Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Smart City konferencia-2015.06.30

No description
by

Goodwill Consulting Kft.

on 4 November 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Smart City konferencia-2015.06.30

fejlesztései
Köszönöm a megtisztelő figyelmet!
pályázati forrásból
Települések
energetikai
KEHOP
TOP
VEKOP
VP
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
5. prioritás
308 Mrd Ft
Energiahatékonyság növelése, megújuló energiaforrások alkalmazása
Épületek energiahatékonysági korszerűsítése megújuló
energiaforrások alkalmazásának kombinálásával KEHOP-5.2
Önkormányzatok;
Állami közfeladatot
ellátó nonprofit
szervezetek

Épületek hőtechnikai adottságainak javítása, hőveszteségeinek csökkentése
Megújuló energiaforrások alkalmazása (elsősorban napelemek, napkollektorok, biomassza, geotermikus energia hasznosítása, hőszivattyú alkalmazása)
Az intézmények fűtési, hűtési és használati melegvíz-rendszereinek korszerűsítése
Épületek energiafelhasználásának csökkentését szolgáló világítási rendszerek korszerűsítése
Szemléletformálási programok KEHOP-5.4
Civil szervezetek;
Önkormányzatok;
Oktatási intézmények;
Költségvetési szervek

Cél: Széles körű energia- és klímatudatos szemlélet kialakítását célzó programok támogatása
Önkormányzatok;
Közlekedési társaságok;
Non-profit szervezetek
Az utazási körülmények javítása, közlekedési láncok összekapcsolása az előváros közlekedésben, közlekedésbiztonsági beavatkozások
Fenntartható közlekedésfejlesztés VEKOP-5.3
Önkormányzatok;
Közlekedési társaságok;
Non-profit szervezetek
Az utazási körülmények javítása, közlekedési láncok összekapcsolása az előváros közlekedésben, közlekedésbiztonsági beavatkozások
Fenntartható közlekedésfejlesztés TOP-3.1
Megyei jogú önkormányzatok;
Közlekedési társaságok;
Központi költségvetési szervek
Cél: fenntartható közlekedés feltételeit megteremtő és erősítő közlekedésfejlesztési intézkedések
Fenntartható városi közlekedésfejlesztés
TOP-6.4
Önkormányzatok energiahatékonyságának és a megújuló energia-felhasználás arányának növelése TOP-6.5
Megyei jogú
önkormányzatok;
Önkormányzati tulajdonú
gazdasági társaságok
Támogatható az önkormányzati tulajdonú épületek, intézmények, infrastruktúra energia-hatékonyság-központú rehabilitációja, az épületek hőszigetelésének javítása, energetikai korszerűsítése, megújuló energiaforrások alkalmazása
Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program
5. prioritás

33,7 Mrd Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
3. prioritás
200 Mrd Ft
Alacsony széndioxid kibocsátású gazdaságra
való áttérés kiemelten a városi területeken
Az energiahatékonyság, az intelligens
energiahasználat és a megújuló energiák felhasználásának támogatása
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
6. prioritás
386 Mrd Ft
Fenntartható városfejlesztés a megyei
jogú városokban
Energiahatékonyság és megújuló energiaforrás
használat fokozása az önkormányzatoknál TOP-3.2
Önkormányzat
Kül- és beltéri világítási rendszerek korszerűsítése
Utólagos külső hőszigetelés, nyílászáró csere;
Napelemes PV rendszer kialakítás
Hőtermelő berendezések cseréje
min. 15 mFt
max. 1,5 MrdFt
Napkollektorok telepítése
max. 100 %
Önkormányzati Fenntartható Energia Akcióprogramok (SEAP) elkészítésének támogatása
helyzetelemzés – energiafogyasztási adatok összegyűjtése az alábbi szektorokban: önkormányzati intézmények, lakóépületek, közvilágítás, ipar, szolgáltató szektor és közlekedés
korábban megvalósult energetikai beruházások a településen
zöld közbeszerzés
az egyes intézkedések várható költségei
vázlatos forrástérkép
SEAP főbb tartalmi elemei:
Napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamos-energia költségének csökkentése érdekében KEOP-2015-4.11.0
Önkormányzatok;
Állami szervek
A konstrukció célja napelemes rendszer fejlesztése költségvetési és állami szervek villamosenergia költségének csökkentése érdekében.
Kisméretű infrastruktúra fejlesztés a vidéki térségekben VOP-7.2.1
Vidéki önkormányzat
A művelet célja a vidéki települések elérhetőségének, élhetőségének javítása olyan kisméretű infrastruktúra fejlesztések támogatásával, amelyek hozzájárulnak a vidéki térségekbe történő betelepüléshez, a foglalkoztatáshoz, a helyi gazdaság fejlesztéséhez, szolgáltatások igénybe vételéhez, valamint a szabadidő igényes eltöltéséhez.
max. 150 mFt
max. 90 %
Önkormányzati feladatellátást szolgáló fejlesztések támogatása
települési önkormányzat
max. 30 mFt
Gyermekétkeztetés feltételeit javító fejlesztések támogatása
Egyéb állami támogatások
max. 95%
települési önkormányzat
max. 95%
Óvodai kapacitásbővítést célzó beruházások támogatása
települési önkormányzat
max. 95%
nincs korlátozás
max.
2,2 millió forint/férőhel
Szociális ellátást és a gyermekek átmeneti gondozását szolgáló önkormányzati intézmények fejlesztése
települési önkormányzat
max. 95%
max. 20 mFt
1. prioritás: Klímaváltozás hatásaihoz való alkalmazkodás
324 Mrd Ft
Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Program
2. prioritás: Települési vízellátás, szennyvíz-elvezetés- és tisztítás
3. prioritás: Hulladékgazdálkodás és kármentesítés
4. prioritás: Természetvédelmi és élővilág-védelmi fejlesztések
386 Mrd Ft
124 Mrd Ft
31 Mrd Ft
Vízgazdálkodással és az éghajlatváltozás hatásaival kapcsolatos fejlesztések
Ivóvízminőség-javítás ivóvíz-kezelési technológiák fejlesztésével
Szennyvízelvezetéssel és kezeléssel kapcsolatos fejlesztések
Az elkülönített gyűjtési és szállítási rendszerek fejlesztése
Az előkezelés, a hasznosítás és az ártalmatlanítás fejlesztése
A természetvédelmi helyzet javítása és a leromlott ökoszsiztémák helyreállítása
A hazai Natura 2000 területek fejlesztése
6.1 Bölcsődék és családi napközik, valamint óvodák infrastrukturális fejlesztései
6. prioritás: Települési környezet- és közszolgáltatás-fejlesztés
6.2 A leromlott településrészeken élő alacsony státuszú lakosság életkörülményeinek
javítása, társadalmi és fizikai rehabilitációja
Életminőség javítása (lakóépületek, közterek)
Zöld területek extenzív intenzív fejlesztése
27 Mrd Ft
Férőhelyeinek növelése és minőségi javulása
1. prioritás: Gazdasági környezet fejlesztése a foglalkoztatás elősegítésére
298 Mrd Ft
Terület- és Településfejlesztési Operatív Program
2. prioritás: Vállalkozásbarát, népességmegtartó településfejlesztés
4. prioritás: A helyi közösségi szolgáltatások fejlesztése
148 Mrd Ft
62 Mrd Ft
Helyi gazdasági infrastruktúra fejlesztése
A gazdaságfejlesztést és a munkaerő mobilitás ösztönzését szolgáló közlekedésfejlesztés
Gazdaságélénkítő és népességmegtartó településfejlesztés
Egészségügyi alapellátás infrastrukturális fejlesztése
A szociális alapszolgáltatások infrastruktúrájának bővítése, fejlesztése
Leromlott városi területek rehabilitációja
Full transcript