Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Fioretti 2

No description
by

Judith van Tiel

on 16 February 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fioretti 2

Handelingsgericht werken
Programma
Bijeenkomst 1:
Theorie HGW
Doelen formuleren/onderwijsbehoeften
Rol docent

Bijeenkomst 2:
Leerlingbespreking / groepsbespreking
Contact ouders
Implementatie HGW

Judith van Tiel
Marieke Bouma
Wat is HGW?
HGW is een systematische manier van werken in de school. Een cyclisch proces met 7 uitgangspunten

Doel: effectief omgaan met verschillen en overeenkomsten tussen leerlingen

Omslag in denken: van onbewust bekwaam naar bewust bekwaam
Wat werkt wel?
7 uitgangspunten HGW
1. De werkwijze is doelgericht

2. Het gaat om afstemming en wisselwerking

3. Onderwijsbehoeften staan centraal

4. Docenten en mentoren maken het verschil

5. Positieve aspecten zijn van belang

6. Betrokkenen werken constructief samen

7. De werkwijze is systematisch en transparant
Afsluiting
Feedback

Wat gaan jullie doen met HGW?

Bedankt!
Bedankt en succes!
Terugblik vorige bijeenkomst
Groepsplannen
Komt vanuit het basisonderwijs


Groepsplan is een manier om effectief om te gaan met de verschillen en overeenkomsten in onderwijsbehoeften van de leerlingen in een klas

In een groepsplan staat aan welke doelen de klas werkt en wat de klas nodig heeft om deze doelen te behalen (onderwijsbehoeften)


Groepsplannen 2 fases
Fase 1: vakoverstijgend groepsplan

Fase 2: vakspecifiek groepsplan

Stap 1: Doelen
Welke doelen wil deze klas behalen?
Welke doelen willen de docenten met deze klas behalen?

Stap 2: Onderwijsbehoeften
Wat heeft de klas nodig om deze doelen te kunnen behalen?
Wat werkt wel?
Onderwijsbehoeften formuleren voor de klas

Stap 3:Docentrol/adviezen
Afspraken/adviezen over de aanpak

Vakoverstijgend groepsplan

FASE 2: vakspecifiek groepsplan
Bestaat uit 2 delen:

1. Basisvoorwaarden
Wat valt op in de klas als geheel?
Wat zijn de doelen voor de klas en wat heeft de klas nodig om deze te bereiken

2. Individuele leerlingen
Voor welke individuele leerlingen voldoen de basisvoorwaarden niet?

FASE 1: Vakoverstijgend groepsplan
Individuele leerlingen

Welke leerlingen hebben iets extra’s nodig?
Voor welke leerlingen voldoen de basisvoorwaarden niet
Max. 3 leerlingen of cluster max. 3 groepjes leerlingen met hetzelfde doel.

Doorloop dezelfde stappen:
1. Doel formuleren
2. Onderwijsbehoeften formuleren
3. Adviezen/afspraken over de aanpak

Vakoverstijgend groepsplan
Maak een groepsplan voor een klas of voor je team

Opdracht
Doel: differentiëren in instructie

Inventariseer voor je eigen vak per klas:

Resultaten
Ervaringen uit de les/observaties
Informatie uit gesprekken met de leerling
Onderwijsbehoeften

Cluster de leerlingen met vergelijkbare onderwijsbehoeften

Maak 3 subgroepen

Eventueel max. 3 individuele leerlingen

Doorloop dezelfde stappen:
1. Doel
2. Onderwijsbehoeften
3. Aanpak

Vakspecifiek groepsplan
Concreet betekent dit bijv.:

Subgroep 1: Leerlingen die direct zelfstandig werken

Subgroep 2: Leerlingen die een korte instructie nodig hebben

Subgroep 3: Leerlingen die extra instructie nodig hebben

Specifiek voor jouw vak en jouw lessen

Kost weinig tijd

Vaak te generaliseren naar meerdere klassen

Voordelen vakspecifiek groepsplan
Vakspecifiek groepsplan
Samenhang tussen meerdere documenten

Iedere docent weet waar hij aan werkt.

Vakdocenten worden ook betrokken, daardoor ontstaat ook gedeelde verantwoordelijkheid

De klas weet waar ze aan werkt.

Doelen zijn beter uitvoerbaar, met duidelijke taken voor een ieder

Klassenmanagement

Voordelen groepsplan
Implementatie
Waarom wil je HGW implementeren?

7 uitgangspunten moeten terugkomen

Meerjarenplan

Interventies op meerdere niveaus:
Klas
Team
School

Factoren die meespelen
Visie

Organisatiestructuur

Cultuur

Innovatiegeschiedenis

Tips
Bedenk waarom

Start bij het management (schoolbreed)

Start in 1 klas, leerjaar, team of onderwijstype

Bepaal prioriteiten in de 7 uitgangspunten

Kijk van wenselijk naar haalbaar

Stappenplan
1. Bepaal startsituatie
Sterkte zwakte analyse
Kansen en beperkingen
Reflectieschema bijeenkomst 1
Handreiking onderwijszorgroutes in het voortgezet onderwijs. Naar handelingsgericht werken. (A. Clijsen e.a) 2011 KPC Groep

2. Formuleer heldere doelen
Lange termijn:
We benadrukken de onderwijsbehoeften van leerlingen i.p.v. de leerlingkenmerken

Korte termijn:
In januari hebben we in de onderwijsbehoeften van klas 1C in kaart gebracht

Vervolg Stappenplan
3. Bepaal ondersteuningsbehoeften van jezelf of het personeel

Wat heb ik / heeft het team nodig?
- Kennis over….
- Vaardigheden om….
- Materiaal waarmee…
- Een leidinggevende die….
Etc.

4. Organiseer activiteiten

- Team
- Sectie
- Individueel

Vervolg stappenplan
5. Realiseer implementatieplan
- Tijdplan
- Wie, wat, hoe
- Feedback en reflectie
- Stuurgroep

6. Evalueer, stel bij
- Hou HGW levend
- Zorg voor borging
- Herhaal steeds de 7 uitgangspunten

Valkuilen
Waar moet je aan denken bij de implementatie van HGW?
Handelingsgericht werken
Bijeenkomst 2
Communiceren met ouders en leerlingen
Belangrijk voor schoolsucces

Bevordert cognitief functioneren, schoolprestaties, werkhouding, sociaal-emotioneel functioneren

Essentieel voor voorkomen schoolverzuim en schooluitval

Ouderbetrokkenheid: wat weten we?
Praten met de ouders i.p.v. over de ouders

Praten met de leerling i.p.v. over de leerling

School, ouders en leerling formuleren doelen

Onderwijsbehoeften van de leerling bespreken

Evt. ondersteuningsbehoeften van ouders bespreken

Ouders worden gezien als ervaringsdeskundigen

Zorgen en positieve aspecten worden besproken

Nadruk ligt op wisselwerking school-ouders-leerling

School - Ouders - HGW
7 richtlijnen m.b.t. communiceren met ouders
1. De ouders zijn welkom op school

2. De verantwoordelijkheden van de school en ouders zijn duidelijk

3. De onderwijs-en begeleidingsroute fungeert als kader

4. Gedrag van een leerling kan op school anders zijn dan thuis

5. Zowel belemmeringen als positieve aspecten doen ertoe

6. De school is duidelijk over de doelen die zij nastreeft

7. De school en ouders maken afspraken en evalueren deze

Multidisciplinair overleg (MDO)
Doel

Perspectief ouders, leerling, school, evt. hulpverlening

Afspraken

Onderwijsbehoeften

Neem een recent oudergesprek in gedachten en analyseer hoe de samenwerking met ouders verliep.

Opdracht
“Na 1 studiedag denkt en werkt iedereen HGW”

In de praktijk:
Het invoeren van HGW is een langdurig proces. Het gaat om een omslag in denken en vervolgens omzetten in handelen.

Tip:
Zorg dat HGW met regelmaat terugkomt op studiedagen, maar ook in de docentenkamer of vergaderingen.

Het is van belang dat het MT achter de HGW werkwijze staat en daar ondersteuning, ruimte en sturing in geeft.

Blijf het docententeam informeren en betrek hen bij het uitzoeken wat in de praktijk haalbaar is.


Valkuil 1
“Gelijk het hele “HGW-pakket” willen doorvoeren”

In de praktijk:
Wanneer mensen achter de HGW visie staan en de omslag in denken hebben gemaakt, wil dat niet meteen zeggen dat ze ook daadwerkelijk HGW zullen en kunnen werken.

Tip:
Stel haalbare doelen.

Voer HGW stapsgewijs in. Pak 1 ding per keer op.

Kom pas met iets nieuws als het huidige goed werkt. Anders investeren in verbetering.

Realiseer je wat ervoor nodig is om HGW door te voeren. Wat zijn de ondersteuningsbehoeften van jezelf en het team.

Valkuil 2
Valkuil 3
“Ze willen gewoon niet”

In de praktijk:
Veel mensen willen wel HGW werken, maar weten niet hoe.

Tip:
Probeer te achterhalen wat de reden is dat iemand niet wil. Is het niet willen of niet kunnen?
Bij niet kunnen: Welke ondersteuningsbehoeften heeft deze collega.
Blijf herhalen. Investeer in scholing en zorg voor een heldere zorgstructuur.
Bij niet willen: ondersteuning van het MT is nodig.

Test jezelf
Full transcript