Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in the manual

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Make your likes visible on Facebook?

Connect your Facebook account to Prezi and let your likes appear on your timeline.
You can change this under Settings & Account at any time.

No, thanks

Fen eğitiminde bilgisayar destekli eğitimin önemi nedir?

No description
by

Gülsüm Bilgin

on 6 December 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Fen eğitiminde bilgisayar destekli eğitimin önemi nedir?

• Bilgisayar Destekli Eğitim öğrencilere kendi hızlarında ve düzeylerinde ilerleyebilme olanağı verir, dolayısıyla bireyselleştirilmiş, öğrenci merkezli bir öğretimin oluşmasına yol açar.

• Bilgisayar Destekli Eğitim etkileşim sağladığı için en sıkıcı çalışmaları bile ilginç kılabilir. Renk ve grafik gibi görsel uygulamalar sayesinde öğrenme etkili kılınır.

• Hem anında dönüt sağladığı için, hem de sağlanan dönüt öğretmeninki gibi herkesin içinde olmadığı için öğrenciye rahatlık sağlar.

• Benzeşimler sayesinde öğrencilere özgün ortamlar sağlar. Öğrenciler benzeşimler yoluyla dış dünyaya açılma şansını bulurlar. Sınıf içinde uygulanması olanaksız ya da tehlikeli olabilecek deneylerin gerçekleştirilmesinde de Bilgisayar Destekli Eğitim yazılımları kullanılabilir.

• Bilgisayar Destekli Eğitim uygulamaları sayesinde öğretmen zamanını daha rahat kullanabilir. Yazı tahtasına yazılarak zaman kaybına yol açan araştırma türü çalışmalar bilgisayar aracılığıyla verilebilir. Öte yandan bir konuyu kaçıran öğrenci öğretmeni rahatsız etmeksizin, aynı konuyu bilgisayardan işleyebilir.
Yrd. Doç.Dr. Nilgün YENİCE, 2003
Bilgisayar Destekli Fen Bilgisi Öğretiminin Öğrencilerin Fen Ve Bilgisayar Tutumlarına Etkisi

Yrd. Doç. Dr. Haluk ÖZMEN, 2004
Fen Öğretiminde Öğrenme Teorileri ve Teknoloji Destekli Yapılandırmacı (Constructivist) Öğrenme

Zehra KİBAR, 2006
İlkögretim Düzeyi Fen Bilgisi Öğretiminde Yüksek Etkileşimli BDÖ Yazılımlarının Ögrenci Başarısına Etkisi

İsmail KENAR,2012
Teknoloji ve Derslerde Teknoloji Kullanımına Yönelik Veli Tutum Ölçeği Geliştirilmesi ve Tablet PC Uygulaması

Gökhan GÜVEN & Yusuf SÜLÜN, 2012
Bilgisayar Destekli Öğretimin 8.Sınıf Fen ve Teknoloji Dersindeki Akademik Başarıya ve Öğrencilerin Derse Karşı Tutumlarına Etkisi

Erol TAŞ, Zeki APAYDIN, Murat ÇETİNKAYA, 2011
Research of efficacy of web supported science and technology material developed with respect to constructivist approach
Fen Eğitiminde Bilgisayar Destekli Eğitimin Önemi
FEN EĞİTİMİNDE BİLGİSAYAR DESTEKLİ EĞİTİMİN
ÖNEMİ NEDİR?

Hazırlayan: Gülsüm Bilgin
138131505

Bilgisayar Destekli Eğitimin yararlarını şöyle sıralamak olasıdır ;
• Bilgisayar Destekli Eğitimde öğrencilerin bilgisayarla birebir etkileşimde olmaları öğrenciler arası iletişimi engellemekte dolayısıyla öğrenciler sosyalleşme sürecinden yoksun kalmaktadırlar.

• Bilgisayar yazılımlarında doğru ile yanlış arasına kesin bir çizgi çizildiği için, öğrenciden mükemmeliyet beklenir. Bu durumda öğrenciyi yüreklendirecek ve doğruya yönlendirecek bir mekanizma yoktur.

• Bilgisayarla çalışmak kuşkusuz kitap sayfası çevirerek yapılan çalışmadan daha zordur. Dolayısıyla Bilgisayar Destekli Eğitim görecek öğrencilerin önceden bilgisayar okur yazarlığını kazanmış olmaları gereklidir.

• Bilgisayar Destekli Eğitim yazılımları genellikle yabancı dil ve fen öğretimi alanlarında yoğunlaşmıştır. Sosyal Bilgiler öğretimi alanında fazla yazılım geliştirilmemesi bir eksikliktir.
Bilgisayar Destekli Eğitimin sınırlılıkları ise şöyle sıralanabilir;
KONU İLE İLGİLİ ÇALIŞMA ÖRNEKLERİ
(Yrd.Doç.Dr. Ferhan ODABAŞI: Bilgisayar Destekli Eğitim, Anadolu Üniversitesi)
BİLGİSAYAR DESTEKLİ FEN EĞİTİMİ
Çiçekli Bitkilerde Tozlaşma
Günümüz bilgi ve teknoloji çağı , büyük oranda fen bilimlerindeki gelişmelerin bir sonucu veya ürünüdür. Bilim, oluşan tüm olayların sistematik olarak izlenmesi, akıl ve mantık çerçevesi açıklanması yönündeki tüm faaliyetlerdir. Benzer şekilde fen bilimleri de gözlenen doğayı , doğa yasalarıyla sistemleştirmeye ve gözlenemeyen durumları kuramlarla açıklamaya çalışır. Teknoloji ise, insanın doğayı egemenliği altına alması ve yaşam koşullarını iyileştirerek mutlu olması için bilimsel verilerin yol göstericiliğinde çevresini değiştirme faaliyetleri biçiminde tanımlanmaktadır. Bir başka ifadeyle teknoloji, fen bilimleri ile gerçek hayat arasında kurulan köprü gibidir.
Teknolojinin fen derslerine uyarlanmasının en somut yolu Bilgisayar Destekli Öğretimdir (BDÖ). BDÖ'de teknolojiye ayak uydurmak, günümüz nitelikli insanının özelliklerini taşıyabilmek için çağımızda en etkili iletişim ve bireysel öğretim aracı olaraknitelendirilen bilgisayarlar kullanılmaktadır. Öğretim bir sistem olarak ele alınırsa, BDÖ'de bilgisayar, öğretim sürecini tamamlayıcı veya sistemi güçlendirici bir öğe olarak düşünülmelidir (Namlu, 1999)
Bilgisayar, bireysel öğrenme hızı, etkin katılım, anında düzeltme, kademeli ilerleme gibi özelliklerin kullanılmasına fırsat verdiği için diğer öğretim araçlarından farklı bir konuma sahiptir. Öğretim amaçlı olarak bilgisayarlardan 2 şekilde yararlanılmaktadır:
Bilgisayar Yönetimli Öğretim: Öğrencilerin devam-devamsızlık, sınav notları ve kişisel dosyalarla ilgili veriler, bilgisayarların sınıf veya ders dışı etkinliklerini içermektedir. Bilgisayarların bu kullanım yaklaşımı öğretmen-öğrenci-idareci-veli arasındaki ilişkilerin kolaylaştırılmasında önemli katkılar sağlamaktadır.
Bilgisayar destekli öğretim (BDÖ): BDÖ bir ders, konu veye kavramla ilgili davranış değişikliği sürecinde öğretmene doğrudan yardımcı olarak kullanılması yaklaşımıdır.

Bilgisayar yazılımları fen ve teknoloji derslerinde;
Gerçek deneyleri yapmadan önce kavramları daha anlaşılır hale getirmek,
Soyut kavramları somutlaştırmak,
Gerçek yaşamda uzun zaman alan olayları hızlandırmak veya gerçekte çok hızlı meydana gelen olayları yavaşlatarak incelemek,
Öğretmen, deney aracı, süre, maliyet sınırlılıkları ve emniyet açısından yapılamayan deneyleri yapmak,
Laboratuvarda deney araçlarından alınan ölçümleri daha hassas bir şekilde saptamak, verileri depolamak gibi amaçlarla kullanılmaktadır ( Akdeniz ve Yiğit, 2001; Altın, 2003)
Kaynak : Kuramdan Uygulamaya Fen ve Teknoloji Öğretimi Ders Kitabı, Editör: Prof. Dr. Salih Çepni, sf: 322
Fen Bilgisi Konularından Bilgisayar Desteği İle Öğretilebilecek Bir Örnek:
Full transcript