Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Mellankrigstiden

No description
by

Lars Landgren

on 24 March 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Mellankrigstiden

Mellankrigstiden
Begreppet "mellankrigstiden" är förstås något som hittades på senare för att beskriva tiden mellan de två världskrigen. När freden skrevs under 1919 hoppades de flesta att de levde i en tid efter de stora krigen. Demokrati var på frammarsch och de gamla förtryckarna på många håll borta. På många håll präglades samhället av stor optimism. Men bara 20 år senare, 1939, skulle världen och i synnerhet Europa uppleva ett ännu längre och än mer förödande krig.
1919
1939
Vi ska titta närmare på tre utvecklingar under de här 20 åren
Det misslyckade fredsbygget
Europa mellan diktatur och demokrati
Drömmar om det nya samhället
Europa mellan diktatur och demokrati
Drömmar om det nya samhället
Det misslyckade fredsbygget
På 1920- och 30-talet fick USA, Sovjetunionen och många Europeiska länder utökad/allmän rösträtt och sociala förmåner, viss skolgång, sjukvård och fackliga rättigheter.
Versailles-fredens villkor
NF's misslyckanden
Demokratiska samregeringar
Fascistiska diktaturer
För att behålla stabilitet valde många stater att genomföra stora sociala program för att undvika revolution.
Politiker närmare mitten försökte isolera partier till höger och vänster.
I Italien, Tyskland, Spanien och en rad andra länder kollapsade demokratin och fascistiska statskupper genomfördes.
Två vanliga missförstånd om den här tiden:
Fascismen och nazismen mötte inget större motstånd i Italien eller Tyskland
Fascistiska partier fanns bara i central- och östeuropa
Benito Mussolini och fascism i Italien
Svartskjortorna, uppbackade av stora företag och landägare
En splittrad opposition hade 80% av stödet, men efter en statskupp 1922 mördades, fängslades och fördrevs många.
Ett ultrakonservativt samhälle. Strikta könsroller, absolut lydnad och reaktionära lagar, bl.a åtrinförande av barnarbete.
Inspirerad av Mussolini, med ligor av krigsveteraner och andra konservativa i Stormavdelningen (SA) som misshandlade och spred propaganda.
Adolf Hitler och Nationalsocialism i Tyskland
En syndabock som representerar moraliskt, ekonomiskt och kulturellt förfall
Hitler tar makten genom en statskupp 1934, avskaffar demokratin och påbörjar bygget av det tusenåriga riket.
En ledarkult, med fokus på enhet
Folkmytologi och extrem nationalism
Populism, :::::::::::::::
Några likheter
Det nya romerska riket
Den romerska saluten
Huvudsakligen kommunisterna,
men även feminister, pacifister,
romer, judar och homosexuella
I första hand judarna, men också slaver, romer och alla som på olika sätt betraktades som avvikande från den germanska rasen.
Parader, uniformer, myten om en "folklig revolution"
Massmöten, noggrann propaganda, ungdomsgrupper.

Folkkulturen, nationalromantik, kulturell renhet. Individens obetydlighet inför nationen.
Il duce
Total underkastelse
Der Fuhrer
Ett land, ett folk osv
I de flesta länder fanns fascistiska rörelser som inspirerades av Italien. British union of fascists startade kravaller i London.

I U.S.A. avslöjades planer på en statskupp 1934, samma år som Hitler kom till makten.
BUF
Ustascha - Kroatien
Ungerns nazistparti
I Frankrike, Danmark och Norge fanns fascistpartier som efter att de ockuperats hamnade i regeringsställning.
Många av partierna hade, behöll eller har återfått makten på senare tid.
Spanska inbördeskriget 1936-1939
En statskupp av militären och general Franco som stöddes av Italien och Tyskland
Många frivilliga socialister från hela Europa begav sig som frivilliga till Spanien
- Visade fascismens beredskap att gå i krig
- Visade de demokratiska ländernas oförmåga att ingripa
- Visade splittringen i vänsterrörelsen
- Bidrog till ökad upprustning inför en möjlig framtida konflikt
Dalí
Picasso
I konstarterna: modernism, expressionism, jazz, futurism.
- sprängde gränser och ville bryta ny mark.
Nazismen vände sig tydligt bort från det modernistiska och man omfamnade klassisk arkitektur, kärnfamiljen och nationalromantiker som Richard Wagner.
I USA. Ökande medelklass, konsumtionssamhället växer fram. Tidigare exklusiva produkter blir tillgängliga för många. Senare kallades nostalgiskt tiden "The roaring 20s".
Kvinnors politiska, sociala och sexuella frigörelse tog fart på allvar.
Efter första världskriget - framtidstro. En ny friare värld:
Ex. Demokratisering, Psykologi, Sekularisering, Kvantmekanik, Experimenterande.
I det nybildade Sovjetunionen
- ambitiösa ekonomiska och sociala projekt igång.
- Arbetslösheten närapå försvann på 20-talet. Under några år rådde en anda av revolutionärt nytänkande och kulturell frihet.
Av olika anledningar och med olika resultat skulle många av drömmarna komma att krossas mot 1920-talets slut.
Kollektivisering och auktoritär utveckling i Sovjetunionen
Börskraschen 1929 - en global ekonomisk kris
Kommunistpartiet blev den nya säkra karriärvägen och växte enormt.
En mer "nationalistisk kommunism" med närmast religiös karaktär.
- Krisen sprider sig över världen pga.
stopp för Amerikansk utlåning och import .
- Arbetslöshet, bostadslöshet
Ekonomin hämtade sig delvis fram till andra världskriget. USA's fattiga, kvinnor och särskilt afro-amerikaner var fortsatt marginaliserade grupper.
Många tyskar var bittra. De kunde dessutom inte betala krigsskadestånd, och franskhatet späddes på när framsmännen ockuperade Ruhr-området i västra Tyskland för att kräva in sina betalningar.
Nationernas Förbund lyckades lösa många mindre konflikter, men inte stora avgörande frågor.
Tyskland uteslöts först som ett villkor efter ww1
Sovjetunionen uteslöts av politiska skäl
USA sade nej till samarbete med organisationen
Depressionen 1929-33, minskat internationellt samarbete
Italien, Tyskland och Japan, USA var länder med imperialistiska ambitioner, och hade mer eller mindre långsiktiga planer på att utöka sina geografiska och politiska inflytanden. Japan var först med att bryta den internationella freden, och efter 1933 bröt Tyskland succesivt med alla delar av Versaillesfreden
På väg mot krig
Eftergifter gentemot Hitler
Spanska inbördeskriget, de fascistiska staterna svetsas samman
(Viktigt att nämna är också att både Storbritannien och Frankrike utökade sin kolonialism under mellankrigstiden, vilket gjorde att andra stater ansåg sig också ha den rättigheten)
https://socializingsciencevu.files.wordpress.com/2016/01/quella-giusta.png?w=600&h=210
USA i Sydamerika
1924 dog Lenin och efterträddes av Stalin.
"Den stora terrorn" 1936-39
1928 - 40 tvångskollektiviserades jordbruket i Sovjetunionen
Under 30-talet slog många stater in på en av två vägar:
Kina?
Full transcript