Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

TED DENİZLİ KOLEJİ_VELİ-ÖĞRENCİ ORYANTASYONU OKUL TANITIM SUNUMU

No description
by

fatih canpolat

on 14 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of TED DENİZLİ KOLEJİ_VELİ-ÖĞRENCİ ORYANTASYONU OKUL TANITIM SUNUMU

Biz
Amaçları
Okul
İşleyişi

Birimlerimiz
Türk Eğitim Derneği ve
TED Denizli Koleji
Okulumuzda öğrenim gören tüm öğrencilerimizin gelişim dönemi özelliklerini dikkate alarak karşılaştıkları güçlükleri, sorun haline dönüşmeden çözmelerine yardımcı olmayı ve kendini tanıyan, uyum ve iletişim becerilerine sahip, çevresine duyarlı, mutlu, sağlıklı ve yaratıcı bireyler olmalarına katkıda bulunmayı amaçlamaktadır.
Öğrencilerin öğrenmelerini ölçmek, değerlendirmek ve yeni öğrenmelerin sağlıklı bir biçimde yürümesini sağlamak Ölçme Değerlendirme Biriminin temel amacıdır
BAĞLI KURULUŞLAR
Tarihçe
TED
Neden
Okul Açar ?
Okulumuz, ilk yılında okul öncesi, ilkokul 1, 2, 3 ve 4. sınıflar, ortaokulda ise 5 ve 6. sınıflar düzeyinde öğrenci kabul etmiştir. Kademeli olarak diğer sınıflarını da açarak 2017-2018 eğitim öğretim yılında lisemiz de faaliyete geçecektir.
Yemek Hizmetleri
Öğrenci işleri birimi her eğitim ve öğretim yılı için yeni öğrenci kayıtlarının yapıldığı, mevcut öğrencilerin kayıtlarının yenilendiği ve tüm öğrencilere ait özlük ve akademik bilgilerin bilgisayar ortamında tutulduğu birimdir.
Öğrenci İşleri
Güvenlik Hizmetleri
157 feet =
47.85 meters


Psikolojik Danışma ve
Rehberlik
Okul İşleyişi
1928'den günümüze...
“Milli Eğitim'in gayesi yalnız hükümete memur yetiştirmek değil, daha çok memlekete ahlâklı, karakterli, cumhuriyetçi, inkılâpçı, olumlu, atılgan, başladığı işleri başarabilecek kabiliyette, dürüst, düşünceli, iradeli, hayatta rastlayacağı engelleri aşmaya kudretli, karakter sahibi genç yetiştirmektir.
Bunun için de öğretim programları ve sistemleri ona göre düzenlenmelidir.”
Ülkemizin eğitim alanındaki ilk sivil toplum kuruluşu olan Türk Eğitim Derneği, “Türk Maarif Cemiyeti” adıyla 31 Ocak 1928’de kuruldu. Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk daha savaş sürerken topladığı Eğitim Şurası’nda Cumhuriyet’in eğitimdeki yol haritasını şekillendiriyordu. Bu yol haritasında elbette toplum eliyle eğitimin kalkınması da vardı.
Türk Eğitim Derneği, Atatürk'ün ve Cumhuriyetimizi kuran kadroların öncülüğünde 31 Ocak 1928 tarihinde doğmuş ve 12 Aralık 1938 tarihli bakanlar kurulu kararı ile "Kamuya Yararlı Dernek" statüsü edinmiştir.
Bir sivil toplum kuruluşu olarak Türk Eğitim Derneği
TÜRK EĞİTİM SİSTEMİNE KATKI
Bir sivil inisiyatif olarak Türk Eğitim Derneği, sorunları belirleme ve çözüm önerileri sunmanın ötesinde, çözümlerin nasıl gerçekleştirilebileceğini de eğitim alanındaki uygulamaları ile gösteren bir kurumdur.
Bilim ve çağdaşlık adına gerçekleştirdiği bilimsel toplantı, sempozyum ve konferanslarla, oluşturduğu bilimsel platformlarla, yürüttüğü araştırma ve çıkardığı bilimsel yayınlarla eğitim sektöründe bir referans noktası olmaktadır.
TED BURS SİSTEMİ
Türk Eğitim Derneği,
eğitimde fırsat eşitliğini savunmakta
ve
benzersiz bir burs sistemiyle
hizmet vermektedir.

Burs Sistemimizin Yasal Dayanağı,
Dernek Ana Tüzüğü Madde 5 – a bendi:
Kimsesizliği ve parasızlığı dolayısıyla okuma
imkânı bulamayan ahlaklı, anlayışlı ve çalışkan Türk çocuklarına eğitim olanağı sağlamak.

Türk Eğitim Derneği,
bugün ülke genelinde ve KKTC’de olmak üzere 31 Okulu, üniversitesi, düşünce kuruluşu, temsilcilikleri, öğrenci yurtları, iktisadi işletmesi, senfoni orkestrası, Okullarının mezun dernekleri ve spor kulüpleri ile
büyük ve benzersiz bir sivil toplum kuruluşudur.

• Türk Eğitim Derneği, eğitimin bir ülkenin ekonomik ve sosyal kalkınmasında anahtar bir öneme sahip olduğuna inanır ve Türkiye’nin eğitim yoluyla gelişmesine katkıda bulunmak için okullar açar.

• Türk eğitim sisteminin geliştirilmesine katkı sağlamak, Türk Eğitim Derneği’nin misyonunun bir parçasıdır. Türk Eğitim Derneği, bulundukları bölgenin eğitim seviyesini yükseltmek için okullar açar.

• Türk Eğitim Derneği, öğrenim olanakları sınırlı çocuklara öğrenim desteği sağlamak amacıyla okullar açar.

Nasıl
Öğrenciler Yetiştirir ?
Türk Eğitim Derneği,
öğrencilerine
yaşam temelli
ve
öğrenciyi merkeze alan
eğitim-öğretim olanakları sunar.

Türk Eğitim Derneği, TED Denizli Koleji'nin;

Eğitim kadrosunu belirler ve destekler,

Politikalarını belirler,

Danışmanlık yapar,

Diğer TED Okullarıyla ortak çalışmaların yürütülmesini sağlar,

Uluslararası kimliğini yansıtır,

Konfeksiyon, basılı yayın vb. ihtiyaçlarını temin eder,

Öğrencilerin gelişimini takip eder,

Denetler.
ANASINIFLARI

Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Donanımlı Sınıflar
Fen-Matematik Atölyesi
Mini Amfi Tiyatro
Oyun ve Etkinlik Salonu
Oyun Bahçeleri
Açık- Kapalı Oyun Alanları
Yemek Salonu
Revir
Veli Görüşme Odası
İLKOKUL

Farklı Öğrenme Stillerine Uygun Donanımlı Sınıflar
Branş Derslikleri
Bilgisayar Laboratuvarı
Bilgi Erişim Merkezi (Kütüphane)
3D Dersliği
Müzik / Kayıt Stüdyosu
Revir

ORTAOKUL

Modern Donanımlı Branş Derslikleri
Laboratuvarlar
Çok Amaçlı Salon
Basketbol Sahası
Voleybol Sahası
Futbol Sahası
Revir

GENEL KULLANIM ALANLARI

• Konferans Salonu, Yemek Salonu, Spor Salonu, Kapalı Yüzme Havuzu, Drama Atölyesi, Seramik ve Heykel Atölyesi, Müzik Kayıt Stüdyosu, Müzik Prova Odaları), 3 Boyutlu Sınıf, Jimnastik Salonu, Bale ve Dans Salonu, Fitness Salonu, Bilgi Erişim Merkezi / Kütüphaneler, Açık oyun ve spor alanları, Amfi-tiyatrolar

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Birimi
Bilgi İşlem Birimi
Bilgi İşlem Birimimizin görevi, bilgisayar sistemleri ve bilgi teknolojilerindeki gelişmeleri takip ederek kurumda uygulanabilecek olanları belirlemek, uygulanmasını sağlamak, kurumda yürütülen tüm faaliyetlerde ihtiyaç duyulan bilgisayar donanım ve yazılımın alt yapılarını oluşturmak, geliştirmek ve sürekliliğini sağlamak amacı ile faaliyetlerini sürdürmektedir.
Okulumuzda güvenlik “Güvenli Okul” konseptinde, 24 saat boyunca güvenlik görevlileriyle sağlanır. Ayrıca okul öncesi, ilkokul ve ortaokulda toplam 36 adet güvenlik kamerası bulunmaktadır. Öğretmenlerimizin nöbet görevleri de güvenliğin sağlanmasında yardımcı olmaktadır.
Öğrencilerimiz:

• Okula ve derslere zamanında, öğretmenlerin beklediği hazırlıkları yaparak ve okulun kurallarına uygun, temiz, düzgün kıyafetle gelmek zorundadırlar.
• Çevreyi rahatsız edici davranışlarda bulunamazlar.
• Okul yönetimine, öğretmenlere, okul çalışanlarına ve diğer öğrencilere saygılı davranmalıdırlar.
• Okul yönetimine ve öğretmenlerine yanıltıcı bilgi veremezler.
• Kütüphane, fen dersleri laboratuvarları, spor salonu, bilgisayar, müzik ve resim dersliği, konferans ve toplantı salonları gibi eğitim ortamlarında, bulunulan yerin özel kurallarına uyarlar.
• Başka kişi/kişilerin fiziksel yaralanması ile sonuçlanabilecek şekilde davranamaz ve yanlarında yaralanmalara neden olabilecek tehlikeli herhangi bir alet bulunduramazlar.
• Başkasına ait bir eşyayı izinsiz alamaz veya bir başkasına veremezler.

• Okul eşyalarına, eğitim araçlarına ve diğer öğrencilerin eşyalarına zarar veremezler.
• Öğrencilerimizin velileriyle ilgili iletişim gerekliliği okul idaresince zamanında ve gerektiği gibi çözümlenir. Bu nedenle okula cep telefonu getirmelerine gerek kalmamaktadır. Ancak, okul çıkışında kullanmaları zorunlu bir durum söz konusu ise okul içinde hiçbir şekilde açılmaması/kullanılmaması koşuluyla ve sorumlulukları kendilerinde olması şartıyla çantalarında bulundurabilirler. Okul içinde telefonu açık tuttukları ve kullandıkları tespit edilen öğrenciler hakkında:
• İlk kez olma durumunda telefon öğrenciden alınır, bir tutanakla veliye teslim edilir.
• İkinci kez tekrarında ise telefon alınarak bir hafta sonra tutanakla veliye teslim edilir, öğrenci “öğrenci davranışlarını değerlendirme kuruluna” sevk edilir.
• Üçüncü kez alınan telefon dönem sonuna kadar tutulduktan sonra veliye tutanakla teslim edilir. Dördüncü kez izinsiz cep telefon kullanımı olması durumunda öğrencinin okulla ilişkisi kesilir.
• Okul yönetiminin koymuş olduğu ve koyacağı sınıf içinde ve okul alanlarında uyulması gereken tüm kurallara koşulsuz olarak uyarlaEğitimsenlir.

OKUL KURALLARI
KIYAFET UYGULAMALARI
Okulumuzda, Çarşamba günleri serbest kıyafet uygulaması yapılır.
Zaman Çizelgesi
Eğitim Programı
TED Denizli Koleji Özel İlkokulu’nda T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen öğretim programları çok sayıda ve çeşitli seçmeli ders olanakları ile zenginleştirilerek uygulanır.

TED Denizli Koleji Özel Ortaokulu’nda ise T.C. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından öngörülen öğretim programlarının yanı sıra, ilkokulda olduğu gibi öğrencilerimize, çok sayıda ve çeşitli seçmeli ders olanakları sağlanıp, bunun yanında lisede takip edecekleri ulusal ve uluslararası programlara hazırlamak üzere takviye programlar uygulanır.
Okulumuz, Türk Eğitim Derneği’nin eğitim öğretim anlayışı ve öğrenci yetiştirmedeki hedefleri doğrultusunda


Öğrencilerini;

• Sürekli öğrenen, okuyan, fikirlerini yeniden biçimlendirip geliştiren,
• Temel bir felsefesi olan, kendisine bir hedef koyan ve bu hedef doğrultusunda kararlı bir şekilde çaba gösterecek zekaya, cesarete ve güce sahip olduğuna inanan,
• Her koşulda iyimser olan, en zor durumda bile yaratıcı çözümler üretebilen,
• Ekip çalışması bilincine sahip, kendi becerilerini, başka insanların güçlü taraflarıyla geliştirebilen,
• Sorumluluk duygusunu, geleceği ve yaşadığı toplumdaki olayların akışını ve gidişini değiştirmeye odaklamış,
• Kendi kendine yetebilen, dopdolu bir yaşam için gerekli özelliklere sahip,
• Türkçeyi ve öğrendiği yabancı dilleri doğru, güzel ve etkili kullanabilen,
• Girişimci bir ruha sahip, bireyler olarak yetiştirmeyi amaçlarken; sadece akademik çalışmalarla değil, sanat, spor ve sosyal alanlarda da onları destekleyerek, ulusal ve evrensel değerler katmayı hedeflemektedir.

Eğitim Anlayışı
SOSYAL ETKİNLİKLER
TAKIM SPORLARI
(BASKETBOL/FUTBOL,
vOLEYBOL/HENTBOL

RAKET SPORLARI KLÜBÜ
(TENİS/MASA TENİSİ,BADMİNTON)
MODERN DANS
HALK OYUNLARI
GÖRSEL SANATLAR
SERAMİK VE HEYKEL SANATLARI


SATRANÇ
MÜZİK KULÜBÜ
RİTİM ATÖLYESİ
POP ORKESTRA
MÜZİK TEKNOLOJİLERİ
BALE
TED FİLM AKADEMİSİ
YEMEK
DESTINATION IMAGINATION
Öğrencide kendine güven ve sorumluluk duygusu geliştirmeyi, yeni ilgi alanları ve beceriler oluşturmayı hedefleyen; bilişsel, sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif alanlarda etkinlikler planlanır. Tüm öğretmenler ile birlikte gönüllü veliler de sosyal etkinlik çalışmalarına katılarak öğrencilere rehberlik edebilirler. Sosyal etkinlikler kapsamında geziler, sportif etkinlikler, yayınlar, gösteriler, sergiler, tiyatro, drama, müzik çalışmaları vb. faaliyetler düzenlenir.
Öğrenci Başarısının Değerlendirilmesi
Okul - Veli İletişimi
TED Denizli Koleji, her alanda olduğu gibi ölçme değerlendirmede de teknolojiyi etkin ve nitelikli bir şekilde kullanır. Öğrencilerimizin eğitim süreci içerisinde yaptıklarının hızlı bir şekilde değerlendirilmesi ve sürecin ileri aşamalarının sağlıklı bir şekilde planlanması gerekmektedir. Okulumuz bu amaç doğrultusunda, web tabanlı bir okul yönetimi programı olan
“K12 NET TED Öğrenci Bilgi Sistemi”
ni kullanır.

Bu sistem öğrenci, öğretmen ve velilerimizin şunları yapmalarını sağlar:

• Öğrencinin yazılı sınavlar, performans ve proje ödevleri, davranış değerlendirmeleri gibi her türlü ölçme değerlendirme aracının sonuçlarının analizi ve görüntülenmesini sağlar,
• Öğrencinin aldığı ödevlerin ve bu ödevlerle ilgili öğretmen görüşlerinin yapılmasını ve görüntülenmesi sağlar,
• Okul öncesi öğrenclerimizin günlük yaptıkları etkinliklerin görüntülenmesini sağlar.
• Okul tarafından yapılan duyuruların görüntülenmesini sağlar.
• Öğrencinin katıldığı kulüp çalışmaları, sosyal etkinliklerin arşivlenmesi, değerlendirilmesini ve görüntülenmesi sağlar,
• İçerisinde yer alan mesajlaşma sistemiyle öğretmen, veli ve öğrenciler arasında bir iletişim ağı kurar.
• Sağlık v.b. nedenlerle okula gelemeyen öğrenciler için ders notlarının iletilmesini sağlar.
• Yer ve zamana bağlı kalınmaksızın, online akademik destek çalışmalarına olanak sağlar.
• Öğrencilerle ilgili her türlü akademik ve sosyal çalışmaların kayıt altına alınmasını sağlar ve öğrenci gelişimini raporlarla ifade eder.

Teşekkürler
Fatih CANPOLAT
TED Denizli Koleji Müdürü
Türk Eğitim Derneği Okulları;
• Atatürk ilkelerine ve Cumhuriyetin kazanımlarına bağlı,
• Milli ve manevi değerleri özümseyerek, ilkeleriyle bütünleştirmiş,
• Bilimsel düşünen,
• Ülke sorunlarına karşı farkındalığı ve çözüm üretme bilinci yüksek,
• En az bir yabancı dili bilen ve yaşamında etkili bir şekilde kullanan,
• Yüksek ahlaklı,
• Özgüveni yüksek,
• İletişim becerileri kazanmış,
• Empati kuran ve farklılıklara saygılı,
• Sosyal sorumluluk bilincine sahip,
• Teknolojiyi hayatının her alanında etkili ve olumlu bir şekilde kullanan,
• Çevreye duyarlı,
• İş hayatında, kültür, sanat ve spor alanlarında yer edinebilecek bilgi, beceri ve değerlere sahip,
• Dünya vatandaşı olma vizyonuna sahip bireyler yetiştirir.

Okulumuzda yemek hizmeti Sofra Grup tarafından verilir. Yemekler okul yemekhanemizde bulunan mutfakta, aşçılar tarafından, beslenme uzmanlarının oluşturduğu mönülere uygun bir şekilde hazırlanır. Okulumuzda kantin bulunmamaktadır.

OKULUMUZDA UYGULANAN BESLENME ZAMANLARI

08:30-09.00 KAHVALTI
12.10-13.00 ÖĞLE YEMEĞİ
15.20-15.40 İKİNDİ KAHVALTISI


İlkokul ve anasınıfı öğrencilerimize beslenmeleri esnasında öğretmenlerimiz eşlik ederler.
Full transcript