Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Repormasyon at Kontra-Repormasyon Final

No description
by

Celia Magcalas

on 9 December 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Repormasyon at Kontra-Repormasyon Final

Salamat Po... Upang makatulong sa muling pag-akit sa mga Protestante na magbalik-loob sa Simbahang Katoliko, itinatag ang isang orden sa pangunguna ng Espanyol na si Ignatius Loyola. Tinawag itong Society of Jesus kung saan ang mga kasapi nito ay nakilala bilang mga Jesuit. Nakapagpatayo sila ng mga paaralan at seminaryo at muling ginayak ang mga tumiwalag na Katoliko pabalik sa Simbahan. ANG KONTRA-REPORMASYON Pope Paul III Pagkaraan lamang ng halos 50taon, ang pinagbuklod na mga Katoliko sa ilalim ng isang Simbahan sa loob ng 1,500 taon ay nagkawatak-watak at nagbunga ng pagkatatag ng mga maliliit na pangkat ng Protestantismo sa Gitna at Kanlurang Europe.
Nagsagawa ang Pope at mga opisyal nito ng reporma upang maisaayos ang suliraning kinakaharap ng Simbahan at maibalik ang katagan nito. Tinawag itong Kontra-Repormasyon. ANG KONTRA-REPORMASYON ANG
KONTRA-REPORMASYON Anne Boleyn Siya ang hari ng England na dating debotong Katoliko ng Simbahan at tinagurian bilang “Tagapagtanggol ng Pananampalataya” dahil sa pagtuligsa niya sa mga paniniwala ni Luther.
Noong 1533, pinawalang-bisa ng Arsobispo ng Canterbury na si Thomas Cranmer ang kasal nina Henry at Catherine.
Pagkalipas ng isang taon, itinakda ng Parliament ng England ang Act of Supremacy na nagtatag ng Simbahan ng England na tinawag na Angelican Church. Henry VIII Siya ay mula sa lungsod ng Zurich sa Switzerland.
Inalis niya ang pagsagawa ng Banal na Misa, pangungumpisal sa pari, at ang pagkakaloob ng indhulensiya.
Pinayagan niya na makapag-asawa ang mga tagapaglingkod ng Diyos.
Namatay siya sa labanan noong 1531. Ulrich Zwingli Isa sa kaniyang mga doktrina ay tinawag na Predestination kung saan naniniwala siya na kaya nang matukoy ang kapalaran ng isang batang isinilang kung ito ay maliligtas o maparurusahan.
Hindi niya tinanggap ang lahat ng seremonya na gawain ng Simbahan.
Ginawa niyang payak ang bahay-dalangin upang madaling makipag-ugnayan ang tao sa Diyos.
Lumaganap ang kaniyang relihiyon na tinatawag na Calvinism sa Switzerland, Netherlands, Germany, Hungary at Bohemia. John Calvin Isa sa mga maimpluwensiyang pinunong Protestante sa Europe.
Siya ay nabuhay mula 1509 hanggang 1564.
Nagturo siya ng Theology sa mga mag-aaral na Pranses.
Nagtungo siya sa Geneva, Switzerland noong 1534 upang ipagpatuloy ang kaniyang katuruan na laban sa Simbahan.
Inilathala niya ang kaniyang akda na Institutes of the Christian Religion na naglalaman ng kaniyang paniniwala John Calvin Maraming tao ang sumunod sa yapak ni Martin Luther at tumuligsa sa doktrina at gawain ng Simbahang Katoliko. Nagtagumpay din ang mga ito na makapagtatag ng sariling relihiyon sa kani-kanilang lugar. IBA PANG REPORMISTA Ang mga maharlika at Kristiyanong nagprotesta sa Simbahan at nagbigay ng suporta kay Luther ay tinawag na Protestante. Namatay si Luther noong 1546 ngunit epekto ng kanyang paglaban sa Simbahan ay nagpatuloy at nagbago sa dating institusyong nagkakaisa sa loob ng 1,500 taon. Martin Luther Frederick the Wise Upang mapangalagaan ang sariling laban sa pamahalaan, nagkubli si Luther at kinupkop ng isang maharlika na si Frederick the Wise ng Saxony. Sa mga panahong ito, isinalin ni Luther ang Bagong Tipan ng Bibliya mula sa Lating patungong wikang German. Martin Luther Haring Charles V Pope Leo X Johann Tetzel Tuluyan nang kinalaban ni Luther ang Simbahang Katoliko nang magtungo ang Dominikanong pari na si Johann Tetzel sa Germany upang ipagbili sa mga Katoliko ang indhulensiya. Binanggit ni Tetzel na mawawala ang kanilang kasalanan kung maglalaan sila ng salapi kapalit ang indhulensiya. Lalong naghimagsik ang kalooban ni Luther nang pinangakuan ni Tetzel ang mga tao na mapapatawad ang kanilang kasalanang hindi pa nagagawa kung makapagbibigay sila ng malaking salapi para sa indhulensiya. Martin Luther Siya ay isang mongheng German na nagturo ng Theology sa University of Wittenberg sa Saxony. Sa kabila ng kaniyang pagiging alagad ng Simbahan at mahusay na pag-aaral ng Bibliya, nagkaroon siya ng alinlangan kung siya ay tunay na maliligtas. May mga katanungan din siya ukol sa doktrina ng Simbahan. Isang palaisipan sa kaniya kung ang pag-aayuno at paggawa ng mabuti sa kapwa ay daan nga ba ng tao sa pagkamit ng kaligtasan. Martin Luther Martin Luther John Hus Desiderius Erasmus The Praise of Folly Pope Innocent III UNANG BUGSO NG
REPORMASYON Noong mga huling dekada ng 1400s, malaki ang naging suliranin ng Simbahan sa pananalapi dahil kailangang makalikom ng malaking pondo ang Pope sa pagpapagawa ng St. Peter’s Basilica sa Rome at sa pagpapanatili ng hukbo nito. Pagdating ng mga taong 1500s, naging malawak ang pagbili ng indulhensiya kung kaya’t tinuligsa ito ng maraming Katoliko. ISYUNG KINAHARAP NG SIMBAHAN Umigting ang isyung kinaharap ng Simbahang Katoliko nang masangkot ang institusyon sa paraan ng indulhensiya. Ang indulhensiya ay isang paraan upang mawala o mabawasan ang parusang nakalaan sa isang tao dahil sa kaniyang ginawang kasalanan. Ang indulhensiya ay maaaring makamit sa pamamagitan ng pag-aayuno, paglahok sa Krusada, patuloy na pananalangin at pag-aabuloy. ISYUNG KINAHARAP NG SIMBAHAN Great Schism ISYUNG KINAHARAP NG
SIMBAHAN Maraming opisyal ng Rome at mga kaparian ang namuhay sa karangyaan kabilang na ang Pope. Mas itinuon ng maraming alagad ng Simbahan ang pansariling kapakanan kaysa bigyang-pansin ang inspiritwal na pangangailangan ng Kristiyano. Dito nagsimula magpahayag ang mga deboto ng kanilang saloobin na nagbunga ng paghingi ng reporma sa sistema ng Simbahan. Ito ang tinatawag na Repormasyon na nagdulot ng pagtiwalag ng Katoliko sa pamamahala ng panibagong relihiyon – ang Protestantismo. MGA NAGAWA NG SIMBAHAN SA GITNANG PANAHON MGA NAGAWA NG SIMBAHAN SA GITNANG PANAHON Group 8 REPORMASYON
AT
KONTRA-REPORMASYON Noong taong 1545, nagpatawag ang isang pulong si Pope Paul III sa Trent, Italy upang talakayin ang mga hakbang na gagawin upang maisaayos ang sistema ng Simbahan. Tinawag itong Konseho sa Trent. ANG KONTRA-REPORMASYON Tumiwalag siya sa Simbahan nang tumanggi si Pope na hiwalayan niya ang kaniyang asawa na si Catherine ng Aragon at muling magpakasal kay Anne Boleyn. Ang sanhi nito ay di-pagkakaroon ng anak na lalaki ni Henry VIII kay Catherine.
Sinuportahan siya ng mga opisyal ng pamahalaan dahil nais ng mga ito na makawala mula sa kapangyarihan ng Pope at mabawi ang malalaking lupaing pagmamay-ari ng Simbahan sa England Henry VIII Henry VIII Ulrich Zwingli Institute of the Christian Religion John Calvin IBA PANG
REPORMISTA Pagkaraan nito, ipinatawag siya ni Haring Charles V ng Holy Roman Empire upang dumalo sa isang Diet o pormal na pagpupulong ng mga opisyal ng Simbahan. Ito ay naganap sa bayan ng Worms. Inutusan muli si Luther na bawiin ang kaniyang paniniwala ngunit hindi niya ito ginawa. Pagkaraan ng isang buwan, itinuring si Luther bilang kalaban ng pamahalaan at pinagbawalan ang mga mamamayan na bigyan siya ng anumang tulong. Martin Luther Noong Oktubre 31, 1517, ipinaskil ni Luther ang kaniyang pagtuligsa sa maling aral at sistema ng Simbahan na tinawag na 95 Theses o mga nasusulat na pananaw sa pintuan ng simbahan ng Wittenberg. Naging usap-usapan sa buong Germany ang kaisipan ni Luther hanggang sa mabalitaan ito ni Pope Leo X. Inutusan ng Pope si Luther na bawiin ang kaniyang mga isinulat pero nanatili ang kaniyang paninindigan. Pinatawan ni Pope Leo X ng excommunication si Luther noong 1521 kung saan hindi siya pinahintulutan na tumanggap ng kahit anong sakramento ng Simbahan. Martin Luther Dumating ang panahon kung saan natutunan ni Luther na maliligtas lamang ang tao kung siya ay may pananampalataya sa Diyos. Pinaniwalaan din ni Luther na hindi na nangangailangan ng pari upang maunawaan ang nais iparating ng Diyos sa pamamagitan ng Bibliya. Tinuligsa niya ang isyu ng pagkamit ng indulhensiya sa pamamagitan ng malaking abuloy sa Simbahan. Martin Luther Tuluyan nang naglaho ang halos 1,500 taon ng pagkakaisa ng mga Katoliko sa ilalim ng Pope nang tuwirang kalabanin ng maraming Katoliko ang kapangyarihan ng Simbahan sa pangunguna nina Martin Luther at John Calvin noong kalagitnaan ng mga taong 1500s. UNANG BUGSO NG REPORMASYON John Wycliffe Ang ilan sa mga miyembro ng Simbahan ay naglahad din ng pagtutol sa maling pamamalakad ng mga kaparian. Tinuligsa ni Desiderius Erasmus ang mga opisyal ng Simbahan sa kaniyang akdang The Praise of Folly. Gayundin ang ginawa nina John Wycliffe at John Hus. Binigyang diin ni Wycliffe na ang tanging paraan upang makamit ang kaligtasan ay sa pamamagitan ng Bibliya at hindi ng mga kaparian. Tinuligsa naman ni John Hus ang marangyang pamumuhay ng mga pari at opisyal ng Simbahan. Dahil sa kanyang pangaral, sinunog siya ng buhay noong 1415. UNANG BUGSO NG REPORMASYON St. Peter’s Basilica Ilan sa mga ito ay ang kaguluhan sa paglipat ng Papacy mula Rome patungong Avignon, France noong 1309 at ang Great Schism noong 1378 kung saan nagtunggali ang tatlong Pope upang pangasiwaan ang mga Katoliko. ISYUNG KINAHARAP NG SIMBAHAN Kasabay ng paglawak ng kapangyarihan ng Simbahang Katoliko ay paglawak din ng mga isyu at suliranin ng institusyon. Bukod sa di-mabuting pagtanggap ng debotong Katoliko sa labis na kayamanan ng mga pari at opisyal ng Simbahan, naharap din ito sa kontrobersiya ukol sa pamamahala. ISYUNG KINAHARAP NG SIMBAHAN Sa mga taong 1400s, ang Simbahan ang pinaka-mayaman at pinaka-makapangyarihang institusyon sa buong Europe. Saklaw nito hindi lamang ang panrelihiyong aspeto ng mga tao kundi pati na rin ang politika na nagpakita rito ng napakalaking impluwensiya sa pamahalaan. Higit pang lumakas ang Simbahan sa pagsapit ng taong 1500s. MGA NAGAWA NG SIMBAHAN SA GITNANG PANAHON Pinagkaisa nito ang Europe sa kabila ng watak-watak na dulot ng sistemang piyudalismo.
Pinanatili nito ang mga dakilang ambag ng sinaunang Greek at Roman sa pamamagitan ng mga monghe.
Pinaunlad ang Latin bilang opisyal na wika ng Simbahan na ginamit ng Europeong Kristiyano. MGA NAGAWA NG SIMBAHAN SA GITNANG PANAHON UNANG BUGSO NG REPORMASYON May mga pangkat ng Katoliko na lumaban sa Simbahan tulad ng mga Albigensian mula sa Albi sa katimugang France. Hindi nagtagal ang mga Albigensian nang buwagin ito ni Pope Innocent III noong 1208. NI MARTIN LUTHER NG SIMBAHAN Makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan lamang ng pananalig sa Diyos.
Mahalaga lamang ang binyag sa komunyon at paghingi ng tawad.
Nararapan lamang sundin ang Bibliya at hindi ang mga kautusan ng Pope at kaparian.
Ang lahat ng tao ay may kakayahang magbigay ng interpretasyon sa nilalaman ng Bibliya.
Pinahihintulutang makapag-asawa ang mga pastor. Makakamit ang kaligtasan sa pamamagitan ng pananalig at paggawa ng mabuti.
Mahalaga ang pitong sakramento ng Simbahan.
Nararapat lamang na sundin ang Bibliya at ang pope at buong estraktura ng simbahan.
Ang pari lamang ang may kapangyarihan na magbigay ng interpretasyon sa nilalaman ng bibliya.
Hindi maaaring mag-asawa ang pari. MGA PANINIWALA Ignatius Loyola
Full transcript