Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Kritikal na Pagbasa

No description
by

Ella Patricia Blanca

on 21 November 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Kritikal na Pagbasa

Pagbasa sa Kolehiyo
1. Maghandang Bumasa
- alamin ang ideya o nilalaman
- pabalat, pamagat, talaan ng nilalaman
- basahin ang panimula o introduksyon

2. Aktibong Bumasa
- pakikipagtalastasan sa pagitan ng manunulat at mambabasa
- isulat ang mga katanungan o kung paano naintindihan ang teksto

3. Mapanuring Bumasa
- hatiin sa maliliit na bahagi ang maraming konsepto4. Bumasa nang Kritikal
- pagbibigay-puna ebalwasyon sa teksto at sa may akda
- pagtukoy sa kalakasan
at kahinaan
Kahulugan ng Pagbasa
Pagiging kritikal at mapanuri
Pagtukoy kung paano nagiging makatotohanan ang isang fact o impormasyon
Sopistikado ang pamamaran ng pagbasa


Mapanuring Pagbabasa
Batayang Kaalaman sa Pagbabasa

- Pagtatanong sa nakatalang teksto at ang pagunawa sa teksto ay ang pagkuha ng sagot sa iyong mga tanong
(Frank Smith)


- Isang psycholinguistic guessing game – nagdudulot ng interaksyon sa pagitan ng wika at pag-iisip: kakayahang manghula, bumuo ng hinuha o prediksyonn
(Kenneth Goodman)


Pagkuha ng kahulugan mula sa mga nakatalang titik o simbolo na nangangailangan ng mga sumusunod
-paglinang o pananatili ng kawilihan sa pagbasa
-paggamit ng istratehiya upang makuha ang kahulugan ng teksto
- sapat na kaalaman o prior knowledge at bokabularyo
- kakayahan sa mataas na pagbabasa
- istilong gagamitin upang maunawaan and mga di pamilyar na salita
- kakayahang umunawa sa mga nakatalang salita batay sa tunog o pagbigkas nito

(International Reading Association)- Pagkilala at pagkuha ng mga ideya at kaisipan sa mga sagisag na nakalimbag upang mabigkas nang pasalita ang mga ito.

- Pagunawa sa wika ng may-akda
Natutukoy ang layunin
Gumagamit ng teknik o pamamaraan upang maunawaan ang mga di pamilyar na salita
Iniuugnay ang dating kaalaman o karanasan
Nakabubuo ng hinuha o prediksyon


Mahusay na Mambabasa
1. Teksto - pagtukoy sa istratehiya, uri o anyo ng babasahin

2. Gawain sa Pagbasa-gawain bago, habang at pagkatapos magbasa

3. Istratehiya

4. Katangian ng Mambabasa
Apat na salik na isinaalang-alang ng mga eksperto sa Proseso
Pagtukoy sa layunin ng pagbasa

Pagtukoy sa Uri o anyo ng Teksto bago bumasa

Pagtukoy sa Layunin ng manunulat sa pagsulat ng teksto

Pagbibigay hinuha o prediksyon sa susunod na mangyayari
Naghain si Klein at ang kanyang mga kasama ng ilang istratehiya habang nagbabasa
Metakognisyon- pagkakaroon ng kaalaman at maunawaan, makontrol, at magamit ng wasto ang kaalamang ito. (Tei at Stewart, 1985)

Ang paggamit ng sinsasbing mga kaalaman ay makakatulong para magkaroon ng mabisang pagbasa


Teoryang Metakognisyon sa Pagbasa
Ito ay may layuning magpaliwanag at maglahad ng mga impormasyon at ideya. Ang tungkulin ng manunulat sa anyong ekspositori ay malinaw at maayos niyang maisulat ang mga impormasyon. Sa pagbuo ng isang tekstong ekspositori. Ito ay gagabay sa kanya kung anong istilo at anyo ang tekstong susulatin na kapapalooban ng iba't ibang hulwarang organisasyon.
Pinaraanang Pagbasa (Skimming)
- mabilis na pagtingin sa teksto

- punong ideya o importanteng impormasyon

Pahapyaw na Pagbasa (Scanning)
- mabilisang pagtingin sa mga tala o teksto

- layunin - kuhanin ang impormasyon o detalyeng kailangan
Ekstensibong Pagbasa
-malawakang pagbabasa

-mananaliksik at manunulat

-analitikal na sanaysay, panunuring pampanitikan
Intensibong Pagbasa
-masidhing pagbasa

- maingat at masusing pagbabasa

- citation at referencing
Mga Uri ng Pagbasa
Paliwanag
Rebyu
Pangangatwiran
Panghihikayat
Pagsusuri
Istilo (Mode)
Anyo
Depinisyon
Sanaysay
Prosidyural/Proseso
Buod
Brosyur
Sanhi at Bunga
Problema at Solusyon
Kalakasan at kahinaan
Sikwensyal
Kronolohikal
Pagkakatulad at pagkakaiba
Pagsusunod-sunod (order)
Enumerasyon
Hulwarang Organisasyon
Istilo
Paliwanag
Anyo
Depinisyon
Proseso
Hulwarang Organisasyon
Sikwensyal
Hulwarang Organisasyon
Problema at Solusyon
Hulwarang Organisasyon
Sanhi at Bunga
Mga Istrtehiya ng Mambabasa
Ang Kagustuhan sa Pagbasa

Pandama
- Nakakaapekto sa kaisipan

Impormasyon
Isyung pampulitika
Pampalipas oras
Matuklasan ang sarili
Isport
Pagtuklas sa mga ideya, opinyon, at kaisipan

Negatibong pakiramdam, paano iiwasan?
Normal lang yan.
Katiyakan sa sariling abilidad
Ang pagbasa ay isang proseso.
Panimulang Hakbang: Pagsuyod At P-M-L
Manunulat
Bumaba sa balangwika
Papaliitin ang isang paksa upang magkaroon ng tiyak na sakop at detalye.

Mamababasa
Pataas sa balangwika
Upang iugnay ang pinaliit na paksa ng manunulat sa mas malaking tema o malawak na ideya

Mambabasa

Layunin
Malalaman ang tono ng awtor sa pamamagitan ng mabilis na pagsuyod sa materyal, lalo na sa pamagat, at mga panimula at pangwakas na talata.
Mga Istratehiyang Pansuri: L-e-k At P-m-l
Wag lamang unawain, magsuri rin!
Magiging mabisa ang ginagawang pagsusuri kung aalamin ang “layunin” ng awtor.

Tanong: “Ano ang layunin ng awtor?”
Layunin
Nakapaloob rito ang mga estratehiya o mga kaparaanang ginamit ng awtor upang malaman kung paanong ginawang epektibo ang isang layunin.

Tanong: “Paano ginagawang epektibo ang layuning ito?”
Epektibo
Sa pagsusuri, mas mabuti kung ating malalaman ang kongklusyon at mga katanungang iniwan sa ating mga mambabasa.

Tanong: “Ano ang ginawang kongklusyon o tanong awtor?”
Kongklusyon
1. Alamin ang paksa ng artikulo.
2. Alamin salitang ginamit na naglalarawan sa tono ng artikulo.
3. Uri ng mambabasa na pinapaisip ng awtor.
4. Ilista at alamin ang estratehiyang ginamit ng awtor upang malinang ang kanyang ideya.
5. Alamin ang layunin ng awtor.
6. Alamin ang tesis na ginamit ng awtor.
7. Alamin ang kongklusyon ng awtor.
Pagsasanay: Mga Dapat Alamin sa Pagkuha ng Materyal sa isang seleksyon
Mas madaling mauunawaan ang binabasa kung maging ang mga bagay na tumatakbo sa isipan ng awtor ay ating aalamin.
1. Depinisyon
- Layunin ng manunulat na ipaliwanag ang kahulugan ng isang termino o parirala. Maaring ibigay ang kasingkahulugan o sinonimo ng salita,

- Pwede rin ang ekstensibo at malawak na paliwanag. Maaring ilarawan, ihambing, gumamit ng analohiya, magbigay ng halimbawa, magpaliwanag atbp.
2. Paghahambing
- Ito ay may layuning ipakita ang pag kakatulad at pagkakaiba ng dalawa o higit pang mga bagay, tao, pangyayari at ideya.
- Sa pag lahad ng mga katangian maaring ibigay muna ang pag kakatulad saka ssundan ng mga pagkakaiba o bise bersa o di kaya'y halinhinang pag tatalakay sa dalawang aspeto.

- Ginagamit ang mga salita gaya ng , samantalang, at, habang , ngunit , subalit sa kabila ng, kahit na , sa kabaligtaran, sa kabilang banda ay maaring makatulong upang mabisa ang hambingan ng mga bagay bagay.

3. Enumerasyon o Pag iisa-isa
- Pag lalahad ng mga halimbawa na nabibilang sa isang uri ng klasipikasyon.
- Maaring isa isahin ang mga bahagi mula sa kabuuan at lakipan ng paliwanag sa bawat bahagi.
- Ilang pamamaraan din ay ang pagbabangkas ng mga hakbang at pagsaayos ng mga idea mula sa pinakamahalaga tungo sa di gaanong mahalaga.
4. Sanhi at Bunga
- Nagpapakita ng mga kadahilanan ng isang bagay o pangyayari at ang kaugnak na epekto nito.
- Ilang salita na makakatulung sa pag lalahat nito ay ang sumusunod:
Sa dahilang/kadahilanan, dahil, kung kaya't/ kaya , upang
5. Ang Kahinaan at Kalakasan
- Inilalahad dito ang positibo at negatibong posibilidad kaugnay ng isang sitwasyon o pangyayari. Maaring ibigay muna ang kalakasan at susundan ng kahinaan o baliktad.
- Makakatulong ang pag gamit sa mga sumusunod na salita:
gayunpaman, sa kabilang banda , mga kahinaang/ negatibong dulot, mga positibong/kalakasang dulot, dahil sa , bunga ng, atpb
6. Ang Pagkakasunod-sunod o Order
- Layunin nito na mag pakita ng mga pangyayari ng maaaring humangtong sa isang kongklusyon o pagkakasunod-sunod ng mga kaganapan hango sa isang pangyayari.
-Maaring ring ilahad ang mga hakbangin o proseso upang masundan ang isang gawain. Makakatulong ang pag gamit sa mga sumusunod na salita:
Una, pangalawa o ikalawa, pangatlo o ikatlo, matapos o pagkatapos, habang , sumunod, ang susunod na, sa ngayon, at iba pa.
Mga Hulwarang Organisasyon ng Tekstong Ekspositori
Tekstong Ekspositori
Mga Uri ng Pagbasa
Ito ay mahalaga sa:
Paghubog ang mapanuri at kritikal na pagiisip
Paglikha ng orihinal na ideya at opinyon
Pagpapataas ng kaalaman at kamulatan sa buhay, sa paligid at sa propesyong napili

Pagbasa sa Kolehiyo
Kasanayan sa Pagbasa
1. Alamin ang dahilan ng pagbasa ng teksto:
- Itinakda ng guro na magkaroon ng talakayan;
- Nais mong magkaroon ng mga batayang kaalaman o detalyadong impormasyon;
- Nais mong malaman ang pananaw ng may akda;
Susulat ka ng sanaysay mula sa paksa ng teksto;
- May tiyak na kasanayang lilinagin

2. Tignan ang pamagat, ulong pambungad, ikalawang pambungad, mga larawan o ilustrasyon.
3. Isipin kung anu-ano ang nalalaman mo tungkol sa teksto. Maaaring magsulat ng mga aktwal na tanong.
4. Magtala ng mga salita o parirala na may kaugnayan sa paksa ng teksto.

Habang Bumabasa
Magkaroon ng pahapyaw na pagbasa.
Prediksyon, istruktura ng teksto
Tukuyin ang layunin ng pagbabasa
Isulat ang iyong puna mula sa teksto
Markahan ang mga salitang mahalaga sa iyo
Pagkatapos Bumasa
Magtala ng mga salita na sa tingin mo at magagamit sa hinaharap
Kilatisin ang nabasa
Magtala ng mga akdang nabasa na may kaugnayan sa paksa ng teksto

ANG SUGAT NA HINDI NAKIKITA
(THE INVISIBLE WOUND)
ni KAROLY KISFALUDI
a. Napapanahon ba ang tema o suliranin sa kuwento?
b. Analisahin kung katotohanan o kathang-isip lamang ang kuwento, tunay nangyari o pantasya lamang, o katotohanan o opinyon lamang.
c. Naibigan o di-naibigan ng pananaw ng may-akda?
d. Sang-ayon o di sang-ayon sa kababasang katha?
e. Ang impormasyon bang ibinigay ng akda naayon din sa iyong mga akdang binasa sa ibang aklat?
f. Tama ba o Mali ang tauhan sa kanyang ginawa?
g. Ang ikinikilos ba niya ay mabuti o masama?
WAKAS...
Full transcript