Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Mellankrigstiden

No description
by

E A

on 20 March 2018

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mellankrigstiden

Mellankrigstiden
Begreppet "mellankrigstiden" är förstås något som hittades på senare för att beskriva tiden mellan de två världskrigen. När freden skrevs under 1919 hoppades de flesta att de levde i en tid efter de stora krigen. Demokrati var på frammarsch och de gamla förtryckarna på många håll borta. På många håll präglades samhället av stor optimism. Men bara 20 år senare, 1939, skulle världen och i synnerhet Europa uppleva ett ännu längre och än mer förödande krig.
1919
1939
Vi ska titta närmare på tre utvecklingar under de här 20 åren
Det misslyckade fredsbygget
Europa mellan diktatur och demokrati
Drömmar om det nya samhället
Europa mellan diktatur och demokrati
Drömmar om det nya samhället
Det misslyckade fredsbygget
1920- och 30-talet:
Versaillesfreden
NF's misslyckanden
Demokratiska samregeringar
Fascistiska diktaturer
För att behålla stabilitet valde många stater att genomföra stora sociala program för att undvika revolution.
Politiker närmare mitten försökte isolera partier till höger och vänster.
I t.ex. Italien, Tyskland, Spanien kollapsade demokratin och fascistiska statskupper genomfördes.
Två vanliga missförstånd om den här tiden:
Fascism mötte inget större motstånd i Italien eller Tyskland
Fascistiska partier bara i central/östeuropa
Benito Mussolini och fascism i Italien
Svartskjortorna, uppbackade av stora företag och landägare
En splittrad opposition hade 80% av stödet, men efter en statskupp 1922 mördades, fängslades och fördrevs många.
Ett ultrakonservativt samhälle. Strikta könsroller, absolut lydnad och reaktionära lagar, bl.a åtrinförande av barnarbete.
Inspirerad av Mussolini, med ligor av krigsveteraner och andra konservativa i Stormavdelningen (SA) som misshandlade och spred propaganda.
Adolf Hitler och Nationalsocialism i Tyskland
En syndabock som representerar moraliskt, ekonomiskt och kulturellt förfall
Hitler tar makten genom en statskupp 1934, avskaffar demokratin och påbörjar bygget av det tusenåriga riket.
En ledarkult, fokus på enhet.
Folkmytologi och extrem nationalism
Populism, en "reaktionär revolution"
Några likheter
Det nya romerska riket
Individens obetydlighet
inför nationen.
Huvudsakligen kommunister,
men även feminister, pacifister,
romer, judar och homosexuella
I första hand judarna, men också slaver, romer och alla som på olika sätt betraktades som avvikande från den germanska rasen.
Parader, uniformer, presenterad som en "folklig revolution"
Massmöten, propaganda, ungdomsgrupper.

Folkkulturen, nationalromantik, kulturell renhet.
Il duce
Total underkastelse
Der Fuhrer
Ett land, ett folk, etc.
I U.S.A. avslöjades planer på en statskupp 1934, samma år som Hitler kom till makten.
BUF
Ustascha - Kroatien
Ungerns nazistparti
I Frankrike, Danmark och Norge fanns fascistpartier som hamnade i regeringsställning efter ockupation.
Många av partierna hade, behöll eller har återfått makten på senare tid.
Spanska inbördeskriget 1936-1939
En statskupp stödd av Italien och Tyskland
Många frivilliga från hela Europa begav sig till Spanien
- fascisternas beredskap till krig
- demokratiska länders oförmåga att ingripa
- splittringen i vänsterrörelsen
Dalí
Picasso
I konstarterna: modernism, expressionism, jazz, futurism.
- sprängde gränser och ville bryta ny mark.
Nazismen vände sig tydligt bort från det modernistiska och man omfamnade klassisk arkitektur, kärnfamiljen och nationalromantiker som Richard Wagner.
I USA. Ökande medelklass, konsumtionssamhället växer fram. Tidigare exklusiva produkter blir tillgängliga för många. Senare kallades nostalgiskt tiden "The roaring 20s".
Kvinnors politiska, sociala och sexuella frigörelse tog fart på allvar.
Efter första världskriget - framtidstro. En ny friare värld:
Ex. Demokratisering, Psykologi, Sekularisering, Kvantmekanik, Experimenterande.
I det nybildade Sovjetunionen
- ambitiösa ekonomiska och sociala projekt igång.
- Arbetslösheten närapå försvann på 20-talet. Under några år rådde en anda av revolutionärt nytänkande och kulturell frihet.
Av olika anledningar och med olika resultat skulle många av drömmarna komma att krossas mot 1920-talets slut.
Kollektivisering och auktoritär utveckling i Sovjetunionen
Börskraschen 1929 - en global ekonomisk kris
Kommunistpartiet blev den nya säkra karriärvägen och växte enormt.
En mer "nationalistisk kommunism" med närmast religiös karaktär.
- Krisen sprider sig över världen pga.
stopp för Amerikansk utlåning och import .
- Arbetslöshet, bostadslöshet
Ekonomin hämtade sig delvis fram till andra världskriget. USA's fattiga, kvinnor och särskilt afro-amerikaner var fortsatt marginaliserade grupper.
* Tysk revanschism
* Franskhat pga krigsskadestånd och ockupationen av Ruhr-området
NF löste mindre konflikter, men inte avgörande frågor.
*
Tyskland
uteslöts först pga ww1
*
Sovjetunionen
uteslöts av politiska skäl
*
USA
sade nej till samarbete med organisationen
Depressionen
-

minskat
internationellt samarbete
*
Italien, Tyskland, Japan, USA, Sovjetunionen
var länder med långsiktiga planer på utökat geografiskt och politiskt inflytande.
På väg mot krig
Spanska
inbördeskriget 1936-39
https://socializingsciencevu.files.wordpress.com/2016/01/quella-giusta.png?w=600&h=210
1924 dog Lenin och efterträddes av Stalin.
"Den stora terrorn" 1936-39
1928 - 40 tvångskollektiviserades jordbruket i Sovjetunionen
Under 30-talet slog många stater in på en av två vägar:
"Fascism och ordning
kontra
Demokrati och kaos"
Kriget avslöjade
Europeiska state rustar igen.
Utökad/allmän rösträtt och viss social välfärd.
Demokratin kritiserades för att vara svag och ineffektiv vid ekonomiska problem.
Imperialism
*
Storbritannien
och
Frankrike
utökade sina imperier under mellankrigstiden.
Japan
bröt den internationella freden 1931
Efter 1933 bryter Tyskland stegvis med alla delar av Versaillesfreden.
Eftergiftspolitk
tillämpas.
Full transcript