Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fremskudt sagsbehandling - Visionsseminar

Projektpræsentation

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fremskudt sagsbehandling - Visionsseminar

Hvad får Kommunerne ud af deltage?
Spor 2: Status
Spor 3: Udvikling af metoder og modeller
Spor 4: Dokumentation
Spor 5:Afprøvning
Tidsplan
Hvorfor fremskudt sagsbehandling?
Hvad kommer der ud af det?
Overblik
Fokusområder
Fremskudt sagsbehandling
Projektpræsentation
Eksisterende udfordringer:
En gruppe med store psykiske og sociale problemer har vanskeligt ved kontakten til offentlige myndigheder
Hurtigere opsporing og indsats for at undgå, at udfordringerne bliver større
Manglende sagsbehandlerkontakt udfordrer
Helhedsorienteringen
Koordinering
og
Maglende kendskab til målgruppen blandt sagsbehandlere
Udfordrer borgerinddragelsen
Ressourcespild ved manglende fremmøde
Der skal udvikles
metoder og organisering
Metodernes virkning skal dokumenteres
Der skabes varige forbedringer i sagsbehandlingen for borgere, sagsbehandlere og samarbejdsparter
Spor 1: Projektorganisation (jan - april 2011)
Spor 2: Status i kommunerne (feb - juni 2011)
Spor 3: Udvikling af metoder og modeller (juni 2011 - maj 2012)
Spor 4: Dokumentationssystem (april - juli 2012)
Spor 5: Afprøvning (august 2012 - december 2013)
2011
2012
2013
Aftaler med fire kommuner
Projektorganisering i kommunerne
Etablering af forandringsteori
Hvad sker der i forvejen i den enkelte kommune?
Hvilke gode og mindre gode erfaringer kan der trækkes på?
Hvad er de store udfordringer for den enkelte kommune?
Hvilke målgrupper kan der fokuseres på?
Spor 1
Visioner for fremtiden
Opstilling af konkrete mål
Nye arbejdsgange
Nye redskaber
Udvikling af organisationen
Kompetenceudvikling
Lokale forandringsteorier
Projektorganisation
Udvælgelse af målepunkter
Måling af udgangspunktet
Særligt fokus på økonomi
Kick off
Løbende målinger
Implementeringsstøtte
Læring og justering
Koordinering
Kommunikation og relation til borgeren
Værdier i arbejdet - recovery
IT-understøttelse (IT-rygsæk)
Emner
Proces
I kender udfordringerne
I kan finde løsningerne
VI sætter rammerne
VI kommer med inspiration
Hvad skal der komme ud af det, for at I synes, at det har været et godt projekt?
En værktøjskasse
Kompetenceudvikling
Bedre sagsbehandling for både borgere, sagsbehandlere og samarbejdsparter
Faglig udvikling hos den enkelte medarbejder
Påvirkning af national udvikling på området - forbilleder
Visions- og målsætningsseminar
Karrierebar 30. august 2011
• S – Mål skal være specifikke. Det skal handle om en bestemt del af den samlede indsats
• M – Mål skal være målbare. Hvordan kan det ses om det er opnået?
• A – Mål skal være accepterede af dem der skal arbejde med dem.
• R – Mål skal være realistiske. De må ikke virke uopnåelige.
• T – Mål skal være afgrænsede i tid. Hvornår skal målet være nået? Hvor lang tid må det tage?
• E– Mål skal være engagerende. De skal motivere til forandring.
SMARTE-målsætninger
12.15
13.00
Visioner
uden for rækkevidde, men inden for synsvidde
rimelig klart beskrevet/tegnet fremtidig tilstand
Metaforer
Kanonkonge
Full transcript