Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Del 2, IKT i undervisningen, YRK3, KPU3

En prezi som sammanfattar IKT i undervisningen del 1 och som samtidigt ger möjlighet att prova på vissa av verktygen.
by

Linda Söderlind

on 25 August 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Del 2, IKT i undervisningen, YRK3, KPU3

Del 2, IKT I UNDERVISNINGEN
Linda Söderlind

KPU/YRK3
Karlstads Universitet

Recap!
Svårigheter vs Möjligheter
Mentimeter & Answer Garden:
Snabbt & tydligt resultat (jfr exit notes)
Alla är anonyma (jfr handuppräckning)
Enkelt att skapa frågor och enkelt att svara (skapa konto:
mentimeter.com, konto behövs ej med Answer Garden)
Flera användningsområden

- Kräver att alla (alt. en grupp) har mobil/padda/dator
- Answer Garden har begränsat antal tecken, kräver korta svar


Upplägg (1h)
1. Studiehandledningen
KPU2/YRK2
Delkurs 2
Efter genomgången delkurs ska den studerande kunna:
…redogöra för hur digitala och andra kommunikativa
redskap kan användas som resurser för lärande i pedagogisk verksamhet

KPU/YRK3
Delkurs 1 - VFU1
…använda digitala verktyg i den pedagogiska verksamheten

Delkurs 2 - VFU2
…integrera IKT och sociala medier som pedagogiska
verktyg i planering av undervisning

2. Hur kan du möta och testa IKT?Det är skolans ansvar att eleven
"kan använda... modern teknik som
ett verktyg för kunskapssökande, kommunikation, skapande och
lärande."


Skolverket, Läroplan för Gymnasieskolan och Grundskolan, 2011
Recap - Varför IKT? Hur kan du tänka...?
Selander & Kress - Design för lärande

Lärande i förändring, läraren har inte längre "alla svaren"

Elever deltar/kommunicerar/producerar info med text, bild och musik = global kommunikation

Skapar "nya
möjligheter
och påfrestningar för en verbalspråklig & skriftbaserad skoltradition" (2010:29)

Lärande kan ses som "en ökad förmåga att engagera sig i världen på ett
meningsfullt
vis" (2010:32)

Lärandet har en "kreativ potential som inte bara handlar om att nöta in utan om
att förstå, ibland att förstå på ett nytt sätt" (2010:45)Att skapa ett
mervärde
och
möjligheter
med IKT

Ruben Puentedura - SAMR-modell
Substitution, Augmentation, Modification, Re-Defenition (Jfr Selander &
Kress Re-design)

Hur ska du komma upp till "
omdefiniering
"?
- Skapa uppgifter som
inte
skulle ha kunnat genomföras utan IKT

- Svårt att nå långt när det blir tvärtom, dvs. tekniken tvingas in i det som
redan existerar - ersättning (jfr misslyckade 1-1 satsningar)

- Om lärandet
förändras
så måste sättet att skapa förutsättningar för det nya
lärandet också
förändras
!
Konkreta exempel
på hur IKT kan integreras i undervisningen

Följande IKT-verktyg gicks igenom under KPU/YRK 2
Inspelning
Blogg
Skärminspelning för feedback
Flipped Classroom
Mentimeter & Answer Garden
Titanpad
Länktips

Svårigheter vs Möjligheter med inspelning & publicering
+ Chans att göra om innan "inlämning"
+ Alla får synas - går att anpassa (integritet på nätet)
+ Möjlighet att se progression - kunna göra om igen
+ Upptäcka språket och förstå kvalitet
+ Ge/få feedback i lugn och ro (jfr muntl.pres)
+ Lära sig program (iMovie, You Tube...)
+ Samarbete - dela teknik och innehåll
+ Eleverna anstränger sig - det SYNS vad de gör, vill vara med
+ Skapar medvetenhet om bedömning
+ Quote Patricia Diaz: "De lär sig FLER"
+ Hantera bilder och film - rättighetsmässigt

- Diskutera med elever som inte vill publiceras, hitta lösningar (ej vara i bild)
- Klassen behöver ett youtube-konto för att ladda upp filmerna (lären skapar)
- Diskutera mycket med eleverna om vett och etikett på nätet

Svårigheter vs Möjligheter
Inspelad feedback:
+ Kan lyssna igen
+ Feedback sker i texten - inte efter (jfr forskning)
+ Kan förklara mer än i skrift
+ Går snabbare (!) än skriven fb
+ Bättre elevresultat
+ "Du har inte gett mig feedback än!" VS
"Vad fick jag för betyg?"

- Du behöver ladda ner programmen och dela länken
Svårigheter vs Möjligheter
Flipped Classroom:
+ Effektiv undervisning (utnyttja lektionstiden)
+ Elevven kommer förberedd till lektionen
+ Läraren är en viktig resurs
+ Möter kraven på ett lärande i förändring

- Kan vara tidskrävande för läraren vid skapandet

Explain Everything:
+ Läraren kan göra förklaringar med EE
+ Eleverna själva kan göra egna och visa/publicera (de flippar)
+ Många möjligheter

- Kan vara tidskrävande vid skapandet
Referenser

Puentedura, Ruben. R. The SAMR model. http://www.hippasus.com/rrpweblog/

Rosén, Emma. Anpassning av SAMR-modellen: https://webapps2.malmo.se/pedagogmalmo/datorer-och-webben/

Selander, Staffan. Kress, Gunther. (2010). Design för lärande - ett multimodalt perspektiv. Nordstedts.

Skolverket. (2012). Läroplan, examensmål och gymnasiegemensamma ämnen för gymnasieskola 2011

Skolverket. (2011). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet 2011


digitalaskollyftet.se
pedagogvarmland.se
pedagogstockholm.se
patriciadiaz.se
barkersthlm.blogspot.se
webstjarnan.se

Twitter, följ...
@johananderss, @itmamman,
@Anna_Kaya, @stehagen, @Klycken, @kalexandersson, @SvenJargen,
@digiskol, @Skollyftet, @itiskolan
@grishund, @saramrtsell,
@dunkels


IKT SKAPAR
MÖJLIGHETER
ATT MÖTA
OCH
UTVECKLA
LÄRANDET
PÅ NYA SÄTT


DAX ATT
KORSA
BRON?!
Prezi made by Linda 2015
Fler tips...

http://bit.ly/1aGsmFH
Min presentation om hur du kan jobba med
skärminspelning

http://bit.ly/1egb5DK
Presentation av appar som kan användas som
stöd
för tex. läsning

http://www.forshagaakademin.se/
Kolla in våra
bloggar
för att se vad vi gör!

Vill du ha fler exempel? Kika gärna igenom Martin Fernströms och Josef Sahlins
Prezi
, där de visar hur skolabetet blir "Viktigt och på riktigt":
http://prezi.com/5dky-qm6mk1m/vpr2013/
Inspelning
Oftast med mobiltelefon
Laddas oftast upp till YouTube alternativt Bambuser (live)

Clip 1: Viktor på Sportfiskemässan 2013, intervjuar en kändis i branschen (uppgift i Svenska1)

Inspelning
Clip 2: Christan (Yh-student) gör en "How-to-film" på engelska som sedan används för gymnasieeleverna

Inspelning
Clip 3: Loa och Mattias använder Puppet Pals att visa vad de har lärt sig i tyska 1.
Bra om eleverna ej vill synas i bild!
Bloggar
Webbstjärnan.se
Wordpress - Bloggverktyg
Gratis för skolelever
Snabb support
Du kan tävla med din blogg
Innehållet är viktigt - tänk på mottagaren (se exempel APL)
Blogg 1 : Hooked on English, åk 1, kurs en5
Blogg 2: Tackla Språket, åk 1, kurs Sv1
Skärminspelning som verktyg för feedback
Skärminspelning

Det du pekar på och markerar med muspekaren och det du säger spelas in och syns som en film för den som får länken till filmen (exempel strax)

Program
:
Screen-Cast-O-Matic
Jing
Länk till min presentation om hur du laddar ner och använder dessa program hittar du här: http://bit.ly/1aGsmFH
Flipped Classroom
Inspelning av lektionsmoment innan de sker - flippar lärandet
Enkel inspelning, oftast med mobil
Daniel Barker - Har testat länge, har en hel bank filmer, ses av många. Har också ett pedagogiskt tänk med upplägget!

Clip 1: Barker sammanfattar hur han jobbar (3min)
Clip 2: Sven Järgenstedt visar annat sätt att flippa (App: Explain everything)


IKT-föreläsning KPU/YRK2

Exempel på VARFÖR IKT ska integrereras - forskning & läroplan

Exempel på HUR IKT kan integreras

Hur går vi vidare?
1. Vad säger studiehand-
ledningen för KPU3/YRK3 om
IKT?

2. Hur kan du möta och testa på IKT - Några exempel (repetition)

3. Några nya IKT-tips

3. Prova på/gör en plan för ngt
IKT-relaterat du vill genomföra
under din VFU
Du måste...

...våga!

...integrera IKT redan i PLANERINGEN av undervisningen

...fundera över SYFTET! Varför vill du göra så? Vad vill du att
eleverna ska uppnå?

...ställa dig följande frågor:
Är det vettigt att använda just det IKT-verktyg som du har valt?
Varför då? Skapar det ett MERVÄRDE eller ERSÄTTER det ngt annat?
Skulle det gå att genomföras utan verktyget?
HUR ska du genomföra det?
Vilka resurser har du?
Hur förbereder du eleverna?

Exempel på en uppgift med integrerad IKT följer...
Tyska 1, Kap2 (nybörjare)
Din uppgift:
Skriv 1 dialog på papper TILLSAMMANS med en kompis.

Spela sedan upp dialogen för läraren för att få muntlig FEEDBACK på innehåll och uttal.

Därefter ska ni använda er ANTINGEN av appen PUPPET PALS och “animera” samt spela in er dialog eller spela in er som vanligt (MED bild!). När ni är klara spar ni er show/inspelning på youtubekontot Fiskefemton. Ni ska också skriva frågor till era dialoger som era
klasskompisar ska svara på när de kikar på era clip senare.

Innehåll i dialogen - Du ska visa att du har lärt dig följande:
Kunna hälsa och säga adjö (till du-person eller hövligt)
Presentera dig själv (vad du heter, var du bor och varifrån du kommer)
Kunna ställa frågor om vad någon heter, bor och varifrån någon kommer
Kunna bestämma träff (ge telefonnummer, berätta adressen, ge träffen ett innehåll)

......................................................................

Hur tänkte jag vid planeringen? Varför inspelning? Varför Puppet Pals?
Varför kika på varandras clip? Var det nödvändigt med IKT? Andra möjligheter?
DISKUTERA MED GRANNEN!
Min planering
Hur tänkte jag? Varför inspelning med Puppet Pals?

Inspelning v.s "live" för läraren/klassen
Puppet Pals = slipper synas, går in i en roll (ej lika nervösa)

Inspelning - Kan göra om tills de blir nöjda = de ÖVAR mer = de LÄR sig mer

Slipper bli nervösa för att det är ett bedömningstillfälle eftersom jag ej är där

Eleverna kan göra uppgiften hemma eller i skolan (jfr alla lyssnar vid muntl. presentation)

Publicerar på gemensamt konto = kan se varandras = övar på att lyssna

Frågor till clip = ger eleverna i läxa att se andras clip och svara på deras frågor = övar hörförståelse

Elever ser andras clip och kan även diskutera kvalitet = vad är det egentligen i tyskan?
När jag ger feedback = har inspelningen som stöd = vi kan lyssna och diskutera


Var det nödvändigt med inspelning för det jag ville uppnå? MERVÄRDE? Resultat...


Mentimeter & Answer Garden
Verktyg för att få feedback och info
från
elever
Du skapar frågor, eleverna får en kod och svarar, anonymt
Utgångspunkten är att du som lärare vill få reda på något från eleverna - innan/under/efter ett moment
Mentimeter.com för att skapa konto, rösta = govote.at (lägg in kod)
Answergarden.ch för att skapa frågot, rösta = få en länk med kod3. En plan/idé kring en
lektion med integrerad IKT

Tillvägagångssätt:

Fundera över något verktyg som du vill prova på att använda under din VFU

Diskutera gärna med mig och grannen och skriv era tankar här:
http://answergarden.ch/view/188134

Länken till den här Prezin hittar du på It's!RECAP - Varför IKT? Hur kan du tänka...?
Titanpad (arbeta samtidigt i samma dok)
Eleverna skriver tillsammans i samma dokument
Titanpad - går in, skapar konto, delar ut "pads" till eleverna i grupper
Läraren skapar det som ska diskuteras - utgångspunkt
Titanpad.com
Liknande upplägg: Google Drive
Även: Lärarprofil på Facebook, elever får uppgifterna där och indelade i slutna grupper ska de diskutera uppgiften på FB
Svårigheter och Möjligheter med Ttitanpad

+ ALLA syns
+ Chans att samarbeta skrivbaserat
+ Lätt att se processen (inspelat)
+ Synliggör lärandet
+ Ger tid till att tänka innan åsikt delas (jrf. diskuterar muntligt)

- Kräver att alla har tillgång till nät
- Läraren måste skapa "rummen" och dela ut länkar
- Var noggran med instruktionerna kring det som ska diskuteras


Utgångspunkt:

Vad är viktigast för dig när det gäller undervisning?Linda:
ALLA ELEVER SKA UTVECKLAS!
Alltså behöver jag använda verktyg och metoder som passar alla och som passar till syftet!

IKT är ETT pedagogiskt verktyg bland många andra!

Socrative
www.socrative.com
Teacher log in - skapa konto
Skapa quiz, exit tickets, tävling - namnge ditt "rum"
Olika sorters frågor, öppna/flerval/sant-falskt/exit ticket
Student log in - behöver inget konto, loggar in via lärarens "rum"
Rättas direkt
Bra översikt över resultat - bra feedback till läraren och eleven

Några nya tips inför kommande VFU under KPU/YRK 3
Pedagogiskt stöd i klassrummet (Picke Me och Be seated)
Popplet
Edpuzzle
Socrative
Kahoot
Recap - appar jag använder
Appar i undervisningen - pedagogik
Pick me
- Drar
vem som ska svara
Forskning: T.ex Dylan Wiliam,
handuppräckning är inte effektivt

Använder den också till att
skapa grupper/lag

- Jag gör i princip enbart slumpade grupper

Inget motstånd från eleverna - de vet att de måste
hänga med och de vet att grupperna skiljer sig åt


Appar i undervisningen - pedagogik
Be Seated -
slumpad placering i
klassrummet

Eleverna vet att de blir flyttade varje lektion (i början)
Lugnare klimat
Fokus på samarbete
Du väljer antal bänkar och rader men kan även dra omkring bänkarna som du villAppar i språkundervisningen - producera
Popplet - Mind Map Program
Mac (padda, mobil, dator)
Flera anv.områden - innan, under efter projekt, planering inför presentationer
Lägga in text, bild (fota, infoga)
Appar i undervisningen

Leta inte appar för apparnas skull, leta efter dem när du känner ett behov av något.
Lättare att hitta rätt med syftet i förgrunden
Många appar merför inget mervärde (dvs. upg. kan genomföras utan appen)
Mina elever har iPad - min utgångspunkt
Kika gärna på recensioner av appar här: www.skolappar.nu

Flipped Classroom med Edpuzzle.com


Läraren kan använda sig av
EdPuzzle
vid skapandet av Flippade filmer.

Du använder material som finns eller gör uppgifter till dina egna filmer.

Eleven ser filmen hemma, får frågor och kommer förberedd till lektionen.
www.edpuzzle.com

Läraren kan ställa frågor i filmen och få sammanställda svar


Kahoot.it
Skapa quiz
Be eleverna göra egna quiz
Låta eleverna göra befintliga quiz
Skillnad mot Socrative - svarsalternativen visas annorlunda. Frågan är på skärmen och svaren ska ges via en device.
Ni ska få prova...!
Gå till
Kahoot.it
och följ instruktionerna på min skärm - jobba i par!

Vill du ha fler exempel? Kika gärna igenom Martin Fernströms och Josef Sahlins
Prezi
, där de visar hur skolabetet blir "Viktigt och på riktigt":
http://prezi.com/5dky-qm6mk1m/vpr2013/
Ur Studiehandledningen KPU/YRK3
UPPGIFT 1C - Digitala verktyg (lärandemål 8)

Under närträff 2 ska du i grupp muntligen beskriva hur digitala verktyg (IKT) används i den pedagogiska verksamheten på skolan och reflektera kring de fördelar och nackdelar som du har sett. Redogör även för hur du själv har använt och skulle kunna använda dem i din undervisning. Koppla dina tankar till Grönlund.

Deadline: Examineras muntligt under seminariet, närträff 2


Läsa mer?
Pedagog Stockholm sammanfattar länkar till forskning här:
http://pedagogstockholmblogg.se/sthlmisit/2014/10/06/vad-sager-svensk-forskning-om-11-satsningar/


Grönlund, Åke. 2013. Att förändra skolan med teknik. Bortom en dator per elev. Örebro Universitet.

Tips: s.31-35 samt artiklarna under rubriken "1:1 i praktiken" (s.101-154). http://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:706366/FULLTEXT01.pdf


Läsa mer?
Skolverket tipsar:
http://www.skolverket.se/skolutveckling/resurser-for-larande/itiskolan

http://omvarld.blogg.skolverket.se/

Läsa mer?
http://www.regeringen.se/pressmeddelanden/2015/07/nya-nationella-skolutvecklingsprogram
Regeringsbeslut - Nya nationella skolutvecklingsprogram
Full transcript