Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Copy of Kertas Kerja Kursus Kemahiran Komputer (ICT)

Tugasan individu
by

Badrul Hisham Hj Shamsuddin

on 19 August 2013

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Copy of Kertas Kerja Kursus Kemahiran Komputer (ICT)

GMGM 3053- PENGURUSAN LATIHAN DALAM ORGANISASI
TERIMA KASIH
ATAS
TUMPUAN ANDA
is here
Kertas Kerja Kursus Kemahiran
Komputer

PENUTUP

Diharapkan pelaksanaan program ini akan mencapai objektifnya dengan jaya sebagaimana yang telah dirancang. Semoga program ini dapat memberi impak yang positif kepada guru-guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Cahaya Baru. Diharapkan pelaksanaan program ini akan mencapai objektifnya dengan jaya sebagaimana yang telah dirancang. Semoga program ini dapat memberi impak yang positif kepada semua guru SK Cahaya Baru dalam usaha memartabatkan profesion keguruan.
NAMA: NOR HASHIMAH BINTI JOHAR
NO MATRIK: S 193898
DR .BERHANUDDIN BIN MD SALLEH
DESEDIAKAN OLEH:-
DISEDIAKAN UNTUK:-
PENDAHULUAN
Matlamat Kursus Teknologi Maklumat (ICT) adalah seperti berikut :-
1- Pengetahuan
2- Kemahiran
3- Nilai

Maklumat tentang Teknologi Maklumat (ICT) perlu dikongsi bersama semua guru-guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Cahaya Baru bagi membantu proses pengajaran dan pembelajaran yang lebih berkesan serta perkhidmatan dan pentadbiran di pejabat. Justeru, perkongsian maklumat perlu dilaksanakan melalui Latihan Guru-guru dan Kakitangan bagi meningkatkan dalam penggunaan ICT agar semua guru-guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Cahaya Baru mendapat maklumat terkni tentang Teknologi Maklumat (ICT).


4.1Meningkatkan kefahaman penggunaan
4.2 Mewujudkan suasana pembelajaran yang terancang
4.3 Mewujudkan suasana interaktif
4.4 Meningkatkan pengetahuan dan kemahiran
4.5 Mendedahkan guru-guru kepada inovasi terkini
4.6 pengajaran dan pembelajaran dengan lebih berkesan
4.7 Penggunaan bahan internet
KUMPULAN SASARAN

i)Guru-guru sesi pagi
ii)Guru-guru sesi petang
iii)Kakitangan Pejabat

Rujuk Lampiran 1

8.STRATEGI PELAKSANAAN

8.1 Perbincangan bersama-sama pihak Pengelola Program.
8.2 Menyediakan Kertas Kerja Program
8.3 Pengagihan tugas dan taklimat AJK Pelaksana
8.4 Pelaksanaan program
8.5Penilaian program dan penyediaan laporan


10.1Kos Perbelanjaan Program :

10.1.1 - Sarapan peserta = RM 10.00 x 80 orang = RM 800.00
10.1.2- Makanan tengah hari peserta= RM 20.00 x 80 orang = RM 1600.00
10.1.3- Sarapan tenaga pengajar = RM 10.00 x 9 orang = RM 90.00
10.1.4- Makanan tengah hari pengajar= RM 20.00 x 9 orang = RM 180.00
10.1.5- Cenderamata tenaga pengajar= RM 100.00 x 9 orang = RM 900.00
10.1.6– Modul Celik Komputer = RM 10.00 x 80 orang = RM 80.00
Jumlah = RM 3650.00

*Sarapan dan makan tengahari dikira 2 hari untuk 2 kali program.

10.2Kos Peruntukan Program :

Sumber kewangan sepenuhnya daripada peruntukan LPBT(Lain-lain Perbelanjaan Berulang Tahun).


Pengerusi : Encik Adam Bin Hj. Salim
(Guru Besar)
Timb. Pengerusi : Puan Zubaidah Binti Kahir
(Guru Penolong Kanan Kurikulum)
Naib Pengerusi : Puan Salmah Binti Lomak
(Guru Penolong Kanan Hal Ehwal Murid)
Penyelaras :Puan Nor hashimah Binti Johar
(Setiausaha)
Pen.Penyelaras :Cik Suriaty Binti Gunawan
(Guru Bimbingan dan Kaunseling)
Urus setia/AJK :Puan Saziantyna Binti Mohd Zainal
:Encik Adi Bin Ramli
:Puan Norliana Binti Jamsaleh
: Puan Siti Sarah Binti Abdul Latiff
:Encik Fauzi Bin Mohd Zain
:Encik Mohd Firdaus Bin Mohd Yusoff
Kertas cadangan ini adalah untuk memaklumkan tentang konsep pelaksanaan Kursus Komputer bagi meningkatkan kemahiran ICT yang diberikan kepada semua guru-guru dan kakitangan Sekolah Kebangsaan Cahaya Baru. Dunia sekarang berada dalam era maklumat, di mana Teknologi Maklumat memainkan peranan yang penting untuk kejayaan masa depan dalam dunia tanpa sempadan. Selaras dengan perkembangan ini, Sistem Pendidikan Kebangsaan haruslah mengoptimumkan penggunaan Teknologi maklumat untuk tujuan pengurusan serta pengajaran dan pembelajaran. Sehubungan dengan ini, latihan yang akan diberikan berkaitan Teknologi Maklumat Sekolah perlu diberi penekanan baru kerana Teknologi Maklumat sentiasa berkembang dan berubah, kepesatan kemasukan pelbagai program Teknologi maklumat ke sekolah, Teknologi Maklumat merupakan penyokong kepada pengajaran dan pembelajaran .
MATLAMAT
LATAR BELAKANG PROGRAM
OBJEKTIF
ANGGARAN PERBELANJAAN
JAWATANKUASA PENGELOLA DAN PELAKSANA
Full transcript