Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Heymerink

Kick off Heijmerink Jelle Hollema
by

Jelle Hollema

on 3 September 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Heymerink

Kick-off
CO uitstoot
2
Ontbossing
Klimaatverandering
Fundamenteel Design
Commitment
CO
2
MMITMENT
Duurzame ontwikkelingen
Commitment overheid
ontwikkeling die aansluit op de behoeften van het heden zonder het vermogen van toekomstige generaties om in hun eigen behoeften te voorzien in gevaar te brengen.
Definitie van de VN-commissie Brundtland uit 1987.
De overheid heeft zich tot doel gesteld haar producten en de totstandkoming ervan zo duurzaam mogelijk maken.
Hoe meer een leverancier zich inspant om CO te reduceren hoe meer kans op gunning bij een aanbesteding.
2
•Vereist van A-leveranciers CO -emissie inventaris conform ISO 14064-1 of equivalent voor scope I en II
•Beschikt en rapporteert over kwantitatieve reductiedoelstellingen scope I, II en III
•Monitoren voortgang opgenomen in reguliere planning- en controlcyclus.
•Publiekelijk gecommiteerd aan CO -reductieprogramma van overheid of NGO
•Actieve deelname in opzetten en/of uitvoeren sector brede CO reductieprogramma i.s.m. overheid en/of NGO
CO -emissie inventaris conform ISO 14064-1 t.b.v. scope I, II en III
Kwantitatief geformuleerde doelstelling reductie CO scope I, II en III
Periodieke rapportage voortgang doelstellingen
Dialoog met overheden en NGO’s over CO -reductiestrategie
Initiatief tot ontwikkelen van projecten die sector faciliteren in CO -reductie
Energiemanagement systeem conform EN 16001
•Rapporteren Scope I en II conform ISO 14064-1
•Kwantitatief geformuleerde doelstelling reductie CO -Scope I en II
•Communicatie over doelstellingen (intern + extern)
•Actieve rol (sector)initiatieven rond climaatverandering
Inzicht in eigen energieverbruik
Ambitie energieverbruik te verminderen
Onderscheid tussen
reduceren energieverbruik
afname groene stroom
gebruik biobrandstoffen
Communicatie over bovenstaande punten
•Inzicht in belangrijkste energiestromen
•Onderzoekt reductie energieverbruik
•Ad-hoc communicatie over energiebeleid
•Weet welke initiatieven er spelen in de sector
Niveau 1
Niveau 2
Niveau 3
Niveau 4
Niveau 5
Jelle Hollema
Edwin van Putten en Evelyn van Versendaal-

KICK-OFF
Nationale Prestatieladder
Plan van aanpak en afspraken
Nationale prestatieladder
Maatschappelijke ontwikkelingen
5
4
3
2
1
0
Niveau
5
4
3
2
1
(Inzicht) A
(Reductie) B
(Transparantie) C
(Deelname initiatieven) D
Inzet
Invalshoek
Invalshoek A: Inzicht
I Directe emissie binnen eigen bedrijfsgrenzen

II Indirecte emissies binnen eigen bedrijfsgrenzen

III Indirecte emissies eigen activiteiten
Scope
Nationale Prestatieladder
Invalshoek B: Reductie
Invalshoek C: Transparantie
Invalshoek D: Deelname initiatieven
Ketenanalyse

Bron analyse

Quick and long wins

Reductiestrategie

EN 16001
Primaire doelgroepen (grootste impact)
Medewerkers
Leveranciers
(Potentiële) klanten

Secundaire doelgroep (moeten geinformeerd worden)
Raad van commissarissen
Milieugroepering
Wet en regelgever (overheid)
Overlegorgaan

Intermediaire doelgroep (inzet voor communicatie)
Media
Bedrijfsmagazine
Website
Deelname aan en/of initiatiefname tot Reductie van de CO uitstoot door de sector
2
Inleiding
Activiteiten
Data acquisitie
Ketenanalyse
Validatie
Conversie
Rapportage
Scope I
Directe emissie
eigen bedrijfsgrenzen
Indirecte emissie
eigen bedrijfsgrenzen
Indirecte emissie
eigen activiteiten
Scope 2
Scope 3
Brandstof
wagenpark
Airco en koeling
Elektraverbruik
Zakenreizen priveauto
Zakenreizen vliegtuig
Woon-werkverkeer
Afvalverwerking
Papiergebruik
Emissies bij klant
Zakenreizen OV
Uitbestede emissies
Overige
Certificering Niveau 3 en 4
Aanvraag Certificering 3
Datum certificering 3

Aanvraag Certificering 4
Datum Certificering 4
+/- 1 maand van te voren
+/- 5 dagen
10 Juli
23 Aug
Improvement Portal
CSR Tool
- einde -
Prorail gunningsvoordeel
Voor de verzoening tussen het ‘hier en nu’ met het ‘elders en later’ zijn bindende afspraken – inclusief spelregels – en coordinatie nodig. Hierin ligt bij uitstek een taak voor de overheid, omdat zij over de mogelijkheden beschikt om instituties te creeren die er zorg voor dragen dat burgers en bedrijven in hun handelen rekening houden met de gevolgen die verder reiken dan het ‘hier en nu’.
Monitor duurzaam Nederland 2009
Commitment overheid
2
2
2
2
2
2
2
Red Apple - Rotterdam
Kantoren,Wonen en Winkels
Woon Zorgcomplex
Berkenstede
Diemen
Eneco Kantoor Rotterdam
2
15 Augustus
27 September
Full transcript