Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Sistemul Bugetar din Republica Moldova

No description
by

Victor Artene

on 3 December 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Sistemul Bugetar din Republica Moldova

Sistemul Bugetar din Republica Moldova
FONTS
din punct de vedere economic se poate remarca faptul că fondurile care trec prin contul bugetar reprezintă o pondere semnificativă din PIB
din punct de vedere politic ,bugetul este considerat expresie a opţiunilor Guvernului în ansamblul domeniilor care relevă componentele sale.
din punct de vedere public, bugetul este un mijloc de satisfacere a nevoilor colective, fiind un act de conducere statala emanat dintr-un interes general-public.
Ca si finanţele, bugetul îndeplineşte funcţiile:
De repartiţie;
De control.
Conform prevederilor ’’Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar’’ nr.847 din 24 mai 1996, sistemul bugetar al Republicii Moldovei (denumit şi buget public naţional) include:
Bugetul de stat;
Bugetele unităţilor administrativ- teritoriale;
Bugetul asigurărilor sociale de stat;
Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Baza legislativă a sistemului bugetar şi a procesului bugetar
Următoarele legi au folosit ca bază legislativă la dezvoltarea sistemului bugetar din RM:
1. Legea bugetului de stat pe anul curent;
2. Legea privind sistemul bugetar şi procesul bugetar nr.847-XII din 24.05.96;
3. Legea privind finanţele publice locale nr.397-XV din 16.10.2003;
4. Regulamentul privind repartizarea pe luni a veniturilor, cheltuielilor şi sursele de finanţare ale bugetului de stat aprobat prin ordinul Ministerului de Finanţe nr.70 din 29.11.2004.

Bugetul de stat-conceptul , funcţiile şi conţinutul
Bugetul de stat reprezintă un instument de stabilizare a economiei, prin care forţa publică influenţează cererea agregată, volumul producţiei şi nivelul general al preţurilor, asigură protecţia socială.
din punct de vedere juridic ,el reprezinta un act prin care se prevad si se aproba, prin lege, veniturile si cheltuielile anuale ale statului.
din punct de vedere tehnic, interesează în deosebi procesele de pregătire şi elaborare a bugetului.


Introducere
Sistemul bugetar în fiecare stat cuprinde ansamblul relaţiilor şi a formelor organizaţionale prin care se asigură formarea, repartizarea şi utilizarea fondurilor bugetare.
Nivelul bunăstării populație, gradul de dezvoltare a statului pot fi asigurate prin crearea condiţiilor pentru administrarea publică competentă, prin stabilirea regulilor, procedurilor, instrumentelor de dirijare a sistemului şi procesului bugetar, urmarindu-se implementarea eficientă a politicilor macroeconomice şi reformelor structurale.Bugetul de stat
este definit ca totalitatea veniturilor şi cheltuielilor necesare pentru implimentarea obiectivelor şi strategiilor Guvernului.
Bugetele unităţilor administrativ-teritoriale
includ bugetele satelor, oraşelor, raioanelor, bugetele unităţilor teritorial-autohtone cu statut juridic special, bugetele municipiilor Chişinău şi Bălţi

Bugetul asigurărilor sociale de stat
este definit ca totalitatea veniturilor şi a cheltuielilor sistemului naţional de asigurări sociale.
Fondurile asigurărilor obligatorii de asistenţă medicală.

Principalii participanţi la procesul bugetar sunt:
Ministerul Finanţelor
– elaborează pentru Guvern proiectul bugetului de stat în baza proiectelor bugetelor locale.
Guvernul
- care după ce îşi însuşeşte proiectul bugetului de stat elaborat de Ministerul Finanţelor, îl supune spre aprobare Parlamentului.
Parlamentul
– aprobă bugetul de stat pe ansamblu, pe capitole, pe articole şi pe executorii principali de buget.
Cetăţenii
, care în procesul bugetar pot să voteze prin referendum limitarea veniturilor fiscale, să respingă anumite forme de fiscalitate sau să ceară echilibrul bugetar.

Concluzii:

Stabilirea nivelului optim, la care se realizează echilibrul financiar public, trebuie să fie efectuată în funcţie de mărimea PIB, de resursele financiare mobilizabile şi de eficienţa cheltuielilor publice, fapt ce va determina valorificarea potenţialului economico-financiar.
Fazele şi trăsăturile procesului bugetar
Procesul bugetar poate fi definit ca ansamblu de activităţi şi operaţiuni, integrate coerent şi convergent orientate, derulate stadial și cuprinzînd:
elaborarea proiectului de buget;
adoptarea proiectului de buget;
execuţia bugetului;
încheierea şi aprobarea contului de execuţie bugetară;
controlul bugetar.

În măsura în care statul apelează la împrumuturi externe, împrumuturile nu trebuie utilizate în scopuri neproductive sau pentru finanţarea unor investiţii ce nu produc mărfuri deoarece rambursarea şi achitarea dobânzilor vor provoaca dezechilibre ale balanţei de plăţi externe
.

Strategiile bugetare, în procesul dezvoltării economice, îi conferă bugetului public naţional rolul unui instrument privilegiat al politicii economice.
Full transcript