Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Llengua grega

Apunts per a Grec I
by

santi carbonell martinez

on 12 December 2015

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Llengua grega

1500-1200
Després de la desaparició del món micènic (i si están bé les dates tradicionals) s'inicia un periode del que sabem molt poc, per manca de testimonis escrits.
S. VIII-IV a.C
Època arcaica-època clàssica
Entre els s. IX-VII la necessitat de buscar nous mitjans de vida per a la superpoblació existent fa que es desenvolupen el comerç i la colonització. Els grecs entren aleshores en contacte amb els fenicis, de qui prenents un nou tipus d'escriptura, l'alfabètica.
La llengua grega
330 -30a.C
A partir dels segles Va.C. i IVa.C. l' àtic, per raons polítiques i culturals, predomina sobre la resta de dialectes, que continuen parlant-se, sobre tot en àmbits rurals, fins el s. I a.C, quan s'imposa la
Κοινή
o grec comú.
30 a.C.-330 d.C
Dominació Romana
El grec continua sent la llengua predominant del comerç i la cultura en el Mediterrani
Llengua religiosa per al món cristià
Grècia Medieval i postbizantina
Imperi Bizantí
1453-1821
Turcocràcia
El cultiu literari queda limitat a zones marginals no ocupades.
origens
Μitjançant la seua evolució natural en les distintes èpoques arcaica, clàssica, hel·lenística i bizantina, arribem a la forma actual, que és esencialment el mateix idioma. Les diferències que existeixen entre el grec modern i el clàssic són similars a les que hi ha, per exmple, entre el castellà de hui i el del Mío Cid.
apunts per a Grec 1
INDOEUROPEU ?

D'aquesta corrent comparativista surt la teoría dels l'Indoeuropeus, un poble nómada que es suposa va viure en l'estepa euroasiática i que va anar migrant pel continent europeu, Àsia i la India al final del neolític en successives onades.
Formació de la llengua grega amb aportacions del substract de les llengües autòctones.
Entre el vocabulari prehel·lènic que incorporaren “els grecs” estarien paraules que expresaven nocions característiques de la cultura mediterrània (θάλασσα), toponimis (αἱ Ἀθῆναι) i gran part del nom de les illes (ἡ Λέσβος,etc.).
2500-1500
Descobert a principis del s.XX en unes tauletes d'argila de Cnossos, Evans ho va anomenar com "lineal B". Eren inventaris de palau, datades del s. XIV a.C. Es van trobar també a Pilos i Micenes.
El lineal B fou desxifrat després de la segona guerra mundial per Ventris i Chadwick seguint el sistema de xifrat de claus secretes.
Es tracta d'un dialecte grec arcaic escrit en un sistema gràfic de tipus sil·làbic.
1200-S.VIII aC.
Època obscura?
iònic-àtic
Dori
eoli
Àtica, Eubea, Cíclades i part central de la costa d'Asia Menor (Milet).
En ell es compon la primera literatura i la ciència.
Es parlava a Tessàlia, Beocia i Lesbos.
En ell es va cultivar la poesia lírica monòdica (lesbi de Safo i Alceu).
Es parlava al sud del Peloponès, sud d'Asia Menor, Creta i colònies de la Magna Grecia. Lacònia, amb la capital Esparta.
La utiltizaren els poetes corals.
Grècia Moderna
Grècia Antiga
Al principi s'escrivia d'esquerra a dreta.
Posteriorment es va emprar el sistema bustrofedón, que intercanvia el sentit de l'escriptura (esquerra-dreta-esquerra) com fan els bous (βοῦς) quan aren. A finals del s. VII a.C. es substitueix pel sistema actual.
Els grecs escrivien com pronunciaven, és a dir, en llur dialecte.
Una versió dels alfabets occidentals, el de Calcis, arribaria a Cumas, la colònia d'Eubea en Itàlia, originant l'alfabet llatí.
Ciril i Metodi el varen emprar per a l'idioma búlgar en la seua evangelització durant el s. IX.
Època hel·lenística-alexandrina
L'àtic parlat pels macedonis es va convertir en llengua de la diplomàcia, la cultura i del comerç en Grècia i en tots els territoris orientals conquistats per Alexandre i administrats posteriorment pels seus successors als distints regnes hel·lenistics.
Tetrádracma col. Alpha Bank
Les necessitats de la sinagoga imposen la traducció dels llibres sagrats hebreus (Septuaginta), realitzada segons la tradició per 70 savis, al voltant del s. III a.C.
el grec fou la lengua triada pels autores del NT d'origen semita, ja que en època dels apostols, llevat de l'arameu, el grec s'havia convertit ja en l'única llengua capaç de comunicar als pobles el nou missatge.
BIBLIOGRAFÍA

S.A. Tovar, Biografía de la lengua griega, Santiago de Chile 1990
Rodriguez Adrados, Historia de la lengua griega, Madrid 1999
O. Hoffmann, A. Debrunner, A. Scherer, Historia de la lengua griega, Madrid 1986. (1ª ed. Berlin 1969)
R.Browning, Η Ελληνική γλώσσα, Μεσαιωνική και Νέα , Αθήνα 1995 (1ª ed. Cambridge 1969)
B. Souvirón, Hijos de Homero, Madrid 2008
En el 330 Constantí trasllada la capital de l'Imperi Romà a l'antiga ciutat de Bizanci. Amb Teodosi (395) l'Imperi romà queda dividit en dos.
Les seues fronteres van anar reduïnt-se degut a les incursions eslaves i turques.
Les relacions amb el món llatí empitjoraren fins que es produeix el cisma religiós entre les dues esglèsies cristiana i ortodoxa.
Al cisma religiòs seguirá el lingüístic.
Alguns en Occident comencen a considerar el poble grec indigne de l'Antiguitat clàssica i la seua llengua corrupta. En aquest ambient neix la teoria de la verdadera pronunciació grega.
La cultura antiga pagana es preserva en els monastirs ortodoxos.
Independència 1821.
Hi ha alguns dialectes periférics, que procedixen del grec bizantí.
Hi ha també elements dels antics dialectes. El Póntic i el Xipriota, per exemple, conserven molts arcaïsmes.
El grec és una de les llengües amb una extensió temporal més dilatada, amb més de 3500 anys d'història. Aquest tresor idiomàtic constitueix l'eix fonamental i principal tret d'identitat del poble grec. Aquest sentiment unitari estava ja present en l'Antiguitat. Onsevol que es trobaren arreu de la Mediterrània els grecs, malgrat llurs diferències dialectals, sempre reconeixien el seu parentesc per oposició als qui parlaven llengües incomprensibles, els bàrbars (βαρ βαρ).
El grec no només ha segut instrument de pensament i expresió artística del poble grec, sinò que va adquirir valor de possessió eterna (κτῆμα εἰς ἀεί) per a la cultura universal. Per aixó, des de l'època d'Isócrates, grec es considera a tot aquell que, independientement del seu origen, ha rebut formació en la cultura grega (παιδεία).
Lleis de Gortina
Museu Epigràfic d'Atenes
Santi Carbonell
ΑΙΓΙΑΛΟΣ

2015

nobels de literatura 1963, 1979
En 1982, amb el triomf del PASOk, s'introdeix en l'escola el sistema monotònic.
Kαζαντζάκης
sánscrit: matar
llatí: mater
grec: μήτηρ
La part oriental seguirá anomenant-se romana, romans els grecs de l'imperi oriental (ρωμιοί). La seua capital, Constantinopla, sobreviurá encara mil anys a la caiguda de Roma i de l'Imperi d'Occident.
De la llengua que els indoeuropeus parlaven, l'indoeurpeu, haurien derivat les llengües modernes i d'altres antigues desapareguedes hui.
De la comparació de totes aquestes llengües s'arriba a la reconstrucció hipotètica de la llengua indoeuropea.
Micènic
Constantinopla sofreix la conquesta de la quarta creuada en 1204, que obri la porta per a la introducció de principats francs, principalment venecians i francesos.
El nou sistema d'escriptura només comptava amb maiúscules.
No havia acents ni separació de paraules.
"¿Por qué tenemos tan poco oído cuando hablamos, haciendo larga cada sílaba que se acentúa y breves todas las demás? Incluso los burros podrían enseñarnos. Cuando rebuznan aguantan más tiempo la nota baja que la alta.”
Erasmus,
De recta Latini Graecique sermonis pronuntiatione.
Al segle XIX neix la llingüística comparada,
ciència que tracta de trobar parentescos entre les diferents llengües.
PROTOGREC
el mès antic testimoni de llengua grega
són les anomenades tauletes d'argila micèniques
combina signes sil·làbics amb ideogrames
En aquesta època té lloc la campanya contra Troia, ciutat que per la seua situació estratègica dominava el pas de l' Hel·lespont i controlava el comerç de la zona.
Aquesta guerra va insipirar la recreació llegendària dels dos poemes èpics amb els que comença la literatura occidental l'Ilíada i l'Odissea
Els poemes homèrics eren originalment composicions orals trasmeses de generació en generació, recitades o cantades amb acompanyament musical per rememorar la glòria dels herois passats
Els micènics primer es van expandir cap a Creta, on van sometre els palaus minoics
Després van anar cap a les costes d'Àsia Menor, per tal de dominar les rutes principals de l' Egeu.
és la civilització evocada per Homer
context històric
Full transcript