Loading presentation...

Present Remotely

Send the link below via email or IM

Copy

Present to your audience

Start remote presentation

  • Invited audience members will follow you as you navigate and present
  • People invited to a presentation do not need a Prezi account
  • This link expires 10 minutes after you close the presentation
  • A maximum of 30 users can follow your presentation
  • Learn more about this feature in our knowledge base article

Do you really want to delete this prezi?

Neither you, nor the coeditors you shared it with will be able to recover it again.

DeleteCancel

Samer

No description
by

Michelle Olsson

on 3 October 2012

Comments (0)

Please log in to add your comment.

Report abuse

Transcript of Samer

? Samer Samiska bor många i Sapmi
Kolahalvön, nordligaste Finland, norra Norge, Sapmi i Sverige
Jämställda Samerna och deras samhälle idag Historia Tillhör de finsk-ugriska språken.
Besläktad med finskan och estniskan.
Tre språkgrupper, östsamiska, centralsamiska och sydsamiska.

20 000 samer talar samiska.
Nordsamiska är det vanligaste. Hypotes 1 är från 1800-talet och säger att samerna utgjorde den första befolkningen i Norrland efter isens smältning Hypotes 2 säger att samerna invandrade, troligtvis under första årtusendet f.Kr, österifrån till Norrland i samband med en klimatförsämring Hypotes 3 påstår att samerna bildades i en stressituation under första årtusendet f.Kr. Andlig kultur Samegrupper delas in: Näringsliv Efter politiska gränser 10 % livnär på renskötsel
Traditionella näringar: Rennäring, jakt, fiske, duodji
Landbygdsnäringar - Småskaligt gårdsbruk, samisk turism.
Finns i de flesta yrken i hela landet, fast de flesta i Norrbottens och Västerbottens län.
Jakt och fångst har spelat stor roll.
De två vanligaste jaktsätten - fångst och hetsjakt.
Tack vare att samer har följt renen på dess väg har människan kunskap, förmåga och uppfinningsrikedom.
Ur historiskt perspektiv har vildrenen varit den viktigaste djurarten inom lappmarknaden. Även bävern, ripan och ur ett religiöst synhåll björnen.
Ekonomiskt hade skinn stor betydelse, kött var också viktigt från älg, vildren och björn.
Behöll det antingen själv eller användes till ekonomiska syften. Efter administrativ indelning Att samspela med naturen och att hedra sina förfäder genom traditionella riter var väldigt viktigt.

Andeväsen och skyddsväsen. Vissa djur och olika platser i naturen hade andlig betydelse.

Männens riter: Jakt, fiske, väder och vind.
Kvinnors riter: Hem och familj. Efter samsiska språk och dialekter Efter näring och naturgeografi Efter en kombination av språkliga, kulturella och politska förhållanden Kultplatser/Offerplatser Vem är same? Finn - den gamla nordiska
benämningen Nåjden Lapp - användes från Medeltiden
in i senare tid Same - samernas egen benämning,
som nu används officiellt Förmedlade kontakten mellan människornas värld och andra världar.

Trummans ljud hjälpte honom att uppnå extas och att...
ta reda på hur det står till på andra platser.
få kunskap om lycka och olycka, hälsa och sjukdom.
bota sjukdomar.
ta reda på vilka andeväsen och gudar som krävde offer och vad som skulle offras. Kristnandet Under medeltiden började kristendomen att nå samerna.
Ett tvångskristnande inleddes, trummor och nåjder brändes.
Från och med andra hälften av 1700-talet uppskattas samerna som kristna. Sammanflätad i majoritetssamhället
Har det förhållandevis bra jämfört med övriga urfolk
Det finns dock fortfarande svagheter i det samiska samhället. Konflikter Har ännu inte godkänt ILO:konventionen Förändrade landskapsbilder och levnadsförutsättningar Rovdjuren och dess påverkan på renarna Betesrätten Materiell kultur Källkritik WWW.NE.SE - Går man in på deras hemsida kan man klicka sig vidare till "Om NE.se" där det står att dom ej är ute efter att påverka läsaren genom egna åsikter eller liknande som ofta förekommer på internet, utan dom vill endast förmedla information som passar för alla åldrar. Det står också att artiklarna är skrivna av "framstående experter och redigerare av ämnenskunnig redaktion". Utifrån detta så finns all information om källorna texten är tagen från längst ner på sidan. Den informationen gör så att jag känner mig säker på att den informationen jag läser är äkta och trovärdig.

www.sprakradet.se - Sveriges officiella språkvårdsorgan. En otryckt källa med opartisk fakta om språk som även har ständiga uppdateringar om språknyheter. En pålitlig källa som andra hemsidor hänvisat till, bla ne.se.

Samernas Liv - Jag tycker boken samernas liv är pålitlig dels för att författaren har angivit alla hans källor och dels för att Rolf själv har ansvarat för sameforskningen vid Nordiska museet i stockholm i mer än 30 år.Han har också tillbringat en stor del av sitt liv i fjällen. Kåtan Torvkåtor
Timmerkåtor
Flyttbara kåtor

En centralt placerad eldstad med rököppning i taket har de gemensamt. Slöjd och hantverk Baserad på naturmaterial som hämtats från renen: skinn, horn, ben och senor.

Kvinnligt slöjdande: mjuka material som korgbindning, och textila tekniker som sömnad.

Manligt slöjdande: hårda material som horn och träslöjd. Kniv Komse Sked Skidor Kläder Renskinnet har för samerna alltid varit ett lättillgängligt material som är varmt, hållbart och lätt.

Vinterplaggens skinn hade allt hår kvar medan sommarkläderna var avhårat skinn. Källhänvisning www.ne.se
Samernas liv, Rolf Kjellström. ISBN 91 7203 9302
www.sprakradet.se Traditioner - Giftermål Förr var friheten mycket begränsad vid val av äktenskapspartner.
Bönemannen förde friarens talan vidare till flickans målsmän. Bönemannen bjöd flickans far på kaffe, om han drack rikligt av det innebar det ett klart ja till frieriet.
Målsmannens inställning var avgörande.
Full transcript