Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

MOTIVACE

No description
by

Alena Svarickova

on 4 April 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of MOTIVACE

MOTIVACE

TŘI "S" VNITŘNÍ MOTIVACE
Pro naši oddílovou praxi může být velmi zajímavý tento text z publikace Mýty ve vzdělávání od Jany Nováčkové. V textu se sice píše o škole, stejně dobře se však dá uplatnit v každém oddíle. Místo školních předmětů si stačí představit cokoliv, co chcete vaše členy naučit (poznávat rostliny, vázat uzly, vysílat zprávy morseovkou, rozdělat oheň, atd.) a co je potřeba, aby udělali (postavili táborovou stavbu, uklidili klubovnu, oškrábali brambory, připravili dřevo do kuchyně, atd.).
VIDEO
Podobně se tématem motivace zabývá i následující video. Na první pohled může sice působit vzdáleně pro naši oddílovou praxi, avšak opět stačí představit si místo práce činnosti, které s dětmi v oddílech děláme a které po nich chceme a u nichž často využíváme k jejich motivaci nejrůznější formy odměn - typicky sladkosti, ale třeba i body do bodování.
MOJE MOTIVACE
Zkus se zamyslet nad svými aktuálními potřebami - právě teď v tuto chvíli. Zkus si jich do bloku napsat co nejvíc - nezapomeň na ty biologické ani na ty psychické.
VNĚJŠÍ MOTIVACE
Vnější motivace znamená, že člověka k určité činnosti pohání nějaký vnější faktor. Motivy vycházejí z vlivů okolí, nejčastěji se jedná o touhu dosáhnout odměny či naopak snahu vyhnout se trestu.

Obvykle se vnější motivace používá k dosažení cílů, kterých by člověk pouze z vnitřní motivace nedosáhl.
VNITŘNÍ MOTIVACE
Vnitřní motivace znamená, že člověka k určité činnosti pohání jeho zájem nebo potěšení z činnosti samotné. Motivy vycházejí z člověka samotného, nespočívají ve vnějších vlivech, v touze po odměně či ve snaze vyhnout se trestu.
DRUHY MOTIVACE
Rozlišujeme motivaci:
DEFINICE
Slovo ,,motivace“ má původ v latinském slově ,,movere“ – hýbati, pohybovati.

Je obecným označením pro všechny vnitřní podněty člověka, které jej vedou k určité činnosti, k určitému jednání.

Pojem motivace vyjadřuje skutečnost, že v lidské psychice působí specifické, ne vždy zcela vědomé či uvědomované vnitřní hybné síly - pohnutky neboli motivy. Ty chování člověka určitým směrem orientují (zaměřují), v daném směru ho aktivizují a vzbuzenou aktivitu udržují. Navenek se pak působení motivů projevuje v podobě motivovaného jednání.

(V oddílech se často používá slovo motivace i pro označení příběhu, do kterého je program zabalen. Pro tento význam budeme na Rozrazilu používat výraz "symbolický rámec" nebo "legenda".)
SMYSLUPLNOST
SVOBODNÁ VOLBA
SPOLUPRÁCE
Dělat něco z vnější motivace znamená dělat to:
kvůli nabízené odměně
kvůli snaze vyhnout se trestu, který nám jinak hrozí
kvůli touze vyhrát, být nejlepší, porazit ostatní (druh odměny)
Činnost vykonávaná na základě vnější motivace:
máme často tendenci odfláknout ji (udělat jen tak, abychom dosáhli na odměnu / vyhnuli se trestu, i když bychom měli na víc)
nejsme ochotni ji dělat, když za ni nedostaneme odměnu
buduje závislost na autoritách, vnějším ocenění
z dlouhodobého hlediska posiluje pasivitu, malou zodpovědnost
může přimět člověka k činnosti, do které by se jinak nepustil a ukázat mu tak nové možnosti - původně vnější motivace k určité činnosti se může změnit na motivaci vnitřní
Nástroje vnější motivace jsou:
Odměny
peníze
sladkosti
známky
body
...
Tresty
Uznání, sláva
Dělat něco z vnitřní motivace znamená dělat to:
pro potěšení z činnosti samotné
pro dosažení poznání
protože činnost samotnou nebo její výsledek považuji za smysluplný
protože toužím po seberealizaci
Činnost vykonávaná na základě vnitřní motivace:
s sebou nese kvalitnější výsledky (člověk je ochoten věnovat ji více své pozornosti a času)
často člověka víc baví
má pro člověka hodnotu, a proto je ochoten ji vykonávat kdykoli je to třeba - bez ohledu na odměnu
posiluje samostatnost, aktivitu, zodpovědnost a sebedůvěru
Pro probuzení vnitřní motivace:
vysvětlujeme dětem, ale i vedoucím smysl činnosti
vysvětlujeme, proč určité věci nedělat - neukládáme za ně pouze bezmyšlenkovitě tresty
jdeme příkladem - děláme činnosti, které jsou potřeba bez ohledu na odměnu
užíváme si činnost samotnou - nejdeme pouze za vidinou odměny na konci
Moje motivy pro vedení v oddíle
Zkus si zapsat všechny motivy, které tě vedou k tomu, že se podílíš na vedení vašeho oddílu.

Buď k sobě upřímný/á. Možná se některé motivy mohou zdát sobecké, je ale dobré je znát, aby člověk věděl, na čem je, a mohl s tím případně nějak pracovat.
VNĚJŠÍ
VNITŘNÍ
MOTIVY
VZNIK POTŘEBY
(nedostatek či přebytek)
MOTIVOVAT
Motivy jsou především:
potřeby
pudy a nutkání
zvyky
přání
životní cíle
zájmy
libost / nelibost
hodnoty, ideály
Můžeme rozlišit:
motivy kladné (= motivy něco dělat) a
motivy záporné (= motivy něco nedělat).
Based on Jim Harvey's speech structures
MOTIVACE x STIMULACE
MOTIVACE = práce s vlastními motivy, potřebami - vnitřní

STIMULACE = mé motivy a potřeby ovliňují ostatní - vnější
CYKLUS AKTIVITY
MOTIVACE
x
MANIPULACE
ROVNOVÁHA
ČINNOST
k uspokojení potřeby
USPOKOJENÍ
Potřeby představují jeden z typů
motivů
k našemu jednání.

Jde o neustálý proces - uspokojení není trvalé a dříve či později vyvstává nová potřeba.

Je přirozené mít potřeby:
biologické - hlad, žízeň, potřeba spánku, tepla,
psychické - potřeba bezpečí, uznání, lásky, seberealizace.

Některé potřeby jsou vědomé, jiné často nevědomé. Je dobré umět popsat své potřeby, uvědomovat si je. (Přitom je snadné poznat, že mám hlad, naopak může být hodně náročné uvědomit si, že např. něčí potřeba ničit může maskovat jeho nenaplněnou potřebu lásky a ocenění.)
Motivovat
pak znamená:
vytvořit nový kladný motiv
odstranit starý záporný motiv
posílit starý kladný motiv
oslabit starý záporný motiv
Tip pro práci se sebou i s ostatními:

Hlídejte si, aby nepřevážila činnost závislá na vnější motivaci - stimulaci. Člověka často taková činnost tolik netěší, nedovede jí dát dost prostoru a pozornosti, uspokojení je kratší.
Zkus vymyslet u každé činnosti tři motivy, kvůli kterým by tuto činnost někdo mohl dělat. U každého urči, zda se jedná o motiv vnitřní či vnější:
chození do školy
umývání nádobí
účast na výpravě
vedení ve skautu
Moje aktuální potřeby
... pokračování na víkendovce ;-)
Motivace není totéž co manipulace. To je důležité si uvědomit. Více se o tématu manipulace budeme bavit na letní části v rámci oboru Osobnost.
Full transcript