Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Wojna o Niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki

No description
by

Katarzyna Anna

on 17 March 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Wojna o Niepodległość Stanów Zjednoczonych Ameryki

Ameryka Łacińska
termin używany od poł.XIXw., objmujac kraje Ameryki Południowej i Środkowej w których mówi się języami romańskimi: hiszpański, portugalskim i francuskim.
wojna o niepodległość Stanów Zjednocznych Ameryki
W Ameryce Pónocnej osiedlali się...
uciekinierzy przśadowani z powodów politycznych lub religijnych
żadni przgód i zysków ochotnicy
misjonarze
kupcy
Koloniści angielscy utrzymywali się głownie z rolnictwa...
Ponieważ koloniści potrzebowali ziemi, zajmowali tę należaca do indian traktujac ja jak ziemę niczyja
plemiona indiańskie nimiały szans z bronia palna
Anglicy wypierali ich na zachód, przycznili się też do ich fizyczngo wyniszczenia

Indianie i koloniści
Organizacja władzy w koloniach
Monarchę w koloniach reprezentowł gubernator dysponujacy niewielkim aparatem administracyjnym i małymi oddziałam wojska
kolonia maiała swoje przedstawicilstwo wzorowane na Izbie Gmin
prawo wybierania przedstawicieli pszysługiwało 50-80% białych mężczyzn
*
*
metropolia- ,,miasto macierzyste,, państwo imperialistyczne w stosunku do kolonii
Polityka wobec kolonii władz brytyjskich
Traktowali kolonie jako żródło surowców i rynek zbytu
wyłaczności handlowe zachoali kupcy brytyjscy
ograniczono dostęp do kolonistatka handlowym państw trzecich
koloniści nie mogli wytwarzać wielu produktów ani samodzielnie nimi handlować
Kolonie północne
Rozwijał się tam handel i rzemiosło
tworzono manufaktury

Kolonie południowe
rozwijało się tam rolnictwo
powstawały plantacje
wykorzystywano przy nich pracę czarnych niewolników
Niewolnictwo
Rozwineło się w Amryce poniewarz powiększanie plantacji stwarzało zapotrzebowanie na tania siłę robocza, która na plantacjach stanowili Murzyni przywożeni z Afryki
Wojna siedmioletnia
1756-1763
w Europie i w koloniach a Ameryce Płn.
zakończyła się zdobyciem przewagi przez Wielka Brytanię w Amerycę Płn.nad Francja i Hiszpnia
Co świadczy o rozwoju demograficznym w koloniach w Ameryce Północnej?
gwałtowny wzrostliczby ludności
Co świadczy o rozwoju gospodarczym w koloniach Ameryki Północnej?
zwiększenie rozmiarów produkcji i handlu w koloniach
wzrost transatlantyckiej wymiany handlowej między Europa, a Nowym Światem oraz między obiema Amerykami
rzemieślnicy, kupcy i żeglarze amerykańscy zaczeli być konkurencja dla metropoli
,, Bstońskie picie herbaty" / ,,Bostońska Herbatka"
16 grudnia 1773
protest polityczny mieszkańców Bostonu przeciwko polityce metropolii. Jeden z wczesnych epizodów rewolucji amerykańskiej.
w porcie w Bostonie, znajdowały się statki należące do Kompanii Wschodnioindyjskiej.
W ich ładowniach znajdował się ładunek herbaty chińskiej.
W nocy poprzedzającej dzień, kiedy herbata miała być rozładowana, od 30 do 130 mężczyzn, w przebraniach Indian , wdarło się na statki i zniszczyło cały ładunek herbaty, wyrzucając go do zatoki.
Decyzje kongresu w Filadelfii:
podatki i sprawy wewnętrzne koloni należa wyłacznie do lokalnych reprezentantów poszczególnych kolonii
zerwano kontrakty handlowe z Wielka Brytania
Przyczyny wojny
hamowanie przez Wielka Brytanię rozwoju gospodarki w koloniach
traktowanie koloniii jako bazy surowców i rynku zbytu
narzucenie przez Wielka Brytanię podatków i ceł
chęc samodzielnego podejmowania decyzji dotyczących własnych terenów przez kolonistów
Wybuch wojny
o niepodległość

Przebieg wojny:
14 czerwca 1775
1777
1780-1783
1778-1779
4 lipca 1776
1775
Powstanie Armii Kontynentalnej
Wydanie Rozkazu Generalnego Nr 1, na mocy którego oddziały milicji stanowych przekształcały się w Armię Kontynentalną (Obywatelska).
Zwycięstwo kolonistów pod Saratoga
Zakończenie wojny
1781- klęska Wielkiej Brytanii pod Yorktown
1783- podpisanie pokoju po zwycięstwie Stanów Zjednoczonych
pierwsze starcia zbrojne
ogłoszenie Deklaracji Niepodległości Stanów Zjednoczonych
oddzielenie się kolonii od Wielkiej Brytanii i utworzenie Stanów Zjednoczonych
zapisanie ważnych dla ludzi praw; prawa do życia, wolności, szczęścia, buntu przeciwko niesprawiedliwej władzy, równości ludzi
Na jej czele stanał George Washington jako Wódz Naczelny Armii Kontynentalnej, później pierwszy prezydent Stanów Zjednoczonych . Uważany za ojca narodu amerykańskiego.
W 1778 roku Washington polecił Kościuszce ufortyfikować West Point nad rzeką Hudson. Zbudowane wówczas umocnienia okazały się najstarszą ufortyfikowaną pozycją United States Army, jaka nigdy nie wpadła w ręce nieprzyjaciół, i do dziś jest siedzibą Amerykańskiej Akademii Wojskowej.


Zwycięska dla kolonistów bitwa pod Saratogą spowodowała, że Francja zdecydowała się im pomóc. Podpisane zostały traktaty sojusznicze . Ze strony amerykańskiej podpisał je w Paryżu Benjamin Franklin.
Był jednym z "ojców-założycieli" Stanów Zjednoczonych Ameryki , współautorem amerykańskiej Deklaracji niepodległości oraz konstytucji. W 1776 odbył podróż do Francji, przekonując Francuzów do finansowego wsparcia amerykańskiej rewolucji. Dążył do zniesienia niewolnictwa.
Polski i amerykański generał, inżynier fortyfikator, uczestnik wojny o niepodległość Stanów Zjednoczonych (1775–1783), Najwyższy Naczelnik Siły Zbrojnej Narodowej w powstaniu przeciw Rosji i Prusom w Rzeczypospolitej w 1794 roku.
walk toczonych w latach 1775-1783 przez kolonistów brytyjskich w Ameryce Północnej o niezależność od Wielkiej Brytanii
W 1779 rozegrała się bitwa pod Savanah, w której śmiertelnie ranny został Kazimierz Pułaski.
Bohater walk o wolność dwóch narodów, polskiego i amerykańskiego[4], jeden z dowódców i marszałek konfederacji barskiej, generał i bohater wojny o niepodległość USA
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
Konstytucja Stanów Zjednoczonych
utworzenie państwa federacyjnego
równość obywateli (oprócz niewolników)
trójpodział władzy
Deklaracja Praw
prawo człowieka do wolności, równości własności
prawne wymogi procesu sadowego
podstawowe prawa obywatelskie: wolnośc wyznania, druku i zgromadzeń
najważniejsze zapisy
Federacja- forma organizacji terytorialnej państwa, którego człony (stany) maja pewna samodzielność w tworzeniu prawa sprawowaniu władzy , sadzeniu na własnym terytorium
Konstytucja- ustawa zasadnicza , akt prawny najwyższego rzędu, który reguluje najważniejsze zasady ustroju państwa i praw jego obywatelii
kompetencje władzy centralnej
polityka podatkowa, zagraniczna, monetarna, celna
zarządzanie armia
obsada wyższych urzedów
nadzór nad sadownictwem
kompetencje władzy stanowej
zgromadzenie reprezentantów i rzad kierujacy stanowa administracja, policja, finanse
Kongres
(dwie izby)
Izba Reprezantantów - posłowie wybierani co 2 lata w wyborach prporcjonalnych
Senat- senatorzy wybierani co 6 let, po 2 z każdego stanu
Prezydent
Sądy
w procesach biora udział ławnicy
sędziowie Sadu Najwyższego sa nominowani przez prezydenta lub Senat; funkcja dożywotnia; badaja zgodność prawa federacyjnego lub stanowego z konstytucja
WŁADZA USTAWDAWCZA
WŁADZA WYKONAWCZA
WŁADZA SADOWNICZA
na poczatku kadencji wygłasza orędzie
ma prawo weta do ustaw
mianuje i odwołuje sekretarzy stanu, ministrów, sędziów
jego kadencja trwa 4 lata
można go odwołać
Uchwalona w 1787 w Filadelfii; pierwsza konstytucja na świecie.
Wykonały:
Katarzyna Anna
Anna Dagmara
Od 1777 walczył jako ochotnik przeciwko Brytyjczykom po stronie zbuntowanych kolonistów. Dowodził armią w stanie Wirginia, a w 1781 odbierał decydującą o losach wojny kapitulację sił brytyjskich po oblężeniu Yorktown.
Był jedynym jak dotąd prezydentem, który ustąpił ze stanowiska przed końcem kadencji. Bezpośrednim powodem ustąpienia Nixona z fotela prezydenta był jego udział w aferze Watergete
Richard Nixon
21 lat
Full transcript