Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Istider kap. 4-6

No description
by

Torbjörn Granberg

on 9 February 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Istider kap. 4-6

Utbredning som störst för ca 18000 år sedan
-formade, >50m höga
stora hjordar av mammutar strövade omkring på istidsstäpperna
Randbildningar i södra Finland
$1.25
Monday, February 17, 2014
Vol XCIII, No. 311
Klimatförändringar leder till istider
Istiden kommer och går!
Norden och istiderna
Forskarna är istiden på spåren!
Eget experiment...
Formationer från istidens slut
Salpausselkä i genomskärning
Polarområdena har tackvare de förutsägbara orsakerna regelbundet återkommande istider

En nedisning startade för 25000 år sedan
Isen i Finland rörde sig NW -> SO
Kan vi se några formationer från snö som smälter?

Experiment:
Hitta en stor bit snö eller is och låt den smälta så att vattnet inte samlas under biten utan får rinna bort.


Vad ser vi?
Oförutsägbara faktorer
Isen som smälter bildar vatten som rinner
Rullstensåsar löper i riktning NW->SO
när isen växer trycker den på stötsidan -> brantare
Vädret idag: soligt och varmt, imorgon istid!
Bevisen synliga i terrängen runt omkring oss.
Vi gör vår egen glaciär
Finländarna får rent dricksvatten och odlingsjord!
Istider kap. 4-6
glaciärer och inlandsisar formar marken
under istider finns också varmare perioder
Förutsägbara faktorer
litosfärplattors rörelse
stora vulkanutbrott
bergveckningar
havsströmmarnas riktning
jordens lutning
jordbanans form
För tillfället råder en interglacial (=värmeperiod) mitt i en istid som pågått länge
En fem graders sänkning av medeltemperaturen kan starta nästa istid
Havsytan sjönk med nästan 100m
Snötäcket 3km tjockt
mer snö föll än vad som hann smälta på sommaren
Nunataker = små isfria områden längs Norges kust och Kolahalvön
Resten av Europa blev tundra och barrskog
isen breder ut sig
isen minskar
http://se.gtk.fi/
http://maps1.paikkaoppi.fi/paikkaoppi/
Insjöar och fjordar= bergssprickor och brottdalar som rensades av isen och fylldes med smältvatten
Drumlin: Droppformad moränrygg som fastnat på baksidan av en hård klippa.
större/mindre kantiga stenar, grus, sand och lera
Morän: Nordens vanligaste jordart
Slipade, blandade och plattade till landskapet
Rundhällar = berg som slipats av isen. Finns längs havs- och sjöstränder
Flyttblock = stenbumlingar som flyttats av isens kraft
har en stötsida och en läsida
uppslag.kaapeli.fi
1 = berggrund, 2 = morän, 3 = isflodsavlagringar,
4 = bottenavlagringar, 5 = strandavlagringar
stötsida
läsida
sydsidan sluttar långsamt och är fylld med mjukt/finkornigt material (lera, mjäla)
topparna platta eftersom de sköljts av vatten
Rullstensåsar
långa, innehåller sand och grus, stora stenbumlingar
lera vid kanterna och omkring
Bildas då smältvatten bildar en isälv under isen.
När vattnet saktar av just utanför glaciären faller material till botten.
Salpausselkä är världens längsta randbildning (600km)
S. II-III bildades senare
längs med isranden
bildades på 200 år
12000 år gammal
sydligast och störst
Salpausselkä I
Ibland stannade smältningen av (=stagnationsskede) -> randbildningar (ändmoräner)
Landhöjningen
Up up and awayyyy!
A. Tecken på att landhöjning skett

1. tidigare fiskeplatser är nu torrt land

6. saimenvikare och hornsimpa som avgränsats från sina artfränder i havet
5. skelett av grönlandssäl i Vörå
4. lerslätter som uppstått då finfördelat material fallit till botten
många av våra bästa jordar
3. djävulsåkrar består bara av stenar då resten sköljts bort av vågor
2. fornstränder
strandliknande områden långt uppe på land
1. små jordbävningar då alla områden inte stiger lika snabbt
10. älvar och åar har börjat rinna söderut istf västerut
9. Bottenviken blir Bottensjön om 2000 år
8. Bottenvikens kuster stiger 80 cm på 100 år
700 hektar ny mark varje år
7. städer måste flyttas
ex Vasa och Björneborg
6. äldre bosättningsområden i inlandet
4. kala kobbar får växtlighet
5. nya grund och stenar upp över vattenytan
3. holmar förenas med fastland
2. sund växer igen
B. Vad händer idag?
ex. päijänne via Kymmene älv, Näsijärvi genom Pyynikkiåsen -> Tammer koski uppstod
Full transcript