Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SCHRIJFWIJZER

No description
by

Caroline Simon

on 7 December 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SCHRIJFWIJZER

Keep it simple!
De epidemie onder schrijvers
Niemand zit er op te wachten!
Moraal van het verhaal: breng variatie in je zinslengte!
Moeilijke woorden en omslachtige formuleringen
Lange, complexe zinnen
Passivitis
Hoe makkelijk de woorden in je tekst ook zijn, als ze in moeilijke zinnen staan, heeft je lezer nog altijd een probleem.
Tangconstructies
Passief
Door alle roddeljournalisten wordt er al maanden druk gespeculeerd welke artiesten worden verwacht als gast tijdens de concerten van de Toppers op 27, 28 en 29 mei. Veel namen werden al genoemd, maar vandaag werd bekendgemaakt dat dit jaar Jan Smit, Glennis Grace, Los Angelos the Voices en Leonie Meijer worden verwacht in de Amsterdam Arena. Ook door de uiteindelijke winnaar van ‘Op zoek naar de 5e Topper', wordt een optreden verzorgd in de gigantische productieshow.
€1.25
Maandag 20 september 2014
Vol STIJL, No. 311
Correcte verwijswoorden
Hoe een heldere, vlotte tekst schrijven
Zakelijke en toch persoonlijke stijl
Liefste dagboek...
Het is belangrijk om de juiste verwijswoorden te gebruiken in je tekst.

Verwijswoorden zijn woorden zoals 'hij', 'zij', 'het', 'welke', 'sommige', 'deze', 'dit', 'dat', 'beide', enzovoort.

Het lijken misschien kleine woordjes, maar ze zijn belangrijk om een zin correct te begrijpen.

Bijv. *Een eerste belangrijke vaststelling dat we kunnen doen is...
In het begin van de stage ben ik op zoek gegaan naar een demobord dat al klaar was om mee te testen. De NXP-demoborden leken de meest voor de hand te liggen oplossing omdat:
- Er was een master en slave bord voorzien wat handig was om te testen;
[…]

Zodra de borden aankwamen heb ik meteen een testopstelling gemaakt. Na wat problemen op te lossen werkten deze goed, zo was er de mogelijkheid om met demo code 1 tot 4 slaves te maken.
Om deze code aan te kunnen passen voor het eindwerk zijn de volgende stappen ondernomen: […]

Veel verder ben ik spijtig genoeg nooit gekomen, omdat de code te complex was voor mijn doeleinde. Het zou te lang duren om deze code te herschrijven zoals nodig, hierdoor had ik dus besloten om de NXP-borden op te geven.

PXL SCHRIJFWIJZER
Het vermijden van het construeren en de herformulering...
Naamwoordstijl
Dit klopt uiteraard niet!
Een eerste belangrijke vaststelling die we...
WEL:
Om meer te weten te komen over 'verwijswoorden: klik hier:
cambiumned.nl/verwijswoordenc.htm
Hier kan je ook oefeningen maken.
Je kan ook extra oefeningen maken op de Blackboardpagina van TALENt en op ACE.
Woorden die mannelijk zijn (woorden met lidwoord de) die
Woorden die vrouwelijk zijn (woorden met lidwoord de) die
Woorden die onzijdig zijn (woorden met lidwoord het) dat

Hoe kan je weten of een woord mannelijk, vrouwelijk of onzijdig is behalve door naar het lidwoord te kijken?
Vaak helpt het om terug te kijken naar het 'dialect'. Welke vorm van het onbepaald lidwoord (een) gebruik je daar?
Bijv.
ne
ne
vrachtwagen =
mannelijk
DUS de vrachtwagen
die
een
een
tafel =
vrouwelijk
DUS de tafel
die
e
e
huis =
onzijdig
DUS het huis
dat


Welke vorm van communicatie je ook hebt, je uitgangspunt moet altijd je publiek zijn. Wie gaat je tekst lezen?
Je stelt je de volgende vragen:

1. Tot wie richt ik mij?
2. Hoe verhoud ik mij tot de ontvanger?
3. Wat wil ik bereiken?
4. Wat verwacht ik van de ontvanger?

Deze vragen geven je een beeld van je '
audience design
'. Op basis van de antwoorden, kan je bepalen hoe je tekst, presentatie, enzovoort er moet uitzien.
Schrijvers gebruiken moeilijke woorden om twee redenen:
Een aantal voorbeelden

VEROUDERD MODERN
aangezien dus
aldus zo
reeds al
indien als
teneinde om
eveneens / tevens ook
omtrent / aangaande / over
betreffende
alvorens/vooraleer voordat
dienaangaande daarover
vermits omdat
derhalve daarom
niettemin toch

Vaak hebben mensen ook de neiging om omslachtig te formuleren. Vermijd nietszeggende omschrijvingen om je zinnen in te leiden. Uiteindelijk is je lezer geïnteresseerd in het inhoudelijke gedeelte van je zin. Je kan bovendien veel van deze lange, omslachtige formuleringen vervangen door 1 of 2 woorden.
Meer info vind je op: http://www2.let.vu.nl/werkbanken/acva/sp/stijl/zinsbouw.php
Een aantal voorbeelden

daaruit valt af te leiden dat... daardoor, daaruit blijkt
indien men ervan uitgaat dat... als, indien
ondanks het feit dat... hoewel
het blijkt immers zo te zijn dat... daarom
dit betekent dat... daarom
het is overigens ook zo dat... overigens, daarnaast
Bijv.
Deze paragraaf kort samenvattend kunnen we concluderen dat veel lezers het lastig vinden moeilijke zinnen te lezen, en het voor een schrijver dus aan te raden is deze zo veel mogelijk te vermijden, waarbij dus aan te raden is deze zo veel mogelijk te vermijden, waarbij niet alleen gelet moet worden op het aantal woorden dat een zin bevat, maar ook op de hoeveelheid bijzinnen die in een zin zijn opgenomen.
Je krijgt een tangconstructie als je te veel informatie in 1 zin wil onderbrengen. Woorden die eigenlijk bij elkaar horen, komen dan ver uiteen te staan.
Bijv.
In de tabel
worden
de groeicijfers van de verkopen
weergegeven
.
In de tabel
worden
de groeicijfers van de verkopen van geneesmiddelen
weergegeven
.
In de tabel
worden
de groeicijfers van de verkopen van geneesmiddelen door de farmaceutische industrie
weergegeven
.
In de tabel
worden
de groeicijfers van de verkopen van geneesmiddelen door de farmaceutische industrie in Nederland en Europa
weergegeven
.
De cursieve woorden komen alsmaar verder uit elkaar te staan. Hoe groter de afstand, hoe minder vlot leesbaar de zin wordt.
Je kan ook extra oefeningen maken op de Blackboardpagina van TALENt en op ACE.
Maak de oefeningen op de volgende website:
http://www.calliope.be/dutch/html/topic_D0A822D1-6DFA-4066-906A-E35EAE3DF9D1_D2B9D15A-32DF-44F4-BF50-F92C1C441AC4_1.htm
De inschatting van de effecten door het overschrijden van de toegestane belasting biedt geen volledig inzicht in de mate van schade van een gewas omdat de tijdsvertraging van effecten en herstel onvoldoende in beschouwing kan worden genomen.
Je zou voor minder verbaasd kijken!
naamwoordstijl ??
= als er in plaats van werkwoorden veel zelfstandige naamwoorden worden gebruikt die zijn afgeleid van die werkwoorden.
Naamwoordstijl is niet altijd te vermijden. Maar je tekst wordt juist minder vlot als er je heel veel naamwoordconstructies gebruikt.
Onthoud dus: Zo veel mogelijk naamwoordconstructies vermijden...
en variatie brengen in je formuleringen!
Gebruik zeker ook geen moeilijke woorden omdat je je kennis wilt etaleren of omdat je denkt dat dat zo hoort in zakelijk taalgebruik. Zakelijke communicatie moet vooral helder zijn: heel vaak kunnen moeilijke woorden heel makkelijk worden vervangen door een eenvoudig alternatief, dus doe dat dan ook!
1. ze willen indruk maken op de lezer (‘kijk eens welke woorden ik ken’),
2. ze zijn zich er niet bewust van dat ze moeilijke woorden gebruiken. In het laatste geval gaat het vooral vaak om het gebruik van vakterminologie.
Lange maar vooral ingewikkelde zinnen kunnen je tekst soms moeilijk leesbaar maken. Lezers vinden lange zinnen vaak moeilijk omdat ze moeite hebben om de precieze lijn van het verhaal te volgen.
Een tangconstructie is dus een zin waarin tussen twee woorden die bij elkaar horen, andere woorden zijn gevoegd. De woorden die bij elkaar horen omklemmen dat middenstukje dan zoals een tang dat zou doen. Dit maakt je zin nodeloos ingewikkeld...
Krantenredactie proberen zelfs het woord 'reeds' te vermijden, omdat hun artikels dan te afstandelijk overkomen!
'al'
Op 26 september vond de “Handshake Evening PXL-TEC & PXL-IT” plaats in het PXL-Congress in de Elfde-Liniestraat te Hasselt. Hier maakten stagebedrijven en laatstejaarsstudenten van verschillende bachelor opleidingen kennis met elkaar, waaronder ook de Bachelor in de Elektronica-ICT.

Het bedrijf dat mij op dit evenement het meest aansprak was Havells-Sylvania met het “HID-project” zoals het toen genoemd werd. Het programmeren in LabVIEW, aansturen van instrumenten en meetapparatuur en hieruit een meetrapport opstellen was iets wat mij nieuwsgierig maakte en het klonk als een uitdaging die ik wel wou aangaan.

Eenmaal ik een afspraak had gemaakt met Danny Hendrikx, de externe stagepromotor van het bedrijf, en een rondleiding had gekregen werden de details van de opdracht duidelijk. Het opzet was een rapport te genereren aan de hand van meetgegevens die werden verzameld door het aansturen van een gasontladingslamp met verschillende golfvormen en stroomsterkten.

Eigenlijk is je lezer maar in 1 ding geïnteresseerd...
...en dat is dit!
het onderwerp van de scriptie!
De belangrijkste eigenschap van een wetenschappelijke tekst is objectiviteit.
Een fragment uit een bachelorpaper Elektronica
of is het een dagboek??
subjectief taalgebruik
DUS...
Maar mag ik dan nooit 'ik' gebruiken??
enkel als je eigen aanpak beschrijft!
maar beperkt!!
voor tips om 'ik' te vermijden en objectief te schrijven: http://www.taalbeleid.ugent.be/academischschrijven.html
klikken via Blackboard!
Hoe moet ik samenstellingen spellen?
Engelse ziekte
Niet zo... Maar wel zo!
werkdruk metingen

organisatie structuur

bachelor proef

Rode Kruis tenten

soft en hardware problemen
werkdrukmetingen
organisatiestructuur
bachelorproef
Rode-Kruistenten
soft- en hardwareproblemen
De mooiste spatiefout van 2010: http://deredactie.be/cm/vrtnieuws/cultuur%2Ben%2Bmedia/kunsten/1.920152
d.w.z. mag ik afkortingen gebruiken, a.u.b.?
Afkortingen
Een afkorting voor de eerste keer gebruiken in je tekst?
eerst voluit schrijven!
Je noemt het volledige begrip en zet dan tussen haakjes de afkorting. Daarna kan je in de rest van je tekst gewoon de afkorting gebruiken.
Maar enkel voor jargon!
d.m.v bijz.
a.d.h.v. e.a.
a.g.v. enz.
voluit schrijven
afkorten =
Passivitis = te veel passief gebruiken in je tekst
Actief
Roddeljournalisten speculeren al maanden welke artiesten een gastoptreden geven tijdens de concerten van de Toppers op 27, 28 en 29 mei. Vele namen passeerden de revue, maar sinds vandaag weten we dat Jan Smit, Glennis Grace, Los Angelos the Voices en Leonie Meijer optreden in de Amsterdam Arena. Ook de uiteindelijke winnaar van ‘Op zoek naar de 5e Topper' verdient een plaats in de gigantische productieshow.
Maar "een keer hoesten is niet erg"
Af en toe een passieve zin gebruiken is absoluut geen probleem!
Maar overdaad schaadt!
www.boomcommunicatie.nl
Hoe één lange, ongestructureerde woordenbrij vermijden?
Interpunctie
SQL staat voor Structured Query Language, het is een database computertaal gecreëerd voor het beheren van gegevens in een relational database management system (RDBMS) deze taal wordt vaak toegepast om gegevens op te vragen in te voegen en bij te werken, de SQL syntax bestaat uit verschillende elementen waaronder clauses, expressions, queries en statements, dit zijn de meest bekende en meest gebruikte elementen en expressions worden gebruikt om waarden met elkaar te vergelijken of om berekeningen te maken.


VAAK: te weinig leestekens OF lange zinnen die gekoppeld worden door een hoop komma's...
De punt
op het einde van een zin
bij sommige afkortingen (academische tekst best voluit schrijven)
elke groep van 3 cijfers in getallen groter dan tienduizend, bijv. 154.258
tijd, bijv. 14.30u
NIET voor...
postcodes
jaartallen
titels!!
Het vraagteken
na een directe vraag, bijv. Wat betekent dit nu voor de praktijksituatie?
MAAR NIET...
Ze vroeg of er na een vraag een vraagteken moest staan.
Het uitroepteken
vermijden in objectieve, academisch tekst WANT niet neutraal...
De komma
opsomming
(maar niet voor 'en' of 'of')

bijv. De SQL syntax bestaat uit verschillende elementen waaronder clauses, expressions, queries en statements.
tussen de delen van een
samengestelde zin
(tussen twee nevenschikkende zinnen)

Bijv. Ze is afgestudeerd als informaticus, maar werkt als recruiter.
Spreken is zilver, zwijgen is goud.
Als je hard studeert, kan je makkelijk slagen zonder tweede zit.
tussen twee
vervoegde werkwoorden/persoonsvormen

Bijv. Zonder dat ik het wist, had ik de oplossing gevonden.
na een
ondergeschikte

zin

Bijv. Steve Jobs, die onlangs stierf, is voor velen een voorbeeld.
Niet overdrijven met komma's
is de boodschap
De puntkomma
De dubbele punt
voor een
opsomming

Bijv. Er zijn drie belangrijke voorwaarden waar dit project aan moet voldoen: haalbaarheid, gebruiksgemak en een redelijke prijs.

om aan te geven dat twee zinnen samen horen

Bijv. Sommige schrijvers gebruiken zelden een punt op het einde van de zin; anderen gebruiken te pas en te onpas een kommapunt.
Best niet te vaak gebruiken!
voor
aanhalingstekens
(
citaat
)

Bijv. Casteels benadrukt: "De interactie tussen individueën is allesbepalend."
voor het deel van een zin dat een
verklaring
geeft of een
conclusie
trekt

Bijv. De implicaties zijn duidelijk: dit product is te duur.
Full transcript