Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Health coaching

No description
by

Michał Jędrzejek

on 8 January 2014

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Health coaching

Health coaching
Coaching
Tim Gallwey - The Inner Game of Tennis (1974)

Sir John Whitmore - Coaching for Performance (1992)

Thomas Leonard - Coach University (1992)
Health coaching
Jest definiowany jako pomoc pacjentowi w zdobywaniu wiedzy, umiejętności, narzędzi oraz pewności siebie, by mógł brać aktywny udział (stać się partnerem) w swojej terapii oraz osiągnąć określone cele zdrowotne.
LITERATURA
Bennett H.D., Coleman E.A., Parry C., Bodenheimer T., Chen E.H.: Health Coaching for Patients With Chronic Illness. Family Practice Management 2010.

Lindner H., Menzies D., Kelly J., Taylor S., Shearer M.: Coaching for Behaviour Change in Chronic Disease: A Review of the Literature and the Implications for Coaching as a Self-management Intervetion. Australian Journal of Primary Health 2003, 9(2,3).

Vickers A., Bavister S.: Coaching. Wydawnictwo Helion, Gliwice 2007.

COACHING
COACHING DYREKTYWNY
Coach jest ekspertem i wyszukuje rozwiązania problemów zgłaszanych przez klienta.
COACHING WSPIERAJACY
Klient jest ekspertem dla samego siebie - rolą coacha jest jedynie pomóc mu w znalezieniu własnych rozwiązań.
TRENER
KOREPETYTOR
POWÓZ
AUTOBUS
DALEKOBIEZNY
COACH
INNE FORMY
WSPOMAGANIA ROZWOJU
MENTORING
SZKOLENIA
KONSULTING
PORADNICTWO
/DORADZTWO
TERAPIA
Coaching jest
interaktywnym procesem
, który pomaga pojedynczym osobom lub organizacjom w
przyspieszeniu tempa rozwoju i polepszeniu efektów działania
. Dzięki coachingowi klienci ustalają konkretniejsze cele, optymalizują swoje działania, podejmują trafniejsze decyzje i pełniej korzystają ze swoich naturalnych umiejętności.
International Coach Federation Polska
Wieloetapowy proces rozwoju
, np. doskonalenia kompetencji zawodowych lub osobistych w obszarze, który chce rozwijać sam klient.
Polega na wzmacnianiu klienta, tak aby mógł zyskać większą samoświadomość, a także przejąć większą odpowiedzialność za dany obszar życia i samodzielnie dokonać planowanych zmian.
Coaching wspiera klientów w stawaniu się tym, kim chcą być. Jest oparty na partnerskiej relacji i wzajemnym zaufaniu.
Encyklopedia Coachingu
Coaching to transformująca rozmowa.
Merylin Atkonson
Istotą coachingu jest wykorzystanie zasobów: wiedzy i umiejętności już posiadanych oraz odpowiednie zmotywowanie i towarzyszenie klientowi w celowym usprawnianiu jego funkcjonowania.
Coaching to indywidualna praca z coachem, pozwalająca

rozpoznać klientowi jego umiejętności, zdolności i talenty oraz pełniej wykorzystać potencjał.
Coaching jest zorientowany wyłącznie na teraźniejszość i przyszłość, ponieważ przeszłości nie możemy zmienić. Coaching pomaga przekraczać bariery, rozszerzać strefę komfortu, poznać lepiej samego siebie, podnieść poczucie własnej wartości, znaleźć równowagę pomiędzy życiem zawodowym a prywatnym.
I. Krasiejko, Metodyka działania asystenta rodziny. Podejście skoncentrowane na rozwiązaniach, wyd. Śląsk, Katowice 2010, s. 125.
Za: Bennett H.D., Coleman E.A., Parry C., Bodenheimer T., Chen E.H.: Health Coaching for Patients With Chronic Illness. Family Practice Management 2010. (tłum. własne)
Kto może być health coacherem?
EDUKATOR
ZDROWOTNY
PIELĘGNIARKA
PRACOWNIK SOCJALNY
ASYSTENT MEDYCZNY
INNY
PACJENT
HEALTH
COACHER
Self-management support
Bridge between clinician and patient
Navigation of the health care system
Emotional support
Continuity
SPECYFICZNA ROLA
HEALTH COACHINGU
The teamlet
model
The hospital-to-home
model
Dwa modele health coachingu
Full transcript