Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Kenniscentrum Brandweer Twente VRGZ

Wij helpen de organisatie met leren
by

William Heinen

on 5 November 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Kenniscentrum Brandweer Twente VRGZ

Leren
"Kennis hebben is vermogen
Kennis delen is licht"
Brandweer Twente
K
ennis
C
entrum

K
ennis
C
entrum Brandweer Twente
Lerend Vermogen
Expert
Leercyclus
Kerngroep
Kenniscenrum
Kennisregisseur
Kerntaken
Docent
Netwerk
Brand
Hulpverlening
Brandonderzoek
Leertafel
Vakbekwaam
Strategie&Beheer
Brandveiligheid
Incidenbestrijding
Instructeur
OGS
Informatie
Organisatie
Structuur
Kennis
Leren is het verbeteren van de kwaliteit van handelen
Bij vakbekwaamheid gaat het om handelen ten gunste van de organisatie
Daarbij gaat het om weten, begrijpen, kunnen, willen, durven en zijn
Doel van het leren is het vergroten van de vakbekwaamheid
Lerend vermogen is de capaciteit om te kunnen leren
Dit wordt bepaald door te weten wat je wilt,kunt en wie je durft te zijn
Lerende organisaties hebben een groot lerend vermogen
Ze hebben geleerd om te leren
Doen
Denken
Beslissen
Individueel Leren
(Kolb)
Ervaring
Bewustwording
Begrip
Keuze
Impliciete Kennis
Expliciete Kennis
Theorie
Betekenis
(Content)
Kennis maken kan alleen als doen en beslissen is verbonden door bezinnen en denken
Reflectie
Kennis ontstaat uit interactie: kennis-maken
Kennis maken begint met doen, niet met denken
In de interactie zetten mensen elkaar aan tot denken
Kennis
Kennis ontstaat uit verschillen en de wil om samen te werken
Ervaring leidt niet automatisch tot kennis, alleen als je ervan leert
Wat je geleerd hebt blijkt uit datgene wat je ermee doet
Principes
Regels
Collectief Leren
Inzichten
Individueel leren leidt niet meer tot gewenst organisatiegedrag
Regels zijn vaak impliciet en expliciet
Leren betekent aan elkaar duidelijk maken van:

Interpretatie van de regels
De waardering ervan
De gewenste verandering
Wat is er nodig om deze te veranderen

Regels worden bevestigd en krijgen draagvlak
Een organisatie beschrijft regels m.b.t. gewenst gedrag
moeten en mogen
Het bestaande ter discussie stellen
Hoe
De organisatie als sociaal systeem
Ingrijpende consequenties
Aantal betrokken groter
Leerproces duurt langer
waarom-vraag
Het waarom van de regels
Conflicten, tegenstrijdigheden zijn handvatten voor het leren
Valkuilen: verschillen niet aanpakken of reorganiseren
hoe-vraag
Verbeteren
weten en begrijpen
Innovatie
Identiteit, rol, positie m.b.t. de organisatie
Ontwikkelen
Veranderen inzichten helpt niet meer
normen en waarden
willen en zijn
waartoe-vraag
Belerende organisatie
Structuur:
Functioneel, hierarchisch, lijn-staf met specialismen
Cultuur:
Rolcultuur (positie, status), logica, rationeel en efficiënt
Strategie:
Beheersing en continuïteit
Belemmeringen
Zij hoeven niet te leren (functioneel onafhankelijk)
Zij durven niet te leren (risicomijdend gedrag, niet maken van fouten wordt beloond)
Zij willen niet leren (radertje in een groot complex systeem)
Zij kunnen niet leren (ongelijkwaardig, overtuigen)
Veel individuele kennis, collectief leervermogen is laag
Scheiding tussen doen, denken en beslissen
Complexe organisaties met veel professionals
Omgeving continu onderhevig aan veranderingen
Lerende organisatie
Reflexen:
Vragen om meer duidelijkheid m.b.t. de regels
Elkaar overtuigen
Reorganiseren
Denken, doen en beslissen zijn niet gescheiden
Is in staat om zich permanent te verbeteren, vernieuwen en ontwikkelen
Beweging en interactie worden gestimuleerd
Verschillen zijn de motor
Management is inspirator, facilitator
Krachtige, zelfbewuste medewerkers
Geleerd om collectief te leren (teamleren)
Open communicatie (feedback)
Iedereen is een actor
Aandacht voor sterke relationele verbindingen
Leren is probleemgericht, cyclisch en werkenderwijs
Richting is bepaald, doel onzeker

Gedeeld verlangen

Durf te handelen

Stap voor stap

Samenwerking

Elkaar helpen te leren

Vertrouwen

Nieuwe mogelijkheden realiseren

Zoeken is belangrijker dan vinden

Leiderschap
Lerend organiseren
Avontuur
Netwerken
"De mens maakt het netwerk"
Durf te delen
Durf te doen
Spontaan samenwerken
Nadenken en reflecteren
Verbinding zoeken
Samenleren is leuk
Initiatief
Antennes
Sensitiviteit
Creatief
Leren bij de Brandweer Twente
Volgens de principes van lerend organiseren
Het zijn doe-clubs
In kenniskringen worden ervaringen gedeeld, verhalen verteld en oplossingen gezocht
Kenniskringen doorlopen de gehele leercyclus van denken, doen en beslissen
Eenvoudige en transparante dynamiek
Zo weinig mogelijk regels, wel afspraken
Probleemgericht, gebaseerd op de kerntaken en bottom-up behoefte
Open voor en naar de omgeving
Flexibel ingericht, lage drempels
Het
K
ennis
C
entrum ondersteunt de kenniskringen bij het leren
Kenniskringen zijn multisectoraal
Functioneren op basis van gelijkwaardigheid
Kenniskringen
K
ennis
C
entrum
&
Leertafel
Brand
Gevaarlijke stoffen
Arbo
&
Fitheid
Leiding
&
Coördinatie
Technische Hulpverlening
Brandveiligheid
Bezinnen
Denken
Beslissen
Doen
vakspecialist
brandonderzoeker
sector
medewerkers
specialist lerend vermogen
Doen
Bezinnen
Denken
Beslissen
docent
Kennisregisseur
Brand
Troned
Training Factory
Risk Factory
Safety Fieldlab
Brainbox Brand
Oefenen
Kennisuitwisseling
Opleiden
OvD Dagen
extern deskundige
Vakbekwaamheid
Leren
Kennis
Beleven
Netwerkrollen
Deelnemers
Iedereen is lid van het netwerk en kan informatie lezen en delen

Actieve leden maken deel uit van 1 of meerdere kenniskringen

In de kenniskring delen zij hun kennis met andere leden en zoeken gezamenlijk naar innovatieve oplossingen en toepassingen

De actieve leden hebben brede kennis van de desbetreffende kerntaak en :

Vinden netwerken leuk!
Actoren
Vakspecialist Lerend Vermogen
Moderator van het kenniscentrum

Samen met de overige kennisregisseurs zorg voor het netwerk als geheel

Ondersteunt de kenniskringen bij het leren (vergroten lerend vermogen)

Uitwerken en toepassen nieuwe, passende leervormen in samenwerking met andere organisatieonderdelen waaronder o.a. talentontwikkeling, vakbekwaamheid en Troned

Functioneert in regionale- en landelijke netwerken

Voorzitter van de Leertafel
Leertafel
Basis:
Kennisregisseurs en vakspecialist lerend vermogen

Aangevuld met:
Brandonderzoeker
Specialist fitheid & arbo
..... (thema-afhankelijk)

De leertafel vindt 3x per jaar gepland plaats
Doelen:

Bundelen van leerervaringen en evaluaties om te komen tot leerzame verhalen (content)

Formuleren van nieuwe leervragen op basis van incidentregistratie (trends) en ontwikkelingen binnen het vakgebied

De kenniskringen helpt met leren
Brandweer-Wikipedia
Er wordt gewerkt met wiki's en een gemeenschappelijk intranet die :

informatiebronnen beschikbaar maakt

m.b.v. moderne communicatievormen een open uitwisseling van die informatie mogelijk maakt

en daarmee op afstand samenwerken mogelijk maakt
Kennisregisseur
Aanmoedigen:
zorgt ervoor dat thema's binnen de kring op de agenda staan en worden behandeld, moedigt actorschap aan

Verleiden:
zorgt ervoor dat de kenniskring wordt bemand passend bij de thema's

Bijsturen:
iedereen een gelijkwaardige inbreng voor de leercylus, houdt mensen scherp, prikkelt

Delen:
zorgt ervoor dat kennis vanuit de kenniskring wordt gedeeld

Verbinden:
met de overige kenniskringen, regionale- en landelijke netwerken

Ontwikkelen:
Maakt deel uit van de Leertafel
Is een echte netwerker!
Wij helpen de organisatie met leren
Wij helpen de organisatie met leren
"Wij weten hoe we leren binnen de VRGZ. Daarmee zijn we in staat om kritisch naar dit proces te kijken en het te verbeteren"
"Wij zijn als VRGZ een lerende organisatie. Daarmee zijn we in staat om de organisatie permanent te verbeteren, te innoveren en ons verder te ontwikkelen"
"Wij hebben avonturiers nodig binnen de VRGZ. Daarmee zijn we in staat om al werkende weg te ontdekken hoe we de lerende organisatie verder vorm kunnen geven"
Full transcript