Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

SIBILISASYONG ROMANO

No description
by

Allana Nicdao

on 14 September 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of SIBILISASYONG ROMANO

"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

MGA KAUGALIANG IBINAHAGI NILA SA PULITIKA
SENATE – isang lupon mg tagapayo sa hari na binubuo ng patrician o mahahalagang tao sa lipunan.
PLEBEIAN - binubuo ng mga pangkaraniwang tao tulad ng mga magsasaka at mangangalakal
Nagtatag ang Roman ng isang REPUBLIC na humihirang ng kanilang kinatawan sa pamahalaan.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

MGA KAUGALIANG IBINAHAGI NILA SA PULITIKA
VETO - kapangyarihang mapawalang-bisa ang anumang batas.
TRIBUNE – nangangalaga sa mga karapatan ng mga plebeian
TWELVE TABLES – kalipunan ng Batas ng Rome
LATIN LEAGUE – binuo ng Rome, bilang isang Alyansa laban sa iba pang mga tribu sa rehiyon.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

IMPERYONG ROMANO
Ang lungsod ng Rome ay nasa gitnan ng Italy.
Sentro and lokasyon ng Rome at nasa daluyan ng Tiber River.
Isa sa pinakamalaking imperyo sa Kasaysayan
Tinalo ng mga Etruscan
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

IMPERYONG ROMANO
Nang matalo ni Octavian ang puwersa ni Mark Antony, nabigay kay Octavian ang titulong "Unchallenged leader" ng Roma.
Ito rin ang tanda ng pagwawakas ng republika at ang pagsisimula ng isang bagong imperyo.
Nagbalik si Octavian sa Roma noong 31 BCE matapos niyang makuha ang Ehipto. Nagtatag siya ng pamahalaang diktatoryal at naging makapangyarihang pinuno.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

IMPERYONG ROMANO
Ang unang titulong ibinigay kay Octavian ay priceps o unang mamamayan ng Roma. Binigyan siya ng Senado ng titulong Augustus na ang kahulugan ay "Ang kanyang kamahalan" at imperator o emperador. Mula noon, kinilala si Octavian bilang Augustus Caesar, emperador ng Imperyong Romano.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

IMPERYONG ROMANO
Natamo ng Rome ang kanyang "Ginintuang Panahon" sa ilalim ng pamumuno ni Augustus mula 27 B.C hanggang A.D. 14.
Namuno si Augustus sa loob ng mahigit na 40 taon. Nagdulot ng kapayapaan at kasaganaang kilala bilang Pax Romana o Roman Peace ang kanyang pamumuno.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

MGA KAUGALIANG IBINAHAGI NILA SA PULITIKA
Layunin ng pagkakatatag ng Latin League :
Ipagtanggol ang estado nito
Makakuha ng karagdagang lupa na maaring sakahin
SIBILISASYONG ROMANO
TIBER RIVER
MGA ETRUSCANS
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

ROME LABAN SA CARTHAGE
(ANG TATLONG DIGMAANG PUNIC)
CARTHAGE - itinalaga ng mga Phoenicia
HANNIBAL – sinalakay ang lungsod ng Sagento na ka-alyado ng Rome
SCIPIO AFRICANUS - sinalakay naman ang Hilagang Africa upang pilitin si Hannibal na iwan ang Italy at tumungo sa Carthage at sagipin ang kanyang mga kababayan.
CATO – isang tagapagsalita ng Senado ang isang pangkat ng mayayamang may-ari ng lupa ng makuha ang lahat ng teritoryo ng Carthage.
Si Hannibal at Scipio Africanus
Si Cato
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

KABIHASNANG ROMANO
(MAALAMAT NA SIMULA)
Ang naturang kambal ang tagapagmana ng trono na nagmula sa isang angkang nobilidad ngunit ipinatapon ng isang tiyuhin sa tiber river upang hindi na makapamuno pagdating ng tamang edad.
Nang dumating na sa tamand edad, pinaniniwalaan na si Romulus ang siyang namuno sa pagkakatatag ng lungsod ng Rome
Ayon sa alamat, pinatay ni Romulus si Remus dahil sa isang alitan.
Si Romulus at Remus
Iba pang Pinunong Romano
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

KABIHASNANG ROMANO
(NINUNO NG MGA ROMANO: LATINO)
Kultura ng mga Latino ang nagsilbing isa sa mga pundasyon ng nabuong kulturang Romano. Dahil dito, itinuturing na ninuno ng mga Romano ang mga sinaunang Latino.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

KABIHASNANG ROMANO
Nakatulong ang mga ETRUSCAN upan mabuo ang isang natatanging kultura at pangkat ng mga tao – ang mga Romano. Malaking bagay rito ang pagpapakilala ng mga Etruscan ng kulturang Griyego sa mga Latino sapagkat ito ang ginamit ng mga Romano upang payabungin ang kanilang sibilisasyon.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

REPUBLIKANG ROMANO AT SI JULIUS CAESAR
JULIUS CAESAR
- isang mahusay na heneral ng Rome.
TRIUMVIRATE
- isang sistema ng pamamahalan o pamumuno ng tatlong tao.
Kasama ang heneral na si Pompey at si Marcus Crassus, binuo ni Caesar ang Unang Triumvirate upang pamunuan ang Rome.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

REPUBLIKANG ROMANO AT SI JULIUS CAESAR
Naging popular sa masa si Caesar dahil sa mga tagumpay niya subalit kinainggitan iya ng Senador na si Pompey.
Nagsagupaan ang hukbo ni Pompey at Caesar sa Pharsalus, Thessaly. Nagwagi si Caesar sa labanan at muling tumakas si Pompey patungong Ehipto kung saan siya napatay.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

REPUBLIKANG ROMANO AT SI
JULIUS CAESAR
Mula sa Ehipto, nagpatuloy si Caesar sa Asia Minor na agad niyang nasakop. Nag ulat siya sa Roma ng ganito: Veni, Vidi, Vici (I came, I saw, I conquered).
Iginawad kay Caesar ang titulong master ng daigdigang Romano sa kanyang pagbabalik sa Roma.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

REPUBLIKANG ROMANO AT SI JULIUS CAESAR
Natapos ang pamumuno ni Caesar ng saksakin siya habang siya ay nasa Senado noong Marso 15, 44 BCE o kilala bilang Ides of March.
Ang kamatayan ni Julius Caesar ay nagbigay wakas sa pamumuno ng iisang tao at muling nasadlak ang Roma sa digmaang sibil.
Sina Caesar, Pompey at Crassus
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

REPUBLIKANG ROMANO
Sa pagkamatay ni Julius Caesar, napasakamay ng Ikalawang Triumvirate ang pamumuno sa Rome. Binuo nina Gaius Octavius, Mark Antony at Marcus Aemilius Lepidus
Ang pangkat na ito ang naghati sa kapangyarihang pulitikal sa republika,
Kabilang sa kanilang naging layuinin ang pagtugis sa mga pumaslang kay Julius Caesar at ang pagpaparusa sa mga kasama nuna Brutus sa Senado.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

REPUBLIKANG ROMANO
Sa tatlong pinuno, tanging si Octavius at Mark Antony ang naging aktibo sa pamamahala ng republika. Hindi nagtagal at umusbong ang alitan sa pagitan ng dalawa dahil sa pagtatangka diumano ni Mark Antony na agawin ang kapangyarihan at pamamahala sa mga teritoryo ng Rome.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

REPUBLIKANG ROMANO
Naglaban ang mga hukbo ni Octavius at ang pinagsanib na hukbo nina Mark Antony at Cleopatra sa Actium.
Nagwagi sina Octavius sa naturang labanan at sinakop niya, nang sumunod na taon, ang Egypt kung saan kapwa namatay sina Mark Antony at Cleopatra.
Sa tagupay na ito, napadagdag sa teritoryo ng mga Romano ang kaharian ng Egypt.
Sina Gaius Octavius, Mark Antony at Marcus Aemilius Lepidus
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

IMPERYONG ROMANO
Ang Pax Romano ay maituturing na pinakamahalagang ambag ni Augustus sa kasaysayan ng Rome.
Sa loob ng 200 taon, mula 27 BCE hanggang 180 CE, natamasa ng Imperyong Romano ang makatarungan at maayos na pamahalaan na noon lamang naranasan.
"ANG LIMANG MABUBUTING EMPERADOR"
NERVA
TRAJAN
HADRIAN
"ANG LIMANG MABUBUTING EMPERADOR"
ANTONINUS PIUS
MARCUS AURELIUS
IBA PANG PINUNO SA PANAHON NG IMPERYO
TIBERUS - pumalit kay Augustus bilang emperador ng Rome
NERO - itinuring na pinakamalupit na emperador sa kasaysayan ng Rome
TRAJAN - nagpuloy sa pananakop ang Rome sa kanyang pamumuno
HADRIAN - nagpatayo ng Hadrian Wall sa England upang markahang hangganan ng Imperyong Romano sa naturang lugar at pigilan ang pagpasok ng mga barbaro sa imperyo
IBA PANG PINUNO SA PANAHON NG IMPERYO
MARCUS AURELIUS - ipinagpatuloy ang pagtatanggol sa mga hangganan ng Imperyong Romano laban sa mga "barbaro", nagwakas ng Pax Romana sa pagtatapos ng kanyang panunungkulan bilang emperador
DIOCLETIAN - hinati ang Imperyong Romano sa dalawa, Silangan at Kanluran, sinimulan ang despotismo
IBA PANG PINUNO SA PANAHON NG IMPERYO
CONSTANTINE - ipinagpatuloy ang despotikong uri ng pamamahala; inilipat ang kabisera ng imperyo mula sa lungsod ng Rome tungo sa Constantinople
THEODOSIUS - huling emperador sa isang imperyong Romano; pinaghatian ng mga sumunod sa kanya ang imperyo at magkahiwalay na pinamunuan ang kanluran at silangang bahagi
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

PAGHINA AT PAGBAGSAK NG IMPERYONG ROMANO
Mula ng maitatag ang republikang Romano noong 509 B.C., marahan at masalimuot na proseso ang pinagdaanan ng mga romano bago natamo ang pagkakaroon ng isang imperyo.
Nalaman ng mga Romano, sa isang mapait na paraan na kahit ang pinakamalakas na imperyo ay hindi nagtatagal nang habang panahon.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

PAGHINA AT PAGBAGSAK NG IMPERYONG ROMANO
Pagkalipas ng isang daantaon ng kaguluhan, sinikap ng dalawang emperador na sina Diocletian at Constantine na mailigtas ang imperyo.
Ngunot nawalan ng saysay ang pagsisikap nina Diocletian at Constantine na maisalba ang imperyo. Malala na rin ang suliraning panloob ng Imperyong Romano.
"THE GRANDEUR THAT WAS ROME"

PAGHINA AT PAGBAGSAK NG IMPERYONG ROMANO
Isang panganib sa Roma ay ang pananakop sa imperyo ng mga Hun.
Noong 451 CE naman, nagsama ang puwersa ng mga Visigoth at mga Romano upang pigilan at labanan ang mga Hun.
Noong 476 CE, inagaw ni Odoacer ang pamumuno sa Roma mula sa kamay ni Romulus Augustus at ipinahayag niya ang sarili na hari ng Italya.
Bumagsak ang Imperyong Romano, ngunit nanatiling buhay ang kanilang kultura.
ANG IKALAWANG TRIUMVIRATE
ANG UNANG TRIUMVIRATE
Full transcript