonyabb cikkenkénti ár és letöltésenkénti költség

Emelkedő minőség a tartalomban

A tartalom magasabb produktivitást eredményez és
új finanszírozási lehetőségeket
teremt

Publikációk ellenőrzése, adatbagdagítás, folyóiratok és kiadók adatainak kezelése, nyílt hozzáférés licenceinek kezelése, további ügyek

Támogatási kérelmek véglegesítése, projektdokumentumok

Támogatási kérelmek és pályázatok elbírálása, adatelőkészítés a finanszírozói visszacsatoláshoz

Sajtóhírek összekapcsolás személyekkel, projektekkel stb.

Publikációs és egyéb kutatási adatok, szerzői jóváhagyások, saját profilok

Az adatok gyűjtése...

Hogyan rögzítjük az adatokat?

További érdekeltek
Nagyközönség
Sajtó
Versenyszféra cégei

Felügyelőbizottságok
Projektek áttekintése, finanszírozási részletek, együttműködési portfolió

Könyvtár
Minőségbiztosított publikációs bázis, deduplikáció, nyílt hozzáférés

Műszaki iroda
Nemzetközi együttműködés bemutatása, követése, szabadalmak

Sajtóiroda
Sajtóhírek bemutatása, teljesítménymérés

Adminisztrációs iroda

Finanszírozói visszacsatolás

Finanszírozás támogató iroda
Pályázatok áttekintése, előrejelzések, teljesítménymérés

Felső vezetők
Jelentések, statisztikák,
KPI-k, a tényalapú döntésekhez

Osztályvezetők
Jelentések, statisztikák,
KPI-k, a tényalapú döntésekhez

...és az adatok felhasználása

Kutatók
Teljes portfolió, automatikus CV-k, web profilok, keresők (pl. Google Scholar)

Milyen adatok érhetők el?

Pályázatok
állapot, finanszírozó, program, összegek, dátumok, dokumentáció stb.

Megbízható információra van szükség


Ily módon lehetetlen a rendelkezésre álló adatok teljességét ellenőrizni, és azok alapján megalapozott döntéseket hozni.

Európai, globális szervezet vagyunk.
Gyökereink a folyóirat- és könyvkiadásban húzódnak.
Közösségben gondolkodunk.
Partnerek vagyunk.

Mi adjuk ki a világ tudományos publikációinak 25%-át. Innovatív megoldásokat nyújtunk, az elérhető széles körű tudományos tartalomra és a legfejlettebb információtechnológiára alapozva.

1980-2000
2000-2005
2006-2010
2011 óta
A kutatás-menedzsment kihívása
Iránymutató megoldások
a kutatás-menedzsmentben

Béky Endre
Elsevier, Kelet- és Közép-Európai Igazgató

2013. november 8.
Infotér konferencia, Balatonfüred

Kutatói személyzet
...és továbbiak
Publikációk
Osztályok
Külső partnerek
Pályázatok
Támogatások
Tárgyi eszközök
eredményt nyújt
az alábbi
területeken:
A
Pure

Egyetlen, megbízható rendszert alkot, ami a tényeken alapuló döntéshozatalt támogatja a kutatással kapcsolatos üzleti folyamatokban.
Dinamikus, szerepkörökre szabott jelentéseket biztosít,
és rugalmasságot ad a jelentések megtervezésében, kialakításában.
Fejlett hozzáférés- és jogosultság-kezelési rendszert valósít meg;
minden felhasználó a számára fontos információt éri el.
Kiválasztott tartalmak on-line publikálhatók, és
automatikusan frissülnek.
(Pl. kutatói profilok és publikációk)
KPI mérőszámok
az Elsevier's Scopus adatbázisa és más források alapján
Pályázatok és támogatások teljes életciklusának kezelése.
Nyílt, szabványos műszaki megoldás (web service API),
az adatok cseréje más rendszerekkel.
Külső és belső KPI-k

Standard és advanced PurePortal

Ha egy adat megvan a Pure-ban, jelentés is készíthető belőle


Könnyedén karbantarthatják profiljukat és CV-jeiket. Publikációik automatikusan megjelennek, a profilok a pályázatokhoz csatolhatók.

Javíthatják profiljuk láthatóságát (pl. keresőmotorok számára), ha automatikusan publikálják eredményeiket az intézet belső oldalain és külső Pure portálján.

Automatikusan feltölthetik az intézményi repozitóriumot (DSpace, ePrints, FEDORA, Equella stb.) és nyílt hozzáférésű adattárakhoz csatlakozhatnak (Sherpa RoMEO).

Időt takaríthatnak meg azáltal, hogy könnyen összeállíthatják jelentéseiket a projektjeikről, beleértve az együttműködőket, finanszírozási forrásokat, költségeket.

A kutatók
a Pure segítségével
A vezetők és adminisztrátorok
a Pure segítségével

Jelentéseket készíthetnek és továbbíthatnak, a rendszerben tárolt valós idejű, ellenőrzött adatok alapján

Magas szintű összesítéseket és elemzéseket használhatnak, ugyanakkor lefúrhatnak egyéni- és projekt szintre

Osztályok és tanszékek teljesítményét elemezhetik, előkészítve az értékelést és a finanszírozási döntéseket

Időt takaríthatnak meg a kormányzati/finanszírozói programok felé történő visszacsatolásban.


Rendszerintegráció
Meglévő adatok
importálása
Külső források
Kézi adatbevitel
Belső rendszerek

HR rendszer

Pénzügy

Hallgatói adminisztráció

Költségrendszer

Támogatás-menedzsment
Pl. régi publikációs adattárak,
projekt-adatbázisok,
finanszírozói jelentések, stb.


Scopus, Web of Knowledge (Web of Science), InCites, ArXiv, PubMed, stb.

EU FP7 projekt adatbázis, DFG GEPRIS, RCUK támogatások adatbázisa


Kézi adatbevitel

Importált és szinkronizált adat gazdagítása

Importált és szinkronizált adat minőség-biztosítása


(a meglévő folyamatoknak megfelelően)
rendszert épít:
A
Pure

A
Pure
egyetemi és kormányzati kutatóintézetek számára kifejlesztett adminisztrációs- és menedzsment rendszer, amely az intézet kutatási folyamatairól és kutatási adatairól
egységes, megbízható információkat
szolgáltat.

A megoldás:


Pure
A tényeken alapuló döntéshozatal érdekében a kutatóintézet minden szintjén megbízható információkra van szükség a kutatási folyamatról.

Az információ szétszórt és megbízhatatlan
Több, független „szigetrendszerben”
lehető fel, esetleg csak a kollégák fejében található meg.
Az adatminőség nem egyenletes
A folyamatok nem szabványosak, így az adatminőség szintje is változó.
Béky Endre

…és várom kérdéseiket!

Megállapodás
A Pure éles indulása
Dinamikus integráció a hallgatói adminisztráció és pénzügy rendszereivel

Valamennyi történeti adat importálása (egyszeri)

Dinamikus integráció a HR rendszerrel

A Pure automatikusan megtalálja az intézményhez tartozó publikációkat

Kiegészítő részletek hozzáadása

Ezen a ponton a Pure minden történeti adattal fel van töltve és kapcsolódik a belső rendszerekhez

Az előfizetett adabázisok alapján, pl. Scopus

Lehet, hogy ezeket az adatokat korábban nem is gyűjtötték rendszeresen

Pályázatok, támogatások, projektek stb.

Az adatminőséget validáció biztosítja!

Források
finanszírozó, program, összeg, büdzsé, dátumok, szerződések, finanszírozási arányok stb.

Személyek
kutatók, posztgraduális hallgatók, külső személyek, díjak, funkciók stb.

Projektek

résztvevők, büdzsé, költségek valósi időben, külső partnerek, hallgatók, eredmények stb..

Szervezetek
tanszékek, intézetek, osztályok, kutatócsoportok, külső intézmények stb.

Bibliometrika
idézeket, hatásfaktorok

Tevékenységek
konferenciák, tanácsok, tudományos társaságok, szakmai lektorálás stb.

Sajtóhírek
nemzeti és nemzetközi kiadványok, elektornikus média (kivonatok és teljes cikkek)

Kiadók, folyóiratok
Sherpa RoMEO, évfolyam, szám, oldalszám, digitális dokumentum-azonosító stb

Tárgyi eszközök
típus, elhelyezés, tulajdonos stb.

Szakdolgozatok
mint önálló tartalomtípus

Eredmények
szakmailag lektorált folyóíratcikkek, könyvfejezetek stb.

Hatás
szöveges kifejtés a kutatás hatásáról

Pályázatmenedzsment és Kutatói intellgencia

PURE
Kutatók
Sajtóosztály
Könyvtár
Adminisztrációs iroda
Felügyelőbizottsági tagok
PURE
PURE
Megalapozott
Megbízható
Fejlődő
Első kiadás: 2003
Egyetemi partnereinkkel együtt fejlesztjük
CERIF alapú CRIS rendszer
Több mint 80 referencia, köztük több mint 40 egyetem, több mint 50.000 kutató
Jelenleg 8 nyelven elérhető

Standardizált, de rugalmas bevezetés, 100% sikeraránnyal
Jól működő felhasználói csoportok, közösségek

REF 2014 modul
Pályázatmenedzsment és Kutatási intelligencia modulok 2013-ban

“A felhasználói felület magától értetődő és jól megtervezett. Egyetemünk felhasználói kiváló véleménnyel vannak róla.”

Rachel Curwen,
kutatáspolitikai munkatárs,
University of York, UK

Publikáció hozzáadása – előfizetett adatbázisokból

Adminisztrátori áttekintés

Jelentések

Advanced PurePortal – nyitólap

Advanced PurePortal – Kutatók

Összefoglalás
Egységes, ellenőrzött adatforrás az intézet kutatási tevékenységéről

Részletes, áttekinthető jelentések

Hatékony, tényeken alapuló döntéstámogatás a kutatási stratégiában

Kutatók és kutatási irodák operatív, napi támogatása

Mindez magától értetődő, jól megtervezett felhasználói felülettel

e.beky@elsevier.com
Full transcript