Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Franciaország történelme

No description
by

Csajkó Attila

on 7 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Franciaország történelme

Franciaország történelme
Versailles tükörterme
Jeanne d'Arc
Nagy Károly 786-814)
A forradalom kiteljesedése, XVI. Lajos kivégzése
Francia katonák a Magniot-vonalban
Bastille ostroma
XIV. Lajos, a ,,Napkirály"
Capet Hugó (987-996)
Szent Bertalan éjszakája
Bonaparte Napóleon
Kicsivel a Valois-ok megjelenése után az angolok hadat üzentek.
Százéves háború
Franciaország területén megelőző-
leg gall népek éldegéltek, akiket a
Római Birodalom befoglalt. Aztán
mindig is jól fogadta a határainál
védekező gallok szolgálatait.
Az 5. század környékén megjelentek majd letele-
pedtek a frankok.
Idővel felvették a kereszténységet és megkapa-
rintották a gallok területeit.
A területet uraló gótokat elüldözték távolabbra,
terjedelmes birodalmat létrehozván így.
Nagy Károly hadjárataival Pannóniát is elérte,
800-ban történő koronázásával pedig megala-
kult a Frank Birodalom. Károly utódjai 987-ig
birtokolták a trónt.
A Karolingok kihalása után
a Capetingek uralkodtak
1328-ig, utána a Valois-ok,
akik a Capetingek le-
származottjai voltak,
csak valahogy mégsem.
Capet Hugó akkoriban a leggazdagabb nemes volt,
ezért őt választották királynak.
A Capetingek nagy hódításaik előtt a hazájuk füg-
getlenedni akaró, esetleg függetlennek számító
embereit, területeit szerezték meg.
Amint ez megvolt, meneteltek a szélrózsa minden
irányába. Ezáltal összetűzésbe kerültek az angolok-
kal, németekkel is.
Az első roham után a franciák megalázottan vereséget szenvedtek.
Mindenüket legyőzték. Több terület az angolok uralma alá került.
V. Károly francia király közbenjársával nagy részét sikerült vissza-
szerezni.
A 15. század elején ismét megindultak az angolok, még Párizsba is
bevonultak. A trónörökös is elmenekült ebben a reménytelen helyzet-
ben.
Ekkor jött meg Jeanne d'Arc, egy parasztlány, aki hadvezetésével
visszaverte az angolokat, és ez a halála után is folytatódott hatása miatt.
1453-ban az angolok végleg eltűntek Franciaországból.
16. századi Franciaország
Franciaországnak meggyűlt a baja a gyarmatosításban megerősödő spa-
nyolokkal és a protestánsokkal.
Szent Beralan éjszakája
A Valois-család a katolikusokat, amíg a Bourbonok reformátusokat (huggenottákat)
támogatták. 1672-ben békülésre volt lehetőség, amikor a két család házassággal
békét akart kötni. Összegyűlt Párizsban temérdek huggenota, de az éj leple alatt
(aug. 23-4.) a katonaság legyilkolta mindet.
1589-ben kihalt a Valois-dinasztia, a Bourbonok következtek.
XIV. Lajos uralma alatt megerősödött Franciaország.
Határa kiterjedt Rajna egész vidékére, gazdaságilag gya-
rapodott.
A spanyol örökösödési háborúban összefogtak országa
ellen a nagyhatalmak, de végül unokájáé lett a spanyol trón.
A Napkirály halála után dédunokája, XV. Lajos lépett a trónra. Sokáig uralkodott,
de sosem érdekelte tisztsége. Szeretői kormányozttak, köztük Dubarry grófné.
Uralkodása alatt indult meg a korábbi rendszert és világot támadó felvilágosodás.
Unokája, XVI. Lajos helyzete már reménytelen volt a közel forradalmi kedvű nép
miatt. Az országba beáramló szabadkőművesek meg akarták dönteni hatalmát.
XVI. Lajosra sok nyomás nehezült. A nép éhezett, lázadozott.
1789-ben összehívta a rendi gyűlést, amit utoljára 1614-ben hívtak össze.

Egy idő után elterjedt a szóbeszéd, miszerint a király meg akarja támdni Párizs polgárait, akik
így július 12-én fellázadtak. Fegyvereket szereztek, majd 14-én lerombolták a hírhet börtönt,
Bastille-t, amiben akkor 7 rab raboskodott. A népnek volt fegyvere, puskapora már.
1804 decemberjében Napólen császárrá koronáztatta magát.

Meghódította közel egész Európát, kedvére rajzolgatta a térké-
pet. 1815-ben Waterloo-nál vereséget szenvedett az angol se-
regtől. Szent Ilona szigetén halt meg 1821-ben.
Franciaország az első világháború után
nagyon jó területeket tulajdonított el ma-
gának és szövetségeseinek a legyő-
zöttektől.
Veszteségeit Franciaország a némete-
ken próbálta behajtani.
Köszönöm a figyelmet!
Full transcript