Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

9-Kūnų-įelektrinimo-aiškinimas-PPT-19

No description
by

Goda Py

on 25 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of 9-Kūnų-įelektrinimo-aiškinimas-PPT-19

Kūnų įelektrinimo
aiškinimas2015 metai
Ukmergė


Turinys

1. Reiškinio atsiradimo kilmė
2. Sąvokos
3. Elektronų teorija
4. Kūnų įelektrinimas
5. Elektros krūvio dalumas
6. Kodėl taip, o ne atvirkščiai?
7. Ar įmanoma įelektrinti smarkiau?
8. Ebonitinė lazdelė
9. Elektroskopas
10. Elektrinis laukas
11. Kaip kinta kūno masė jam įsielektrinus?
12. Kūnų įelektrinimo būdai
13. Bandymas Nr. 1
14. Bandymas Nr. 2
15. Bandymas Nr. 3
16. Tai įdomu!
17. Įžeminimas
18. Klausimynas
19. Testas
20. Informacijos šaltiniai

Savybė įsielektrinti
Senovės graikai labai mėgo papuošalus bei smulkius dirbinius iš gintaro, kurį dėl spalvos ir blizgesio vadino „elektron“ — „saulės akmeniu“. Šiek tiek vėliau iš to kilo, ir pats žodis
elektra
. Tad gintaro savybė įsielektrinti jau seniai žinoma. Šį gintaro reiškinį, vienas iš pirmųjų tyrinėjo senovės filosofas
Talis Miletietis
. XVI a. anglų fizikas, karaliaus gydytojas
Viljamas Gilbertas
tirdamas šį reiškinį, įrodė, kad gebėjimas traukti lengvus kūnus būdingas ne tik gintarui, bet ir deimantui, kalnų krištolui, stiklui, sierai, dervai.
Legenda apie įelektrinimo atsiradimą
Įžymaus senovės filosofo
Talio Miletietiečio
duktė verpė vilną gintarine verpste. Kartą į vandienį įkritusią verpstę mergina ėmė šluostyti vilnonio apsiausto kraštu ir pastebėjo prilipusius pūkelius. Galvodama, kad verpstė dar drėgna, mergina ėmė stipriau šluostyti. Kuo labiau ji trynė verpstę, tuo labiau lipo pūkeliai. Mergina paprašė tėvo paaiškinti šį reiškinį.
Talis
suprato, kad čia kalta medžiaga, iš kurios padaryta verpstė. Kai į Mileto prieplauką atplaukė finikiečių pirklių laivas, jis prisipirko įvairiausių gintaro dirbinių ir įsitikino, kad visi jie, įtrinti vilnone medžiaga, traukia lengvus daiktus, panašiai kaip magnetas traukia geležį.
Verpstė
Talis Miletietis
Kūnų įelektrinimas
Ieškant kūnų elektrinių savybių priežasčių, manyta, kad kūnai yra kažkuo pakrauti, todėl elektriniai reiškiniai buvo pavadinti
elektros krūviais
.

Kūnų įelektrinimui apibūdinti vartojamos sąvokos:
kūnas yra įelektrintas;
kūnui suteiktas elektros krūvis.


Sąvokos
Atomas — elektriškai neutralus, nes teigiamasis jo branduolio krūvis lygus neigiamajam visų jo elektronų krūviui, tai reiškia, kad atomo kruvis lygus nuliui. Jo branduolys sudarytas iš protonų ir neutronų.
Elektronas — dalelė, turinti mažiausią neigiamąjį elektros krūvį.
Protonas — dalelė, turinti teigiamąjį elektros krūvį.
Neutronas — dalelė, neturinti elektros krūvio.
Elektros krūvį turinčios dalelės vadinamos
elektringosiomis
. Judrios elektringosios dalelės dar vadinamos
krūvininkais
.
Elektrostatikos dėsnis
Šis dėsnis teigia, kad vienarūšiai krūviai, t.y. turintys to paties krūvio ženklą kūnai, vienas kitą stumia. O įvairiarūšiai, t.y. turintys skirtingo krūvio ženklą kūnai, vienas kitą traukia.
Elektronų teorija
Elektrinis laukas
Elektrinio lauko jėgų linijos prasideda
teigiamuose ir baigiasi neigiamuose krūviuose.
Elektrinis laukas grafiškai vaizduojamas jėgų linijomis.
Elektroskopas
Nustatyti ar kūnas yra įelektrintas, galima ir su specialiai tam skirtu prietaisu, kuris vadinamas
elektroskopu
.
Ar yra elektrinis laukas? Į šį klausimą atsakė anglų mokslininkas
Maiklas Faradėjus
. Prieidamas išvada, kad erdvė aplink įelektrinta kūną skiriasi nuo erdvės, supančios neįelektrintą kūną. Kad aplink jį egzistuoja elektrinis laukas .
Faradėjus
tam tikrą jėgą per atstumą, kuri veikia kitą kūną, turintį elektros krūvį pavadino
elektrine jėga
.
Elektros krūvio dalumas
Elektros krūvis — fizikinis dydis, apibūdinantis įelektrintą kūną. Skaitinę jo krūvio vertę tiksliausiai nustatę amerikiečių fizikas
Robertas Milikanas.
Dalijant elektros krūvį, rado riba, t. y. įrodė, kad egzistuoja dalelytė, turinti mažiausią krūvį, kurio daugiau dalyti neįmanoma. Ši dalelytė buvo pavadinta
elektronu
.

Elektros krūvį galima padalinti suglaudus du vienodo dydžio ir iš tos pačios medžiagos pagamintus, bet skirtingai įelektrintus kūnus. Pusė elektros krūvio iš vieno kūno pereis į kitą kūną — krūviui pasidalijant į dvi lygias dalis.
Jei laukas yra teigiamas, tai jo veikiami antrojo kūno elektronai juda pirmojo link. Todėl atrojo kūno viename gale susikaupia neigiamas, o kitame-teigiamasi krūvis. Panašiai kūnai įsielektrina, kai laukas yra neigiamas. Toks atskirų objekto dalių įsielektrinimas vadinamas
elektrostatine indukcija
.
Kūnų įelektrinimo būdai
Įelektrinama trinant. Pvz: plastmasines šukas trinant į šilkinę medžiagą jos įsielektrina neigiamai, o medžiaga teigiamai.
Pirmas būdas
Įelektrinama suliečiant. Kadangi krūvis yra dalus ir pasidalina, juo didesnis kūnas kuriam perduodamas krūvis juo didesnis krūvis į jį pereina.
Antras būdas
Kūnas įelektrinamas indukcijos būdu arba įelektrinamas per atstumą. Pvz: du pakabintus teigiamai įelektrintus strypus traukia neigiamai įelektrintas polietileno strypas.
Trečias būdas
Tai įdomu!
Žaibas, tai milžiniškas elektros išlydis perkūnijos metu. Audros debesyse teigiamieji krūviai juda į viršų, o neigiamiji- žemyn. Dėl elektrostatinės indukcijos debesies apačioje susikaupias neigiamasis krūvis traukia teigiamąjį krūvį Žemės paviršiuje. Kai debesyje susikaupia pakankamai daug elektronų, tarp šių krūvių įvyksta išlydis- žemyn nuteka elektros srovė. O oras taip įkaista, kad sušvyti. Išlydžio vietoje staiga padidėjus slėgiui, oras plečiasi ir sukelia griaustinį.
Informacijos šaltiniai
Klausimynas
Testas
Kaip kinta kūno masė, jam įsielektrinus?
Kai kūno krūvis teigiamas – masė sumažėja, nes išlekia elektronai.

Kai kūno krūvis neigiamas – masė padidėja, nes prisijungia elektronus.
Jonas — atomas, turintis elektronų perteklių arba trūkumą.
Ebonitinė lazdelė
Ebonitas — kieta elektroizoliacinė medžiaga gauta vulkanizuojant natūralų arba sintetinį kaučiuką dideliu kiekiu sieros.

Ebolitinė lazdelė visada įsielektrina neigiamai, nes joje būna elektronų perteklius. Tad jos pagalba galima įelektrinti kitą kūną, bei sužinoti kokiu krūviu kūnas yra įelektrintas.
Kodėl taip, o neatvirkščiai?
Šukuojantis plastikinėmis šukomis, plaukai ir šukos įsielektrina: šukos — neigiamai, o plaukai — teigiamai. Tai priklauso nuo to, kurios medžiagos atomų branduoliai elektronus laiko tvirčiau. Tas kūnas, kurio elektronai laisvesni, juos praranda.
Ar įmanoma įelektrint smarkiau?
Kūnas, kuris turi didelį elektronų perteklių, nebepriima papildomų elektronų, nes elektronai vienas kitą stumia.


Kūnams įsielektrinant, naujų elektronų neatsiranda, jie tik pereina iš vieno kūno į kitą.
Būna tik dviejų rūšių elektros krūviai: teigiamieji ir neigiamieji.
Vienarūšiai krūviai vienas kitą stumia, įvairiarūšiai – traukia.
Elektronų ir protonų krūviai yra vienodo absoliutinio didumo.
Teigiamą arba neigiamą kūnų įelektrinimą galima paaiškinti elektronų trūkumu arba pertekliumi.

Elektrostatinis laukas vakuume
Elektrinis laukas yra materijos forma, supanti krūvius. Kiekvienas krūvis erdvėje aplink save sudaro elektrinį lauką. Kuris egzistuoja ir vakuume. Kadangi elektringosios dalelės pasižymi savybe veikti viena kitą jėga, žymiai stipresne, nei gravitacijos jėga.

http://lt.wikipedia.org/wiki/Pagrindinis_puslapis
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/371/
http://www.fizika.lm.lt/content/view/778/69/
http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/1586/#grotuvas
http://mkp.emokykla.lt/gamta5-6/lt/mo/1589/#grotuvas
http://www.physics.sjsu.edu/becker/physics51/elec_charge.htm
https://www.synergy.net.au/at_home/what_is_electricity.xhtml

J. Gutauskaitė ir kt. Spektras. Fizikos vadovėlis 9 klasei. I dalis. — V., 2009.
Vl. Valentinavičius, Z. Šliavaitė Fizika 9. — K., 2010.
Vl Valentinavičius Fizika 9. —K., 2005.
R. Baršauskienė Fizikos testai. — V., 2001.

Bandymas Nr. 1
Bandymui atlikti reikia:
liniuotės;
medžiagos liniuotei įelektrinti;
silpnos vandes srovės.

Liniuotę įtrynus į plaukus ši įsielektrino. Priartinus liniuotę prie silpnos vandens srovės, ji pradėjo bėgti link jos.

Rezultatas: įelektrinta liniuotė traukia silpną vandes srovę.
Bandymas Nr. 2
Bandymui atlikti reikia:
baliono;
medvilninės medžiagos;
popierinės spiralės.

Balioną patrynus į medvilninę medžiagą, šis įsielektrina. Ir link jo, į viršų kyla iš popieriaus iškirpta spiralė.

Rezultatas: įelektrintas balionas traukia popierinę spiralę link savęs.
Bandymas Nr. 3
Bandymui atlikti reikia:
dviejų baliono;
medvilninės medžiagos;
virvutės.

Balionus patrynus į medvilninę medžiagą, šie įsielektrina tuo pačiu krūvio ženklu ir vienas kita stumia, bet atskirai kitus kūnus traukia.

Rezultatas: įelektrintus balionus pakabunus šalia, jie stumia vienas kitą, bet vieną balioną priglaudus prie sienos jis prilimpa.
http://uk3.hotpotatoes.net/ex/134242/XVCPZIRO.php
Atsakymas
Kūnas įsielektrina teigiamai, kai medžiagos atomai netenka dalies elektronų.
1. Kada kūnas įsielektrina teigiamai?

3. Kada kūnas įsielektrina neigiamai?

Atsakymas
Kūnas įsielektrina neigiamai, kai medžiagos atomai įgauna elektronų perteklių.
2. Kam lygus atomo krūvis?
Atsakymas
Atomo krūvis lygus nuliui.
4. Kieno krūvis laikomas elementariuoju neigiamuoju elektros krūviu?
Atsakymas
Elementariuoju neigiamuoju elketros krūviu laikomas elektrono krūvis.

5. Kaip turint ebonitinę lazdelę ir gelumbės galima nustatyti, kokio ženklo krūviu įelektrintas elektroskopas?
Atsakymas
Elektroskopo krūvio ženklas bus neigimas, jei artinant įelektrintą ebonitinę lazdelę lapeliai labiau prasiskleis.

6. Ar galima visą laidininko turimą elektros krūvį perduoti kitam izoliuotam laidininkui?
Atsakymas
Visą laidininko elektros krūvį galima perduoti kitam izoliuotam laidininkui. Įelektrintą laidininką reikia įleisti į tuščiavidurio izoliuoto laidininko vidų ir laidininkus suglausti.
7. Ką vadiname jonais?
Atsakymas
Jonais vadiname atomus arba molekules, turinčias elektronų perteklių ar trūkumą.
Elektros krūvis
Žymimas raide —
q
Matavimo vienetas —
C
(kulonas)
Formulė:


n
— elektronų skaičius;
e
— elektrono krūvis;

Elektrono krūvio skaitinė vertė:

Įžeminimas
Elektros krūvio perdavimas žemei vadinamas
įžeminimu
.
Kai kūnas įelektrintas teigiamai, elektronai iš žemės pereina į jį.
Kai kūnas įelektrintas neigiamai, elektronai iš kūno nuteka į žemę.

Vaizdo filmuką sukūrė šio darbo autorė.
Vaizdo filmuką sukūrė šio darbo autorė.
Vaizdo filmuką sukūrė šio darbo autorė.
http://mkp.emokykla.lt/imo/lt/mo/371/
Full transcript