Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Hoogbegaafd en Hooggevoelig

Lezing De Reggehof 12 april en 3 oktober 2016
by

on 21 November 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Hoogbegaafd en Hooggevoelig

Hoogbegaafd en Hooggevoelig
onderzoek en begeleiding

Geke Maes
Elles Stahlie
Orthopedagoog
gespecialiseerd in begeleiding van hoogbegaafde en (hoog)gevoelige kinderen, hun ouders en omgeving (school, kinderopvang).

Plusgroepbegeleider
Hoogbegaafdheid
Begaafdheidsonderzoek
Hoogbegaafd en (hoog)gevoelig
Fysieke gevoeligheid
Zintuiglijke gevoeligheid
Beeldende gevoeligheid
Intellectuele gevoeligheid
Emotionele gevoeligheid
Begeleiding
Thuis
Dabrowski
- Actief en energiek
- Veel en vaak bewegen
- Snel en veel praten, vooral bij spanning
- "Praten" met het lichaam, friemelen
- Behoefte aan actie
- Impulsief handelen
- Zenuwtrekken
- Competitief
- Intens gedreven
- De zintuigen werken extra goed
- Meer of anders horen
- Beter ruiken
- Eten intenser proeven
- Sneller overspoeld worden door waarnemingen
- Heftige reacties op labels in kleding, bepaalde stoffen
- Een rijke fantasie
- Veel indrukken en beelden
- Metaforen in taalgebruik, ideeën visualiseren
- Soms: fantasiewereld of -vriendje
- Dagdromen
- Graag verhalen lezen of vertellen
- Waarheid en fantasie lopen door elkaar
- Enorm actief brein
- Veel nadenken, analyseren en synthetiseren
- Willen situaties begrijpen en zoeken naar de waarheid
- Vasthoudend
- Bij interesse zeer geconcentreerd
- Zingevingsvragen
- Irritatie en ongeduld bij "traagheid" van anderen
- Denken onafhankelijk
- Kritisch
- Veel intense gevoelens
- Extreme en complexe emoties
- Emoties van anderen aanvoelen als van henzelf
- Fysieke uiting van emoties
- Veel zorgen
- Intense contacten


Orthopedagoog
gespecialiseerd in onderzoek bij (vermoedelijk) meer- en hoogbegaafde kinderen.
Inhoud van de avond
Theoretische inleiding:
Hoogbegaafdheid
Hooggevoeligheid
Begaafdheidsonderzoek (pauze)
Begeleiding
Ruimte voor vragen
Einde (22:00 uur)
Begaafdheidsonderzoek
Aanleidingen voor onderzoek
Behoefte aan bevestiging en handvatten
Verschillend beeld ouders en school
Sociaal emotionele problemen
Problemen in gedrag/werkhouding
Ter voorkoming van problemen
Toelating HB-klas
Inhoud van
het onderzoek
Ontwikkelingsanamnese
Intelligentietest
Creativiteitstest
Gevoeligheidsvragenlijst
Contact met de leerkracht
Intelligentietests
WISC-III-NL
6 t/m 16 jaar
Aandachtspunten bij de doelgroep
Autonoom
Opmerkzaam
Creatief denken en verder doordenken
Perfectionisme, mindset, onderpresteren
Gevoeligheid
Bewust zijn van de reden van onderzoek
Het onderzoekstraject
Intakegesprek / ontwikkelingsanamnese
Plannen, vragenlijsten, voorbereiding kind
Onderzoek
Rapportage
Kindverslag (indien gewenst)
Adviesgesprek
Agenda's
Gekend Talent

Open koffie-ochtend:
elke 2e vrijdag
van de maand van 10 tot 11 uur.

Zo nodig aanvullend:
- sociaal emotioneel
- executieve functies
- observatie
WPPSI-III-NL
4 t/m 7 jaar
(2;6 tot 4 jaar verkort)
RAKIT-2
4 t/m 12 jaar (BO)
Zien in Eigenheid
Elles Stahlie
Gekend Talent &
Gekend Talent jongerenpagina
@GekendTalent
Geke Maes
Zien in Eigenheid

Inloopochtend:
elke 1e woensdag van de maand van 9 tot 10 uur.

Cursus Snel leren = leuk leren
voor
scholieren basis- en voortgezet onderwijs.

Activiteiten voor kinderen/ouders (oa):
HB groepen
Puberontmoetingsavond 10 november
Oudercursus Hoogbegaafd Thuis

@ZieninEigenheid
Op school- Acceptatie
- Slimmer dan ouders
- Vragen
- Machtsstrijd
- Emoties
- Communicatie
Cursus Snel leren = leuk leren

voor scholieren voortgezet onderwijs.

Activiteiten voor kinderen:
spelletjesmiddagen
knutselactiviteiten
filosofeerclub
- Top-down leren
- Faalangst
- Onderpresteren
- Motivatie
- Zelfvertrouwen
- Compacten, verrijken, versnellen
- Na versnellen: compacten, verrijken
- Coachwww.gekendtalent.nl
www.zienineigenheid.nl
Houd voor de actuele agenda onze websites en social media in de gaten!
Valkuilen
- Eerst regulier werk dan verrijken
- Ontoereikend materiaal
- Alleen compacten en verrijken voor hoogbegaafde kinderen
- Onvoldoende uitleg en begeleiding
- Versnellen zonder compacten en verrijken
Ontwikkelingsgelijken

Totaal IQ

Schalen:
- Verbaal IQ
- Performaal IQ

Factoren:
- Verbaal begrip
- Perceptuele organisatie
- Verwerkingssnelheid
WPPSI-III-NL
RAKIT-2
WISC-III-NL
Totaal IQ

Schalen:
- Verbaal IQ
- Performaal IQ

Factoren:
- Algemene taalindex
- Verwerkingssnelheid
Totaal IQ

Factoren:
- Perceptuele Redeneerfactor
- Verbale Leerfactor
- Ruimtelijk Oriëntatiefactor
- Verbale Vlotheidsfactor.
Mulitfactorenmodel (Renzulli en Mönks, 1995)
Full transcript