Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

FOKUS-præsentation

No description
by

morten kling

on 26 April 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of FOKUS-præsentation

FOKUS
Gellerup Dagtilbud

Den sande målestok for en nations kvalitet er, hvor godt den tager sig af sine børn - deres sundhed og sikkerhed, deres materielle sikkerhed, deres uddannelse og socialisering og deres oplevelse af at være elsket, værdsat og inkluderet i de familier og det samfund, som de er født i.(Unicef, 2007) Uddrag fra B & U politikken.
Rammeværktøj
Perspektiver
- Sammenhæng i det enkelte barn/ ung liv i 0-18 års perspektivet.
- Tidligere og mere præcis understøttelse af det enkelte barns udfordringer og potentiale.
- Kendskab og tryghed for Barn / Forældre i forhold til fælles opmærksomheder i samarbejdet.
- Sammenhænge og synergier i systemerne.
Udfordringer?
Trivsel

Det mest afgørende, som skete for os, da vi var børn, var, at der var kærlige øjne der så os.
Så os med glæde og varme. Ikke fordi vi havde de og de egenskaber, men bare fordi vi var til.

Johannes Møllehave, 1985
Lokal fortolkning og prioritering
Innovation
med afsæt i lokal kontekst.
En indikation af graden af trivsel.
SUS+
SUS++
Forholdet mellem risikofaktorer og beskyttelsesfaktorer
(forebyggelsesstrategien).
Fokus B & U:
- Trivsel
- Læring
- Inklusion
- 95%
- forebyggelse
Dialoghjul med forebyggelsesstrategien implementeret:
Risiko- og beskyttelsesfaktorer:

31 risikofaktorer
10 beskyttelsesfaktorer
( Kvello, Øyvind 2013 )
Hvad er SUS+?
- valg af indsats ( de 6 lærerplanstemaer).
- valg af rammeværktøj:
- SUS+

Fokus: Ind i livet - ud i verden.
FOKUS
F - Forebyggelse

O - Opmærksomhed

K - Konsistens

U - Udvikling

S - Samtale
FOKUS er:


En systematisk analyse / undersøgelse af barnets livsvilkår herunder:

- Niveau af trivsel ( Grøn - Gul - Rød )
- Omfang og fremtrædelsesform af risikofaktorer / beskyttende faktorer
- Identifikation af udvikling / læring via udviklingshjulet/dialoghjulet.
- Identifikation af resiliens - irritabilitet

Summen fører til en hypotese
--> Dernæst en handlingsplan
Formålet med FOKUS er:
- At skabe det mest kvalitative og faglige afsæt for den professionelle handlen med og omkring det enkelte barn.
Hvad er forebyggelse?

Udfold strategier.
Hvad er Trivsel?
Trivsel er et udtryk for et velbefindende, der giver det enkelte menneske følelsen af overskud, gå-på-mod, handlekraft og glæde ved livet.
Begrebet anvendes hyppigt i vurderingen af børns udvikling.
Inklusion og Trivsel

Graden af inklusion har betydning for det enkelte menneskes Trivsel. I vurderingen af børns udvikling kan graden af inklusion især bindes op omkring vekselvirkningen af 2 af kompetencerne i læreplanstermaerne:

- Personlige alsidige kompetencer
- Sociale kompetencer
Sammenstillet bliver disse 2 kompetencer udtrykket for graden af inklusion og dermed en vigtig indikator for barnets trivsel.
Manchester charter?
Inklusion er ligeværdigt samspil om fælles mål, der er defineret ud fra såvel den enkeltes som de fælles behov. Alle mennesker skal imødekommes med udgangspunkt i deres særlige behov. Målet er at alle børn og unge skal ses, anerkendes og værdsættes som de unikke personer de er, og dermed sikres en faglig, personlig og en social udvikling.
Hvad er Inklusion?
Hvad er forebyggelse?
Øyvind Kvello
Risikofaktorer vs Beskyttelsesfaktorer
Hvad er Resiliens?
- Direkte oversat: Ukuelighed
- Psykologisk begreb om en særlig modstandskraft, der gør, at nogle mennesker klarer sig godt på trods af, at deres livsbetingelser udgør en risiko for at udvikle fx psykiske skader. Begrebet bruges især om børn, de såkaldte mælkebøttebørn, der udvikler sig godt, selvom de vokser op i risikomiljøer.
Hvordan betragtes resiliens?
Resiliens udvikler sig i samspillet mellem medfødte egenskaber og omgivelserne. En god ven eller en støttende anden voksen kan fx afhjælpe belastende familieforhold. Udadvendthed og kontaktstyrke kan i nogle tilfælde hjælpe barnet; omvendt kan en vis indadvendthed og tilbageholdenhed hjælpe det barn, der fx er i fare for at havne i kriminelle miljøer, hvor pågående adfærd er i høj kurs. Man kan således ikke pege på entydige træk, der fremmer resiliensen, men må vurdere hvert enkelt tilfælde i tilrettelæggelsen af det socialpædagogiske arbejde.
Hvad er irritabilitet?
Irritabilitet er et område, der lægger tæt op ad sensibilitet, hvori barnet ikke kan overskue bestemte situationer, forhold eller indtryk. Irritabilitet udvikles, ligesom resiliens, i samspillet mellem de iboende egenskaber, eller manglen herpå, og omgivelserne hos barnet.
Full transcript