Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Achter de lijn. Vier empirische studies over ontluikende stelvaardigheid

promotiepraatje
by

lieve verheyden

on 17 January 2011

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Achter de lijn. Vier empirische studies over ontluikende stelvaardigheid

aan de hand van schriftelijke navertellingen rijkdom woordenschat
zinsbouw: complexiteit
zinsbouw: correctheid
spelling: correctheid
verwijzingen naar hoofdpersonages: correctheid/adequaatheid
communicatieve effectiviteit
inhoud: volledigheid/correctheid Studie 2 zwakke starters:
jongens,
Turks en/of
laagSES
+ behorend tot niet-heterogene klasgroep -> TRADE-OFF of
GELIJKE LEERWINST? 3e leerjaar: communicatieve effectiviteit 4e leerjaar: communicatieve effectiviteit Studie 3 ->VERLOOPT GROEI
GELIJKMATIG OF GRILLIG? cf. Dynamic Systems Theory (Larsen-Freeman & Cameron, 2008) Studie 1 ? gemiddelde
prestatie individuele prestaties Ontluikende stelvaardigheid Vanaf 8 à 9 jaar Tekstkwaliteit stelproduct Studie 4 -> VERBAND TUSSEN GROEILIJNEN
VAN INDIVIDUELE LEERLINGEN &
ELEMENTEN VAN HET ONDERWIJSAANBOD? jong, kansarm, anderstalig, in concentratieklassen GEEN MONOLITISCH BLOK
GEEN ONDEELBARE VAARDIGHEID Voor schrijven kan
de leerkracht
het verschil maken! wie zwak start, boekt meer leerwinst dan wie sterk start! ! grotendeels
individueel variërende
patronen van trade-off -> GELIJK OP? GRILLIGHEID IS ESSENTIEEL 4 LLn in KLAS 1 juf Ena
4 LLn in KLAS 2 juf Trees
2 sterke starters per klas (KOP)
1 matige starter per klas (MIDDEN)
1 zwakke starter per klas (STAART)

GEVOLGD GEDURENDE 6 SCHRIJFSESSIES,
WAARVAN 4 BEGELEID DOOR KLASLEERKRACHT kwalitatieve analyse Communicatieve effectiviteit:
Lage scores = gevolg van
te weinig rekening houden met lezer KOP "Het is de bedoeling dat iemand die deze prenten niet ziet, en jij geeft het verhaal aan die mevrouw of aan die meneer en je laat dat lezen, dan is het de bedoeling dat die zich een beetje kan fantaseren, en dat die ziet: a ja, zo gaat dat verhaaltje." JUF TREES (2) JUF ENA (1) MIDDEN Complexiteit van zinsbouw JUF ENA (1) JUF TREES (2) Liever korte en correcte zinnetjes dan lange zinnen vol fouten! "En het is zo gemakkelijk, zo korte zinnekes te maken." STAART Twee technieken:
vooraf: writing aloud : in interactie met LLn zinnen hardop samenstellen en herhaald formuleren
klassikale feedbackfase: aandacht voor 'mooie zinnen' Op en top schoolse vaardigheid (o.a. evaluatie).
Stiefmoederlijk behandeld in onderwijs. Vooral problematisch voor kinderen/leerlingen die helemaal op onderwijs aangewezen zijn (kansarmoede). MAAR september juni DEEL 1. VAN RECHTE LIJN
NAAR GRILLIGHEID ... ?? ? Communicatieve effectiviteit Communicatieve effectiviteit LINEAIR MODEL DST-MODEL ??? DEEL 2. ...NAAR EEN ZICH OPDRINGENDE
LOGICA ACHTER DE GRILLIGHEID ! ! 1. Alle LLn zijn zoekend, ook de meer taalvaardige! 3. de kinderen willen leren:
ze zijn ontvankelijk voor en afhankelijk van
de input van de leerkracht grote nood aan ondersteuning - 25 leerlingen + individuele leerroute moeilijke opdracht Wat is dat 'een opstelletje'? efficiëntie?? billijkheid ?? DST
ontluikende-stelvaardigheidsverwerving
= complex geheel van deelprocessen
beïnvloed door leeder-endogene
en leerder-exogene factoren
de impact van die factoren is niet voorspelbaar
=>
individuele grilligheid;
die levert interessante informatie op
= messy little details;
cf. focus op variantie (i.p.v. enkel op gemiddelden) evenwicht tussen sturen
en responsief handelen the only way to find out how children learn
is to study them closely while they are learning
Siegler, 2006 van 217 LLn analyseerden we 2 verhalen:
106 LLn van LJ3 - 111 LLn van LJ4
van 62 LLn analyseerden we 6 (10) verhalen:
30 LLn van LJ3 en 32 LLn van LJ4 JUF ENA (1) Volgens mij is Saddedin
in de loop van het jaar
wel gebeterd, maar die veegt er
zijn voeten aan, eigenlijk. SCHRIJVEN GOK-scholen
Gelijke Onderwijskansenbeleid
BILLIJK & EFFICIËNT Communicatieve effectiviteit grote verschillen tussen LLn
op elk van de meetmomenten Frank Vandenbroucke
"GOED VOOR STERK, STERK VOOR ZWAK" Wie zijn de zwakke/sterke scoorders
op MM1, 2, 3, 4? Zijn het telkens dezelfde
leerlingen die laag/hoog scoren?
Verschillen tekstkenmerken op dat punt van elkaar? ? ->WIE BOEKT
DE MEESTE LEERWINST? Er wordt geen aandacht besteed aan het lezersperspectief. Karen vroeg: "juffrouw, waarom neemt u mij nooit (voor extra begeleiding)?"
Maar ik zeg: "Karentje, maar ik kan u met niks helpen!" Juf Ena vertelt (tijdens interview): In de mondelinge ondersteuning (vooraf, tijdens, nadien) staan inhoud + zinsniveau centraal Luister es wat een mooie zin Burak geschreven heeft! De complexiteit en variabiliteit van de ontwikkelingspaden krijgen betekenis als we de contexten waarin de producten tot stand zijn gekomen, blootleggen Eerst handschrift, dan lay-out,
dan spelling, dan korte zinnetjes,
dan afwisseling en inhoud...
en toen stopte het! JUF TREES (2) Eerst weinig aandacht behalve voor handschrift en lay-out -> bevestiging van pogingen
Dan een intrigerend onderwerp: "Schrijf maar!", en nadien: "Prima". Sergen is wel intelligent genoeg, ik weet het soms niet. Het is precies of dat hij zijn voeten eraan veegt, soms zo.Ik weet niet. GOUDEN KANSEN "GEMISTE" KANSEN DEEL 3: ELEMENTEN VAN CONCLUSIE Hartelijk dank
voor uw aandacht! Vier empirische studies over ontluikende stelvaardigheid Lieve Verheyden
Centrum voor Taal en Onderwijs
K.U.Leuven Gent
8 december 2010 Onder supervisie van
K. Van den Branden
G. Rijlaarsdam
H. Van den Bergh
S. De Maeyer 2. de kinderen zijn leerbaar! geldt vooral voor kansarme en /of anderstalige kinderen 4. groeipaden voor
tekstkwaliteitskenmerken
zijn erg grillig! meer aandacht voor
stelvaardigheidsonderwijs - schrijfonderwijs bieden = complexe opdracht - werken aan kerndoelstelling: schriftelijk communiceren - angst voor grilligheid en dynamiek ombuigen tot hefboom voor de herdefiniëring van de eigen rol als leerkracht Dynamiek is de essentie
van het leren zelf
Full transcript