Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Közgazdaságtan Első elhangzott előadás 2017

2017.09.13. Közgazdaságtan első előadás
by

Istvan sessler

on 16 November 2017

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Közgazdaságtan Első elhangzott előadás 2017


Köz(?)g
azdaságtan
(napjaink gazdasága)

11. Fogyasztói magatartás gazdaságtana XI.29.
(viselkedésük és szabályozottságuk, balekhalászat)

12. Lelki tényez
ő
k szerepe a gazdálkodásban XII. 06.
(bizalom, méltányosság, önmérséklet, igazmondás, illúzió.)
13. Makrogazdaság, állam és az intézményi rendszerek XII.13.
(foglalkoztatottság, gazdasági növekedés, infláció, adózás
GDP és a boldogságfaktor, Föld Nyrt, EU és Brexit hatása)


14. Írásbeli (teszt)
vizsga
XII.20.


1. Közgazdaságtani helyzetkép IX. 13.
(Áttekintés kognitív forradalomtól a gazdálkodásig)

2. Egyetemi szűnet (pótlást kellene találnunk) IX. 20.

3. Előadás elmarad (külföld) IX. 27
(
helyette Brókerházi látogatás, közös időpontban
)

4. Közgazdaságtani gondolatok

X. 04.
(Az általános törvényszerűségek háttere)

5. Hálózatok valósága és a közgazdaságtan rendszere.
(Az értékek átrendeződése, a networktől a MI (AI) ig.)
X.11.

Vizsga előzetes (3-5 oldal)
téma választás:
XI.06.
-ig !!!
anyag leadása:
XI.27.-
ig !!!
1. Kapitalizmus mai ellentmondásai.
2. Pénzügyi eszközök jövőbeli alakulása.
3. Üzleti angyal szerepe.
4. Munka változásának kihatásai.
5. Az illúzió, a megtévesztés gazdasága.
6. Piac változása a vállalkozások életében.
7. Start up vállakozás emelkedése, vagy bukása.


Dr. Sessler István
Email: sessler@novanesa.com
Tel.: 06 20 95 14 812
Idő, helyszín: szerda
16 óra -17 óra 30
Foglalkozások rendje: Előadás
Tankönyv: Gazdag László:
A közgazdaságtan alapjai
Kiadó: Dialog

Vizsga időpont:
2017. december 20 .

I.e. 8.000 körül kezdtek kialakulni a városok, melyek igazából már nem mezőgazdaságból kezdtek élni, hanem a kézművesség, és a tudás központjai lettek.
I.e 4.500 körül kialakult az első olyan emberi csoportosulás, amely már szervezett formában működött, a mai követelmények szerint megfelelt a civilizáció fogalmának.
I.e. 3.800-3.500 körül a fejlődése révén az élet sokban hasonlított a maihoz, hiszen a falvakban főleg mezőgazdasággal foglalkoztak, a városokban kézművességgel, tudománnyal.

Ösztön, velünk született tulajdonság az érdekeink
érvényesítése, egyedül, csapatban.......
Természetben, vagy civilizált közösségekben?
Gilgames kisétál az erd
ő
b
ő
l, falat épít, közösségépítés
(város) ... specializáció, vagyonosodás,gyarapodás
a természet er
ő
ib
ő
l, természet= er
ő
forrás beszállító...
látszólagos függetlenség a természett
ő
l...
növekv
ő
függés az emberi civilizációtól,
a társadalom többi tagjaitól.
KÖZGAZDASÁGTANI ALAPGONDOLATOKAcheuli szakóca

Szerszám használata 3 kontinensen
1 millió éve kezdődik.
Természetes szelekció a konzervatív erő, fejlődés
gerilla képződmények útján
.
Kommunikáció (FOXP2 gén) áruja az információ, a megtapasztalt tudás.
Egyének kezdenek el cserélni egymást között, nem rokoni, közösségi alapon, alapja a közös bizalom (közös alap: mítosz: állam, pénz, vallás)
megindul az elkobzás és a
specializáció,

a munkamegosztás.
Sikeresség vezet az egyenlőtlenséghez. Többet termel, többet raktároz, nagyobb a cserealapja a kevésbé sikeresnél. Ez vezet el az uralkodói státuszhoz, ahol szolgákkal, katonákkal rá tudja erőszakolni a zsarnoki hatalmát.
Mezőgazdaság
elmélyíti a nemek közötti különbséget.
A
földművesség
kiváltja a csoportok (törzsek) közötti erőszakot.
Gazdálkodás: Jézus 30 példázatából 19 gazdasági
(magvető, borravaló)

Mezőgazdaság robbanásszerű fejlődése
az alapja a városiasodásnak. Keresni olyan eltárolható munkákat, melyekből cserével megélhetést nyernek. A városok a kereskedelem miatt léteznek. Városok akkor képesek növekedni, ha nyitottak és
ha terjed a kereskedelem.
Ha csökken a kereskedelem, zsugorodik a város. Pl. Róma i.e. kb. 1.000.000 lakosa az 5.-6. században 20.000 csökkent.
Ősvárosok Ubaid-kori Mezopotámia városaiban gabona, ruha cserélt fára és fémre, kb. i.e 4000 évvel megépül Uruk nagyvárosa ( Gilgames király). Fejlett öntözőcsatorna-rendszer, központosított intézmények, mobilizálja a munkaerőt és az áruféleségeket.

Megjelenik a kereskedők, közvetítők középosztálya, akik kizárólag üzletelésből éltek. Megjelenik az adószedés és a rabszolga kereskedelem.
Kialakul az a minta, mely a mai napig él: gazdálkodok előteremtik a csere alapját, a kereskedők megteremtik a gazdagságot, amit aztán a főnökök központosítanak.

(államosítanak)
Ménész, első fáraó, államosítja a termékeny egyiptomi gazdaságot, monopolizálja, bürokratizálja, ráül az önkényuralom. Egyiptomi, mínószi, babiloni, Sang, Mátyás király, egyeduralkodók, diktátorok alatt merev államtársadalom működött "palotaszocializmus" keretei között. Burjánzott a bürokrácia, technikai újítások alig születtek, egyén jogai nem számítottak, társadalmi újításokat csírájában elnyomták.
A fáraók újításainak listája hasonlóan rövid, mint a magyar vasúti társaságé, vagy a magyar postaszolgálaté.
Fémmegmunkálás a saját ellátásra értelmetlen,
túl nagy befektetés, nem lehet önellátó.
Akkor van értelme, ha el lehet tárolni a munkát.
A tárolt munkát lehet hasznosítani, elcserélni.
Megkezd
ő
dik a t
ő
kéb
ő
l élés folyamata.
Eltárolt munka = t
ő
ke
( cserealap)
Nem értek én hozzá?
Miért van rá
szükségem?

1 milliárd ember éhezik
1 milliárd ember írástudatlan
1 milliárd embernek nincs ivóvize
2 milliárd embernek nem
biztosított az egészségügyi ellátás
200 millió vándorló keres élhető világot
2 milliárd ember szenved a klímaváltozástól
6 millió ember kezében a Föld Rt. GDP 60%-a
Miért közgazdász?
Többi szakember?
Hol a pszichológus?

Újra értelmezett
közgazdaságtan?
Új kell?, hozzá kell adni, ami hiányzik belőle.
Központban a közösség
Különbség: Szűkösség ?
kinek az érdeke (olaj) ?

Ég a ház, ki ér előbb oda?
Egyén és közösség ereje
Utazás a tudományban
honnan, hová tartunk a
gazdasági térben,
kik a szereplői,
mik az érdekeik?
Emberi fejlődés sajátossága a kettős valóság:
Természeti valóság
Képzeletbeli valóság (mitikus ragasztó, közösség alkotó, fikció a végtelen variációs játék alapja)
Emberi genom és a viselkedési forma változása
Memória szerepe
Biológiai piramis és a szabadságjogok.
Természetellenesség, kultúra tilt.
Társadalmi piramis az elképzelt rend alapítója és védelmezője.
Cél: a gazdasági előnyszerzés bebiztosítása.
Kasztrendszer ideológiai megalapozása, tisztaság és tisztátlanság, egyedek a szennyezettség forrásai.
Istenek megjelenésével változik az emberek státusza.
Mezőgazdasági forradalom
élelmiszerfeleslegek kialakulása: cca.i.e. 9.000 búza, kecske, borsó, kb. i.e. 5.000 ló, i.e. 4.000 a szőlő, a teljes struktúra kb. i.e. 3 ezerig kialakul.
Következménye tömegmészárlás
jövő biztosítása - elkobzás
irányított elkobzás törpe elit kialakulása
felesleg termelése az alapja
napi robot jelentős része a holnapi robot alapja
(kedves unokám kölcsönvettem a pénzedet)
Fejlődés nem megállítható
: genetikai,
technológiai és humán memetológiai fejlődés.
Komputerizált, programozott fejlődés?
Új információs központ kialakulása, energia ellátás, táplálék lánc.
Jel gazdálkodás, kognitív forradalom (tanulás, memória, emlékezés, kommunikáció, programozás)
Közel 400 ezer éve élt már a Neandervölgyi embertípus, de még hiányzott a kollektív intelligencia.
Közel 70 ezer éve genomváltozás
(1,3 mitokondriális típus) képzelés, tervezés tudománya.
Manipulációs képesség.
Mi a közgazdaságtan?

Anyagi javak, dolgok világa?
Választások, döntések tudománya?
Mikro- és makro világ együttese?
Közgazdaságtan és a számok világa?
Folyamatok vizsgálata?
Áltudomány?


Mi a gazdaság alapja ?:
hogy valaki a kenyeret koncertté alakítja, vagy a szenet repülőgéppé, vagy a sót internetté.
Erre csak az ember képes.
Hogyan?
A történelem pontjain a spontán ötletek üzekedni kezdtek egymással, találkoztak, keveredtek "párosodtak" és újabb és újabb egyedeket "szülnek". A kultúrák, ötletek, szokások keveredése az alapja a kultúrának, alapja a gazdasági fejlődésnek.

Miért mi, a jelen emberi fajta?
Majom és az ember, más állatfajok együttműködése.
Homo sapiens együttműködésének titka?
az emberi tudás "képzelőereje"
( pénz, állam, bank, vallás).
Mítoszok ereje:
képzeletbeli valóság ( hatalom)
természeti valóság (biológiai keret )

Y.N. Harari: Sapiens, 2014
Short story of Humankind
Mítoszok ereje:
képzeletbeli valóság ( hatalom)
természeti valóság (biológiai keret )
Gazdálkodást történetek, mítoszok alkotják,
Kultúra bölcsője az emberi gondolkodás, ennek
katalizátora a
gazdasági összefüggések
vizsgálata
A biológia evolúció, a fajok keveredése a szex útján jön létre, úgy valósul meg a mutáció a fejlődés, a gének mutációja jelenik meg az állatokban, ez erők egyesülnek egy másik élőlényben és ellenállóbbak lesznek a hagyományosnál.
Ahhoz, hogy az ötletek, tárgyak, javak, áruféleségek valamilyen módon találkoznak, szükséges, hogy a csere nélkülözhetetlenné váljon.
A gazdasági kultúrában a csere teszi lehetővé ugyanazt, amit a biológiai kultúrában a szex
.

6. A pénz szerepe, piaci léte, intézményei. X.18 .
(hálózati szerepe, megjelenési formájuk, cryptovaluta).

7. A gazdálkodás színtere, a piac X. 25.
(A fekete- (drog) , szürke- (informális) és a
formális piacok müködése, egymásra hatása)
Egyetemi szünet XI. 01
8. Piaci szereplők vizsgálata. XI.08.

9. Vállalkozások felépítése és értékelése. XI. 15.
(belső működésük, értékelésük, piaci megítélésük).

10. Értékpiacok, befektetések, kockázatok XI. 22.

Állatvilág = létező valóság
Aboriginál törzs világa
Emberfajtánk = valóságos valóság + képzeletben alkotott valóság
Fejlődésünk útja:
képzelt valóság fejlődése
Ki lehet-e lépni az evolúcióból?
Kezdeti küzdelmeink: élelem és párosodás
Jelen küzdelmei: képzeleti alkotások konfliktusai:
egyház, vallás, EU, USA, arab-izraeli-,afganisztáni-, ukrán-,törzsi konfliktusok, azaz a mítoszaink.
Korrekció szükséges a közösségi társadalmi vívmányok segítségével. Elavult vezetési módszerek.
megoldandó feladat min. milliárd USD
Klimaváltozás 500
egészségügy 200
háború, konfliktusok 220
pénzügyi,-gazdasági stabilitás 100
kormányzással vezérelt korrupció 40
éhinség 100
ivóvíz 50
népvándorlás 450
kereskedelmi korlátozás 100
oktatás 40
összesen 1.800
jelenleg elköltött összeg 200-250
Mire költsünk? Hasznos projekt?

2017. I. előadás
Társadalmi szükségszerűség
Állati lét feladata:
(önfenntartás, utódlás).
Tápláléklánc és morál
Kognítiv mutáció


Klima változás
Gyógyítható betegségek
Háborús konfliktusok
Oktatás
Környezetkárosítás
Pénzügyi rendszer
Kormányzással vezérelt korrupció
Éhezés, étkeztetés
Migráció
Ivóvíz
Kereskedelmi és egyéb korlátozások
Közgazdaságtan
Javasolt irodalom:
R. Dawkins: Az önző gén
Yuval Noah Harrari: Sapiens
Yuval Noah Harrari: Homo Deus
Tomas Sedlacek: Jó és a rossz közgazdaságtana
Révai Gábor: Beszélgetések Csányi Vilmossal és Vekerdy Tamással
Kepes András: Világkép
Dessewffy Tibor: A gonosz szociológiája
Malt Ridley: A jólét evoluciója
Full transcript