Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

KONCEPCJE NAUCZANIA

No description
by

Mike Cracoviak

on 16 April 2016

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of KONCEPCJE NAUCZANIA

Kognitywizm
Twórcy:
K.Koffka
W.Kohler
J.Piaget
R.Gagne
Założenia:
przyjmowanie i przetwarzanie wiedzy odbywa się poprzez tworzenie mentalnych obrazów
orientacja na przetwarzanie informacji a nie uczenie się
E - LEARNING
Proces przekazywania wiedzy jest maksymalnie multimedialny. Mnogość różnorodnych bodźców umożlwia wielokrotne kodowanie danej informacji
KONCEPCJE NAUCZANIA
Humanizm
komputer narzędziem stymulującym twórczość
praca grupowa
każdy dostaje szanse
zdalne nauczanie
swoboda wykorzystywania czasu
Charakterystyka:
Relacja uczeń - nauczyciel:
ważne jest odpowiednie środowisko uczenia się
brak kar
nauczyciel motywuje
nauczyciel jest wyczulony na potrzeby ucznia
Netografia

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/8/id/111

http://www.e-mentor.edu.pl/artykul/index/numer/28/id/606

pl.wikipedia.org/wiki/
✳✱*
Konstruktywizm
fora dyskusyjne
brak ograniczeń klasowo -lekcyjnych
aktywność ucznia oparta jest na samodzielnym działaniu
technologia informacyjna gwarantuje bogate środowisko uczenia się
technologia jest narzędziem poznawczym
interakcja między uczestnikami procesu uczenia się i nauczycielem
działanie praktyczne podstawą nauki
proces uczenia się jest oparty na działaniu, doświadczeniach, eksperymencie i poszukiwaniu
samodzielny, podmiotowo działający uczeń kieruje procesem uczenia i konstruuje znaczenia
wiedza ma charakter osobisty, indywidualny
system klasowo - lekcyjny NIE jest elementem tego systemu
Relacja uczeń-nauczyciel:
uczeń samodzielnie przetwarza informacje, której nie wolno zewnętrznie sterować
uczeń traktowany podmiotowo aktywnie przyswaja informację
dialog pomiędzy uczniem a nauczycielem jest NIEZBĘDNY
Twórcy:
A.Maslov
C.Rogers
Raths
A. von Humbolth
godność, autonomia ucznia jest kluczowa
idywidualni uczniowie mają charakterystyczne potrzeby i zdolności
akcentowane jest poszanowanie życia, piękno, aktywność umysłowa i twórcza
uczeń ma się stać wartościowym człowiekiem
eksperymentowanie i poznawanie jest podstawą nauki
problemy są rozwiązywane twórczo
E - LEARNING
Twórcy:
J.S. Bruner
L.S. Wygotsky
J.Dewey
Założenia:
Relacja uczeń - nauczyciel

uczeń ma warunki do doświadczeń dzięki pomocy nauczyciela - mentora
brak kary
błędy są naturalnym elementem na drodze rozwoju
uczeń ma realny wpływ na proces uczenia
E - LEARNING
Behawioryzm
człowiek jest wyuczalny
skupia się na umiejętnościach i zachowawczych rezultatach uczenia się
obserwacja i działanie jest podstawą nauki
nagroda i kara pozwalają modelować odpowiednie zachowania
system klasowo- lekcyjny jest podstawą procesu uczenia się
powtarzanie małych fragmentów wiedzy w celu zapamiętania jest bardziej istotne niż globalne rozumienie problemu
udostępnianie informacji
testowanie
kursy programowane
podział na moduły, rodziały , działy
poszczególne działy są zakończone testem, który pozwala przejść do następnego
proces uczenia się jest stale nadzorowany
Twórcy:
E.Thorndike
B. Skinner
I. Pavlov
J. Watson
Założenia:
Relacja uczeń - nauczyciel

nauczyciel pełni rolę pierwszoplanową
uczeń reaguje jedynie na działanie nauczyciela
uczeń jest regularnie sprawdzany
kara ma istotna funkcję w procesie uczenia się
nauczyciel musi uważnie obserwować i oceniać pracę ucznia
E - LEARNING
Full transcript