Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Incoterms 2010

International commercial terms
by

Carles Peiro

on 23 September 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Incoterms 2010

Are you ready?
Incoterms 2010...
Risc & cost
ICC
Baralla vs. acord
Casuística internacional
EXW
FCA
CPT
CIP
DAT
DAP
DDP
Polivalentes
FAS
FOB
CFR
CIF
Transmisió de riscos
Origen
Grup E
Grup F
Grup C
Destinació
Grup D
marítimis
Regulen
Lloc de lliurament
Repartiment de costos
Repartiment de riscos
Documentació
No regulen
Transmisió de la propietat
Incompliment contractual
Responsabilitat
Froma de pagament
Legislació aplicable
FAS
Grup E
Grup F
Grup C
Grup D
EXW
ex works
Obligacions de l'exportador
Embalar i preparar la mercaderia
Despeses de verificació / qualitat / pes / mesures
Posar a la disposició de l'importador
Obligacions de l'importador
La resta... (inclosos els tràmits duaners d'exportació*)
* Demostració de factura exportació sense IVA amb el DUA
Free along ship
M
Obligacions de l'exportador
EXW +
Contrac. i transport fins a la vora del buc
Certificat lliurament
Tràmits d'exportació (certificacions i duana)
Obligacions de l'importador
La resta
FOB
Obligacions de l'exportador
Free on board
M
FAS +
A la borda o en el buc. No contenidors. Fletament
Despeses de càrrega si no estan incloses al flete
Notificar a l'importador de que està a bord.
Obligacions de l'importador
La resta
FCA
Free carrier
Obligacions de l'exportador
Idem FAS
Certificat lliurament al transportista i despatx
Obligacions de l'importador
La resta
Al local del venedor, aquest es responsabilitza de la càrrega
Fora del local del venedor la descarga és responsabilitat del comprador
El lliurament a l'operador de transport i no a la borda del buc. (Containers)
CFR
Cost and freight
Obligacions de l'exportador
FOB + noli
Despeses de càrrega i les que detalli el c. de transport
Notificar a l'importador de que està a bord.
Riscos fins a la borda del buc
Contractar i pagar el noli fins al port destinació
Obligacions de l'importador
La resta des del lliurament a la borda del buc i no inclosos al noli.
M
Venda en origen
Variants: CFR a bord estibada, FREx Ship's Tackle, CFR Landed.
CIF
Cost inssurance and freight
FOB + noli
Contractar l'assegurança del transport per una cobertura mínima del 110% del valor CIF "ICC" C
M
Obligacions de l'exportador
Obligacions de l'importador
La resta + les despeses no incloses al noli i el risc de pèrdua a partir de la borda del buc al port d'origen
CPT
Carriage paid to
Obligacions de l'exportador
Idem que CFR però no fa referència a un port de destinació, sinó a un lloc en destinació. Les despeses poden variar depenent del lloc del que es tracti.
Obligacions de l'importador
La resta incloses les despeses no detallades al contracte de transport i el risc des de que l'exportador ha posat la mercaderia davant del transportista assignat.
CIP
Carriage and inssurance paid to
Obligacions de l'exportador
Idem que CIF però no fa referència a un port de destinació, sinó a un lloc en destinació. Les despeses poden variar depenent del lloc del que es tracti.
La resta incloses les despeses no detallades al contracte de transport i el risc des de que l'exportador ha posat la mercaderia davant del transportista assignat.
Obligacions de l'importador
DAP
Delivered at place
Obligacions de l'exportador
CFR + assumeix costos i riscos fins al lloc de destinació sense descarregar.
Es recomanable contractar una assegurança.
Facilitar la documentació per tramitar la importació
Obligacions de l'importador
Venda en destinació
La resta amb la descàrrega sinò està inclosa al noli
DES, DAF, DDU incoterms 2000
Variants: DAP a sobre del vehicle, descarregat, despatxat d'importació, VAT paid ...
DAT
Delivered at terminal
Obligacions de l'exportador
CFR + descarrega a la terminal
Riscos i costos fins a la terminal de destinació.
Pagar despeses de terminal (THC, Handling, seguretat, T-3...)
Facilitar la documentació per tramitar la importació
Obligacions de l'importador
DEQ incoterms 2000
La resta
DDP
Delivered duty paid
Obligacions de l'exportador
DAT + despatx importació + transport fins a la fàbrica (lloc convingut) de l'importador sense descarregar.
Es recomanable contractar una assegurança.
Obligacions de l'importador
Rebre la mercaderia i descarregar-la al seu local o lloc convingut.
Variants: DDP not unloaded, unloaded
Full transcript